A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2012 áprilisában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkáról.


Államháztartás – Véleményeztük az Európai Éghajlatvédelmi Alapítvány (ECF) megbízásából készülő tanulmányt, amely 6 uniós országban vizsgálja az energiaadózás helyzetét és lehetőségeit. Levelet írtunk Matolcsy György nemzetgazdasági miniszternek, ismét felhívva a figyelmét a személygépkocsikkal kapcsolatos elszámolások visszásságaira.

Közlekedés – Részt vettünk a Critical Mass kerékpáros felvonuláson, és aláírásokat gyűjtöttünk a budapesti belvárost átszelő Kossuth Lajos utca–Rákóczi út forgalomcsillapítása mellett. A petíciót Tarlós István főpolgármester nevében Vitézy Dávid, a Budapesti Közlekedési Központ igazgatója vette át Lukács Andrástól, a Levegő Munkacsoport elnökétől. Egyeztetéseket folyattunk arról, miként lehetne a közösségi közlekedés buszait lecserélni részben elektromos buszokra. Részt vettünk a BYD kínai cég európai értékesítési igazgatójának a BKK-val, a BKV-val, a törökbálinti önkormányzattal, az NFÜ-vel, a Gránit Bankkal és az Autokuttal folytatott megbeszélésein.
Levélben kerestük meg a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét és a budapesti kerületi polgármestereket a tervezett útdíjjal és dugódíjjal kapcsolatban, és javaslatot tettünk gazdaságos és hatékony megoldásokra.
Véleményeztük a Fővárosi Önkormányzat taxiközlekedési és városnéző autóbuszközlekedési szabályozási terveit. Részt vettünk a Nemzeti Közlekedési Stratégia előkészítési munkálataiban. Fölhívtuk dr. Völner Pál államtitkár figyelmét arra, hogy a vonatritkítást széleskörű vitának kellett volna megelőznie, és hogy hiba volt egyoldalú döntést hoznia. Folytattuk közreműködésünket a júniusi ITDP-konferencia előkészítésében.
(Vargha Márton, Lukács András)

Légszennyezés – Összeállítottunk egy programjavaslatot a lakossági és mezőgazdasági eredetű légszennyezések mérséklése érdekében. Ezt eljuttattuk az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának és a Vidékfejlesztési Minisztérium illetékeseivel is megvitattuk.
A légszennyezésről szóló vándorkiállításunk áprilisban Pesterzsébeten a Polgármesteri Hivatalban és az Óbudai Művelődési Központban volt látható, majd a kiállítással és személyesen is részt vettünk a „Föld napja a Corvinuson” elnevezésű rendezvényen. Eddig több ezer felnőtt és sok száz gyerek, illetve diák tekinthette meg a kiállítást.
Frissítettük a tiszta.levego.hu honlapot. (Susanszky Ferenc, Szabó Zoltán, Lenkei Péter)

Épületfelújítás, energia – A márciusi előzetes megbeszéléseket követően részt vettünk az energetikai cselekvési tervek (távfűtés, föld alatti energiakészletek) kidolgozásával kapcsolatos szakmai konferenciákon. Folytattuk az egyeztetéseket az építési szektor szereplőivel és az NFM-ben dolgozó döntéshozókkal a forrásokról, prioritásokról.
Továbbra is az épületek, mindenekelőtt a középületek felújítását tartjuk halaszthatatlan feladatnak. Ezzel kapcsolatban részt vettünk a Construma és Urbicon párhuzamosan rendezett szakvásáron illetve önkormányzati konferencián. Kapcsolatokat építettünk a vállalkozókkal (kivitelezés), pénzügyi szakemberekkel (finanszírozás) és az önkormányzatokkal.
Kerekasztal-beszélgetést szerveztünk a felújítások szerepéről Budapest fejlesztési stratégiájában, ingatlanfejlesztők és tervezők részvételével.
Szorgalmaztuk, hogy a júniusi „Magyar Műszaki Értelmiségiek Napja” négy naposra tervezett konferencia vegye napirendre a mérnöki munka – tervezés, előkészítés, ellenőrzés, szakértés – elismerését. Ez segítene az – elsősorban uniós pénzekből megvalósuló – beruházások színvonalának, költség-hatékonyságának javításában. (Beliczay Erzsébet)

Településfejlesztés, zöldterület-védelem, termőföld-területek – Véleményeztük Budapest X. kerülete, XI. kerülete, XIII. kerülete és XIV. kerülete településfejlesztési terveit. Véleményeztünk a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztálya felé egy IV. kerületi keretövezet-átsorolási hatástanulmányt.
Részt vettünk a XIII. kerületi és a XI. kerületi Önkormányzat főépítészi irodáján tartott szakhatósági egyeztető tárgyalásokon kerületi szabályozási tervekkel kapcsolatban.
Részt vettünk a Főpolgármesteri Hivatalnál tartott szakhatósági egyeztető tárgyalásokon egy XXIII. kerületi csereerdő pótlásával, valamint Zugló kerületi szabályozási tervének módosításával kapcsolatban.
Részt vettünk a XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának ülésén.
Az V. kerületi polgármesterrel és a főépítésszel kötött megállapodás keretében biztosítékot kaptunk a Ferenciek tere fái egy részének megmaradásáról és arról, hogy a bontási munkák megkezdésekor közös bejáráson szemrevételezzük a Ferenciek terén lévő többi fa gyökérzetét megmaradásuk, átültetésük, illetve esetleges megszüntetésük szempontjából. A megállapodás aláírását követően visszavontuk a fakivágási engedély miatt a kormányhivatalhoz korábban benyújtott fellebbezésünket. (Schnier Mária)

Vegyi anyagok – Az ECOS nemzetközi civil szervezet tagjaként kértük a hazai döntéshozókat, hogy ne támogassák azt az uniós tűzbiztonsági tervezetet, amely a veszélyes vegyületek fokozott felhasználását vonná maga után. Megkezdtük egy beltéri légszennyezéssel kapcsolatos KEOP-projekt megvalósítását, melynek keretében tájékoztató anyagokat készítünk. (Pál János)

Környezeti Tanácsadó Iroda – Nagyon sok fakivágással kapcsolatos panasz érkezett, a hézagos jogi helyzet ellenére igyekeztünk olyan tanácsokat adni, amellyel a fák megmenekülhetnek. A tüzelési szezon végén a tüzelő fogytával egyre többen égettek illegálisan hulladékokat – több esetben kisebb ipari üzemek is. Mivel ilyen esetben egyértelmű a jogi szabályozás, pontos tanácsokat adhattunk. Több olyan panasz is érkezett, mely a keletkezett bűzt kifogásolta: például lángossütő, belterületen üzemelő baromfikeltető, nyugdíjas otthon csordogáló szennyvize miatt fordultak hozzánk segítségért. A levegőtisztaság védelmét szabályzó kormányrendelet egyértelműen tiltja a kellemetlen szaggal járó tevékenységeket. (Lenkei Péter, Papp Zsuzsanna)

Jogi ügyek – A jogi tevékenységeket tartalmazó projektek folyamatos ügyei és a jogi szaktudást igénylő tanácsadó irodai kérdések (pl. szmogriadó rendelet, fák védelmével kapcsolatos szabályozás, szennyvíz-elvezetés, bűzpanaszok) mellett szerződéskötési ügyekben vettünk részt (pl. ITDP konferencia), és a Levegő Munkacsoport alapszabály-módosításával kapcsolatos bírósági eljárásban voltak feladataink.

Hírfigyelő