A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2012 januárjában

Környezeti Tanácsadó Iroda – Az állami megszorító intézkedések miatt januárban szűkített munkarendben, heti 12 órában adtunk tanácsot. Maffiaszerű hulladéklerakás, valamint szomszédjogi vitát okozó légszennyezéses ügyek voltak nagyobb számban. Választ kaptunk az avarégetés tiltásával kapcsolatos kezdeményezésünkre az államtitkártól, siker körvonalazódik. (Lenkei Péter)

Államháztartási reform – A Közlekedéstudományi Intézettel közösen elkészítettük „A közúti és vasúti közlekedés társadalmi mérlege Magyarországon” című kutatás újabb tanulmányát. (Lukács András, Kiss Károly, Pál János) Levelet írtunk az IMF-nek, amelyre választ is kaptunk. (Lukács András)

Vegyi anyagok – Sikeresen lezártuk a „Ne szennyezze a mezőgazdaság a vizeinket!” című magyar-szlovák projektet. (Pál János)

Közlekedés – Egyeztetéseket folytattunk az Erzsébet híd–Kossuth Lajos utca forgalomcsillapításáról. Több egyeztetést folyattunk a Magyar Buszgyártók Szövetségével és az NFÜ-vel a közösségi közlekedés buszai lecserélésének lehetőségeiről. Levelet írtunk Tarlós Istvánnak, javaslatot téve a BKV finanszírozásának megoldására. Egyeztettünk a Budapesti Közlekedési Központtal a dugódíj bevezetésének optimális megoldásáról. Megkezdtük a Közlekedés- és Fejlesztéspolitikai Intézet (ITDP) júniusi konferenciájának előkészítését. (Lukács András, Vargha Márton)

Légszennyezés – A PM10-szennyezésről kiállítást készítettünk elő több kerületben. Levelet írtunk a hajózási üzemanyagok kéntartalmának csökkentése érdekében az Európai Parlament magyar képviselőinek. (Lukács András, Susánszky Ferenc, Szabó Zoltán)

Épületfelújítás – Több ingatlanfejlesztővel egyeztettünk az épületkorszerűsítések lehetőségeiről, és javaslatot dolgoztunk ki. Készültünk a középület-felújításokkal kapcsolatos márciusi konferenciára. (Beliczay Erzsébet)

Energia – Véglegesítettük a tanulmányunkat a távfűtéssel kapcsolatos külföldi gyakorlatokról, és részt vettünk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban folyó, nemzeti távfűtési stratégia kidolgozásával kapcsolatos egyeztetéseken. Anyagokat gyűjtöttünk és részt vettünk a nem konvencionális gázkitermeléssel kapcsolatban a KÖVET moderálásával folyó eszmecserében. Figyelemmel kísértük az európai zöldek és a dán elnökség energiapolitikával kapcsolatos tevékenységét. Részt veszünk az energiamegtakarítást célzó Virtuális Erőmű „építésében”. (Beliczay Erzsébet)

Településfejlesztés, zöldfelület-védelem, termőföld-területek – Véleményeztük a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának jogszabály-módosítási javaslatait a kavicsbányászattal és környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatban, valamint Budapest XI. kerület és XII. kerület településfejlesztési terveit. Részt vettünk a Fővárosi Közgyűlés Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának és a XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának ülésein, egy XI. kerületi KSZT szakhatósági egyeztető tárgyalásán, valamint a III. kerületi Bogdáni Kereskedelmi és Szolgáltató Központ környezetvédelmi eljárásának közmeghallgatásán. Múzeumkerti mélygarázsról szóló bírósági tárgyaláson további érvekkel támasztottuk alá keresetünket. A Bocskai úti mélygarázzsal kapcsolatos bírósági tárgyaláson – amely tulajdonképpen a mi kezdeményezésünkre indult – kedvező ítélet született. Fellebbeztünk a Riadó utcai SCD iroda (volt trafóház) használatbavételi engedélye ellen. (Schnier Mária)

Társadalmi részvétel – Sajtóközleményt adtunk ki más zöld szervezetekkel közösen a zöld ombudsman védelmében. Sajtóközleményt adtunk ki magyarul és angolul más zöld szervezetekkel közösen az államigazgatási leépítések veszélyeiről Több környezetvédő civil szervezettel egyeztettünk a hatékonyabb közös fellépések érdekében. (Lukács András)

Szervezeti ügyek – Közgyűlést tartottunk, ahol az új civil törvénynek megfelelően módosítottuk az Alapszabályunkat. Dolgoztunk a Levegő Munkacsoport új stratégiájának kialakításán. (Horváth Zsolt)

Hírfigyelő