A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2012. július-augusztusban

Közlekedés – Július végéig – részben menetrendszerű – próbajáratot végzett Magyarországon a kínai BYD gyár villanybusza, aminek lebonyolításában a Levegő Munkacsoport aktívan részt vett. A visszajelzések alapján az utazóközönség örülne, ha erre cserélnék a BKV és a Volán mai autóbusz-állományát. Részt vett a lengyel Solaris cég villanybuszának bemutatóján.

A fővárosi dugódíjvitában következetesen képviseltük azt az álláspontot, hogy a dugódíjat támogatjuk, jónak tartjuk, de a London ’2003 mintájú kordonos megvalósítást elhibázottnak és idejétmúltnak tartjuk. Ebbéli álláspontunknak több médiában is hangot adtunk.

Felhívtuk a sajtó figyelmét arra, hogy a most alakult Fairtransfer nevű civil szerveződés állításainak kiindulópontjai hibásak. A tehergépkocsik útdíjával kapcsolatban nem igaz, hogy a Németországban, Svájcban és Szlovákiában használt, Franciaországban bevezetés alatt álló GPS fedélzeti rendszert használó elektronikus útdíjszedő rendszer összességében drágább, mint a például Ausztriában használt DSRC-s megoldás. Mint ahogy az az állítás is hamis, miszerint az alsóbbrendű utakon nincs értelme az útdíj kivetésének. Álláspontunk több sajtótermékben megjelent.

Július végére elkészült a Telekocsi kampány reklámfilmje a Közgáz Vizuális Brigád közreműködésével. Augusztusban sajtótájékoztatóval indult hivatalosan is a kampány. Az esemény után fellángolt a sajtó érdeklődése, és önkormányzatoktól is érkezett megkeresés. Németh Lászlóné nemzeti fejlődési miniszter válaszában a Jávor Benedek országgyűlési képviselő kérdéseire az útdíjjal kapcsolatban sok aggasztó fordulatot találtunk, amit levélben és a honlapon is szóvá tettünk. A sajtó – a közeles parlamenti vita és az elektronikus díjszedő rendszer közbeszerzésének várható megindulása okán – fölkapta a témát és sok helyen megjelent az álláspontunk, miszerint mindenütt be kell vezetni a kilométer- és szennyezésarányos útdíjat a teherautókra. (Vargha Márton, Lukács András)

Levegőtisztaság – Megkezdtük a LIFE+ Tiszta Levegő (Clean Air) projekt előkészületeit. A három éves nemzetközi projekt több európai ország civil szervezeteinek részvételével a levegőtisztaság elősegítését tűzte ki céljául. A Levegő Munkacsoport vállalásai elsősorban a tömegközlekedési járművek lecserélésére, szűrők felszerelésére, illetve a buszok forgalmi előnyben való részesítésére vonatkoznak. Folytatódott a koromszennyezést bemutató plakátkiállításunk. A vándorkiállítást augusztusban az A38-as hajón rendeztük meg. Frissítettük a tiszta.levego.hu honlapot. Folytattuk a tanulmányírást a fővárosi dugódíjról, a behajtási díjról, a közlekedési eszközökről. (Szabó Zoltán)

Államháztartás – Sikeres nemzetközi konferenciát rendeztünk a Budapesti Gazdasági Főiskolán az energiaadózásról a Magyar Közgazdasági Társasággal, a brit Vivid Economics-szal és az Európai Zöld Költségvetéssel (Green Budget Europe) közösen az Európai Éghajlatvédelmi Alapítvány (European Climate Foundation) támogatásával. Előadást tartottunk a Közép-Európai Egyetemen a káros támogatásokról. Előadást tartottunk az MSZP Környezetvédelmi Tagozata részére a zöld költségvetésről. Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete kérésére véleményt írtunk az Európai Bizottság országspecifikus ajánláscsomagjáról. Levelet írtunk az IMF-nek a tömegközlekedési támogatások szükségességéről. Előadást tartottunk a közlekedés költségeiről Bodajkon az Ökopolitikai Nyári Egyetemen.

Épületfelújítás, energia – Tájékozódtunk a július 18-án megalakult Országos Építésügyi és Településfejlesztési Tanács munkájáról. Ismerkedtünk az OTÉK (Országos Építési és Területrendezési Követelmények) változásaival. Háttéranyagokat tanulmányoztunk a távfűtés bővítéséhez kapcsolódóan. Véleményeztük a hagyományos és panelépületek felújításával kapcsolatos támogatások helyzetét. Megismerkedtünk egy természetközeli, ugyanakkor a XXI. századi igényekhez alkalmazkodó vályogház és tömegkályha építésével. Augusztus végére elkészült a távhőszolgáltatás bővítését célzó tanulmány előzetes változata, amelyet szeptemberben belső véleményezésre körbeküldünk. Részt vettünk a „Hazai Dekarbonizációs Útiterv 2050” kialakítását támogató ágazati dialógus munkacsoportok alakuló ülésén. (Beliczay Erzsébet)

Környezeti Tanácsadó Iroda – Nyáron jellemzően sokkal több olyan panasz érkezik az irodánkhoz, amely a lakosságot zavaró bűzzel kapcsolatos. Ilyenkor többet szellőztetnek az emberek, ami a beltéri légszennyezettség szempontjából szerencsés, de szembesülnek a kültéri szennyezéssel is. Így az elmúlt két hónap alatt sertéstelep, műanyag-feldolgozó, dohányzás, étterem, BKV-buszok, szennyvíztisztító, veszélyes hulladékégető, avarégetés, illegális műanyaghulladék-égetés és pékség bűzével kapcsolatos panaszok is érkeztek. Irodánk a levegőtisztaság-védelmi kormányrendelet alapján tanácsokat adott, eljárt az ügyekben. A száraz időjárás miatt építkezés, útépítés és burkolatlan út kiporzásával kapcsolatos panaszok is befutottak nagyobb számban.

Megszaporodtak a panaszok egy téveszmével kapcsolatosan. Az úgynevezett „chemtrail”, a repülőgépekről állítólag a lakosság irtására kipermetezett vegyi anyag legendája járja körbe a világhálót. A panasz teljesen megalapozatlan, bár a repülőgépek mérgező vegyi anyagok kipermetezése nélkül is kellőképpen mérgeznek: füstgázokat, többek között bizonyítottan rákkeltő benz-a-pirént juttatnak nagy mennyiségben a levegőbe. A panaszokra a Greenpeace blogján válaszolt a Levegő Munkacsoport volt munkatársa.

Egy Tisza-parti üdülőtelep lakói autómentessé szerették volna varázsolni a kertjeik környékét, a sok horgász és fürdőző autója zavarta nyugalmukat. A tulajdoni viszonyok megvizsgálása után kiderült, hogy erre minden joguk adott, mert magánútról van szó, így a nyár hátralevő részében az út lezárása után autómentes környezetben élvezték a szabadságukat. (Lenkei Péter, Papp Zsuzsanna)

Településfejlesztés, zöldterület védelem, termőföld területek – Júliusban véleményeztük az esedékes X. kerületi, és XI. kerületi szabályozási terveket. Részt vettünk a XIV. kerület egészére szóló Városrendezési Szabályzat legújabb módosításának szakhatósági egyeztető tárgyalásán a Zuglói Polgármesteri Hivatalban, valamint a XIII. kerületi Polgármesteri Hivatalban egy kerületi szabályozási terv szakhatósági egyeztető tárgyalásán. A Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályán a XVIII. kerületi MÁV terület egy része, valamint a XII. kerületi Gesztenyéskert egy része keretövezet-átsorolásának szakhatósági egyeztető tárgyalásán vettünk részt. Ez utóbbi átsorolással kapcsolatban határozott ellenzésünket fejeztük ki, és vétettük jegyzőkönyvbe.

A XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának mindkét júliusi ülésén részt vettünk.

Fellebbezést nyújtottunk be a Budapest XI. kerület 4-es metróvonal I. szakasz–Kelenföldi pályaudvar térsége (Kelenföld nyugati kijárat – Őrmező)– M1-M7 autópálya közös bevezető szakaszához kapcsolódó úthálózat, autóbusz végállomás és P+R parkoló létesítése, valamint a Sasadi-árok tervezett vízelvezető korrekciójának környezeti hatásvizsgálati eljárása tárgyában hozott KTVF: 1617-11/2012. iktatószámú határozat ellen az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez.

A gondatlanul végzett fűnyírások miatt végzetesen megsértett közterületi fákkal kapcsolatos figyelemfelkeltő sajtóközleményünket kör-email útján eljuttattuk a főváros valamennyi kerületi önkormányzatának parkfenntartással foglalkozó ügyintézőjéhez.

Augusztusban véleményeztük az esedékes XI. kerületi és XVIII. kerületi szabályozási terveket. Részt vettünk a Kelenföldi pályaudvar és térsége Őrmezői kijárat szabályozási terve legújabb módosításának szakhatósági egyeztető tárgyalásán a XI. kerületi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján, ahol szakmai véleményünkkel felléptünk egyik tagszervezetünk, az Őrmezői Közakarat Egyesület és az Őrmezői lakótelep érdekében is.

Véleményeztük a IV. kerület Váci út–Újpesti öböl–Duna-sor–Rév utca–Duna folyam–városhatár által határolt terület keretövezet módosítási hatástanulmányát a főpolgármester-helyettes számára.

Véleményeztük a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. sz. Korm. rendelet módosítását, és elküldtük a Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárának. Fellebbezést nyújtottunk be az „Ócsa III. homok, kavics” védnevű kavicsbánya első fokon megadott környezetvédelmi engedélye ellen. Keresetet nyújtottunk be a József nádor téri mélygarázs másodfokon megadott építési engedélye ellen, az egyik József nádor téri lakástulajdonossal közösen. (Schnier Mária)

Vegyi anyagok – Tovább folytattuk a beltéri légszennyezéssel kapcsolatos tájékoztató projektet. Részt vettünk a tokaji Hegyalja fesztiválon és a Szegedi Ifjúsági Napokon, amelyeken összesen közel 350 résztvevővel beszélgettünk a beltéri légszennyezésről. Dolgoztunk a Négy fal között – egészségesen projekttel kapcsolatos plakátok, reklámok, honlap, tájékoztató fal- és lakásfelújításos kiadvány elkészítésén. A projekt keretében környezetkímélő és egészséges anyagok felhasználásával újult meg az I. Béla Gimnázium egyik tanterme. Kiadtuk a havonta megjelenő vegyi anyag hírlevelet. Részt vettünk a Vidékfejlesztési Minisztérium a fenntartható növényvédelemmel kapcsolatos Nemzeti Cselekvési Tervvel kapcsolatos egyeztetésén, és az előzetes terveket véleményeztük. (Pál János)

Jogi ügyek – A jogi tevékenységeket tartalmazó projektek folyamatos ügyei és a lakossági környezeti tanácsadó iroda jogi természetű ügyei mellett részt vettünk a József nádor téri mélygarázs engedélye elleni keresetlevél megírásán, átolvastuk és feldolgoztuk a környezetvédelmi hatásvizsgálattal kapcsolatos jogszabályok módosításának tervezetét, részt vettünk az Európai Bizottság hazai képviseletén tartott szakmai egyeztetésen, előadást tartottunk egy tunéziai delegációnak a környezeti demokrácia történetéről és hazai alakulásáról és részt vettünk a Levegő Munkacsoport LIFE+ projektjének elkészítésében. (Dr. Bendik Gábor)

Hírfigyelő