I. kerületi lakosok a parkolásról – egy felmérés eredményei

Egy nemzetközi projekt keretében a Levegő Munkacsoport nem reprezentatív felmérést készített Budapest I. kerületének lakói körében a parkolással, közlekedéssel kapcsolatban. A felmérés célja, hogy segítsen az önkormányzatnak intézkedéseket hozni a kerület élhetőségének javítására a parkolási, közlekedési helyzet megváltoztatásával.

A https://www.levego.hu/egyeb/pk/ oldalon található kérdőív kitöltésére az I. kerületi Önkormányzat honlapján, Facebook-oldalán, valamint a Várnegyed újságban hívták fel a kerületi lakosokat. A kérdőívet a 2020. augusztus 31-i határidőig 280-an töltötték ki, ami csak óvatos következtetések levonását teszi lehetővé. Ez annál inkább így van, mivel a kitöltők között egyebek mellett felülreprezentáltak az egyetemi, főiskolai végzettségűek, és alulreprezentáltak az 55 év felettiek.

Az eredmények azt sejtetik, hogy a kerületi lakosság igen megosztott abban a kérdésben, hogy szeretne-e gyalogosbarátabb kerületet. A válaszolók 40%-a (az autóval nem rendelkezők 90%-a) ért egyet ilyen irányú városfejlesztéssel, 40%-uk nem ért egyet, és 20% egyet is ért, meg nem is. Ehhez a megosztottsághoz valószínűleg jelentősen hozzájárul, hogy a kerület nagyon eltérő jellegű városrészekből áll, és míg egyes városrészei már jelenleg is részben gyalogosbarátnak tekinthetőek (például a Vár és Gellérthegy), más részei (például Víziváros) sokkal kevésbé azok. Ezért felvethető, hogy a gyalogosbarát fejlesztéseket érdemes a jelenleg kevésbé gyalogosbarát városrészeken megvalósítani. A válaszolók többsége (54%) ugyanakkor támogatja, hogy 30 vagy 20 km/h sebességkorlátozású legyen az utcája, és csak 28%-uk ellenzi azt. Ez egybevág a Budapest egyéb területein tapasztaltakkal, így nem véletlen, hogy a főváros lakott részein széles körben elterjedtek az ilyen utcák.

Fontos eredménye a felmérésnek, hogy nagyon sok lakosnak, a válaszolók 63%-ának van kerékpárja és 14%-uknak rollerje. A válaszolók 10%-a közlekedik kerékpárral mindennap, 15%-uk pedig hetente legalább egyszer. A felmérésből az is kiderül, hogy viszonylag kevesen tudják megfelelően tárolni a kerékpárjukat, ezért érdemes lenne kerékpártárolók kialakítását elősegítenie az önkormányzatnak.

Az autóval rendelkező válaszadók igen jelentős része használna valószínűleg (19%) vagy talán (10%) közösségi autót saját autó helyett, ha az gazdaságilag kedvezőbb lenne a saját autó fenntartásánál. Ezért az önkormányzatnak érdemes lenne szabályozással (például dedikált parkolóhelyek kialakításával), illetve támogatással segítenie a lakosság közösségi autóhasználatát, így is elősegítve a parkolási problémák csökkentését.

Láthatólag meglehetősen nagy félreértés övezte a parkolási támogatások átalakításával kapcsolatos kérdést, mely csak annyit vetett fel, hogy a jelenleg az autós háztartásoknak nyújtott támogatás helyett lehetne minden egyes lakosnak támogatást adni. A közösségi oldalakon megjelenő hozzászólások alapján ugyanis az a következtetés vonható le, hogy sokaknak nem volt egyértelmű, milyen parkolási támogatást kapnak jelenleg az autótulajdonosok, illetve a felvetés szerint ki milyet kapna a jövőben (például hogy háztartásonként vagy személyenként járna a támogatás). Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy válaszolók kétharmaduk elutasította az elgondolást. Ugyanakkor az autóval nem rendelkezők 77%-a jó ötletnek tartana egy ilyen átalakítást. Külön megvizsgáltuk az egyes parkolási övezetekben kapott válaszokat, ami azt mutatta, hogy a 3. díjtételű parkolási övezetben az elképzelésnek jóval kisebb az elutasítottsága (41%), mint az 1. és 2. övezetben.

Az eredmények részletesebb feldolgozása több időt vesz igénybe, de annyi már most is látható, hogy a kerületben lenne igény sebességkorlátozásra, gyalogosbarát és kerékpározást elősegítő fejlesztésekre (például kerékpártárolók kialakítására), és a saját autó tartásának alternatívát jelenthető közösségi autószolgáltatások támogatására.

A felmérés részletes eredményei itt láthatók.

A felmérést az I. kerületi Önkormányzat és az Európai Éghajlatvédelmi Alapítvány (European Climate Foundation) támogatása tette lehetővé.


 


 

Hírfigyelő