A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2012 márciusában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkáról.

Államháztartás – Előadást tartottunk a zöld gazdaságról a Környezetvédelmi Államtitkárság által rendezett Rio+20 konferencián és a Környezet- és Természetvédő Szervezetek XXII. Országos Találkozóján (OT). Kezdeményezésünkre az OT állásfoglalást fogadott el a témáról „Állítsuk meg Magyarország zsugorodását!” címmel. Részt vettünk és felszólaltunk a Joint Venture Szövetség „Innováció 2012” konferenciáján. Az irodánkban látogatást tett Andor László uniós biztos, akivel a zöld munkahelyteremtés lehetőségeiről beszélgettünk. A MÚOSZ rendezvényén ismertettük a Levegő Munkacsoport álláspontját a közlekedési támogatásokról. Részt vettünk és felszólaltunk a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Orosz Tagozatának közgyűlésén. Brüsszelben megbeszélést folytattunk a Régiós, valamint a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságon. (Lukács András)

Közlekedés – Folytattuk közvetítői munkánkat a nulla kibocsátású (elektromos) autóbuszok hazai elterjesztésének, illetve gyártásának elősegítése érdekében. Konzultáltunk Szép Jenővel, a kilométer- és szennyezésarányos útdíj bevezetésének újonnan kinevezett projektvezetőjével a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban. Ismertettük vele álláspontunkat, miszerint országos útdíjkivető rendszerre van szükség. Egyeztettünk Üveges Péter Zoltánnal, a Siemens magyarországi közlekedési ágazatigazgatójával és Sibak Ignáccal, a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága vezetőjével. Az OT-n előterjesztettünk egy állásfoglalást az útdíjról, amit a tanácskozás résztvevői nagy többséggel elfogadtak. Részt vettünk egy másik állásfoglalás elkészítésében is a személyszállításról, melyben az OT tiltakozik az újabb vonatgyilkos menetrend ellen. Erről külön állásfoglalást is kiadtunk. Részt vettünk a Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztályának elnökségi ülésén. Brüsszelben részt vettünk az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség éves konferenciáján. Folytattuk közreműködésünket az ITDP júniusi konferenciájának előkészítésében. (Vargha Márton, Lukács András)

Légszennyezés – Részt vettünk a Magyar Egészségkommunikációs Egyesület fórumán az allergia okozóinak visszaszorításának lehetőségeiről. Folytatódott a légszennyezésről szóló vándorkiállításunk. A soron következő állomások a XI. kerület és a XIX. kerület voltak. Ez utóbbi helyszínen a Föld órájához kapcsolódó rendezvénysorozaton állíthattunk ki. A két helyszínen becslésünk szerint összesen tizennyolcezren tájékozódhattak az egészségkárosító szálló por csökkentésének lehetőségeiről. (Lukács András, Susánszky Ferenc, Szabó Zoltán)

Épületfelújítás, energia – A Magyar Energiahatékonysági Társasággal, a Magyar Építész Kamarával, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületével, a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozatával és a Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozatával közös állásfoglalást fogadtunk el „Van megoldás a középületek energiahatékony üzemeltetésére!” címmel. Részt vettünk az energetikai részstratégiák (erőművek, távfűtés) kidolgozásával kapcsolatos egyeztetéseken. Cikkeket írtunk az épületfelújítások felgyorsítása érdekében néhány részkérdésről: a lakosság lakáskorszerűsítő (energetikai) befektetéseinek garanciáiról, a 2013-ig felhasználható (átcsoportosított) KEOP források javasolt felhasználásáról, és arról, hogy támogatást csak szigorú energiahatékonysági feltételek mellett lehessen kapni lakásépítésre, illetve használt lakás vásárlására. Egyeztettünk az építési szektor szereplőivel és a döntéshozókkal a forrásokról, a prioritásokról, és az EU tervezett energiahatékonysági irányelvének nemzeti vonatkozásairól. (Beliczay Erzsébet)

Településfejlesztés, zöldterület-védelem, termőföld-területek – Az OT-n bánya-szekciót tartottunk a Zöld Forrás Egyesülettel közösen, és annak összegzéseként állásfoglalást fogalmaztunk meg, amelyet az OT megszavazott. Részt vettünk a Magyar Urbanisztikai Társaság szakmai beszélgetésén a Budapest XI. kerület Etele téri Városközpont fejlesztésével kapcsolatos tervekről. Részt vettünk a XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának ülésén. Levélben jeleztük vizsgálódási szándékunkat egy délegyházi kavicsbányanyitás körülményeivel kapcsolatban a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazgatójának. Véleményeztük Budapest XI. illetve XIII. kerületének településfejlesztési tervét, és a XIII. kerület Városépítési Szabályzatának eseti módosítását. Véleményeztünk egy XII. és egy XVIII. kerületi keretövezet átsorolási hatástanulmányt, és eljuttattuk a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának. Fellebbezést nyújtottunk be Budapest Főváros Kormányhivatalához az V. kerületi Ferenciek tere fakivágási engedélye miatt. (Schnier Mária)
A Messzelátó Egyesülettel közösen folytattuk a Zöld Levél Program megvalósítását. Ellátogattunk Szabó Józsefhez, a Főkert igazgatójához, hogy kiválasszuk a zöldítésre váró budapesti köztereket. Megkerestük a Sándor Kert tájépítész irodát, hogy segítsen nekünk a kiválasztott terek megtervezésében és a növények kiválasztásában. A májusban induló 2012-es városzöldítő kampányunknak, azaz a Zöld Levél Programnak két fő eleme lesz: (1) Facebook-szavazás a faültetés helyéről, és növényaukció a program folytatásáért és (2) akciónap Budapesten betontöréssel és faültetéssel a helyi lakosság és önkéntesek bevonásával. (Varga Judit)

Vegyi anyagok – Lefordítottuk a HEAL és a CHEM Trust civil szervezetek kiadványát a mesterséges vegyi anyagoknak az elhízás és a cukorbetegség kialakulásában játszott szerepéről, a témáról sajtóközleményt adtunk ki. Egyeztettünk a Fővárosi Vízművekkel az együttműködési lehetőségekről. (Pál János, Horváth Zsolt)

Környezeti Tanácsadó Iroda – Sok panasz érkezett az illegális hulladékégetésekkel kapcsolatosan. Egy község polgármestere elmondta, hogy már minden hatóságot megkeresett a falu közepén hulladékkal fűtő lakos megregulázása érdekében, de mindenhonnan eltanácsolták. Tanácsadó irodánk segítségével az ügy – úgy tűnik – megoldódik, mert maga a hulladék égetője hívott fel minket, hogy mit tehet, ha eljárást indítottak vele szemben. Egy kisvárosban egy üzem műanyag hulladékának rendszeres égetése miatt lett halálos beteg a szomszéd család minden tagja. Több bűzzel kapcsolatos panasz nyomán is eredményesen léptünk fel, amelyek étkezdékkel és a mezőgazdasággal összefüggésben keletkeztek. A közigazgatásban uralkodó fejetlenségre példa, hogy a környezetvédelemért felelős minisztériumból ismét a Levegő Munkacsoporthoz küldtek egy érdeklődőt, aki egy környezetvédelmi jogszabálymódosítás után érdeklődött. (Lenkei Péter, Papp Zsuzsanna)

Jogi ügyek – A jogi tevékenységeket tartalmazó projektekben felmerülő ügyek mellett véleményt fogalmaztunk meg a kiemelt beruházásokkal kapcsolatos törvényjavaslatról, foglalkoztunk a Kossuth téri fakivágásokkal (információkat szereztünk be, más civil szervezetekkel egyeztettünk), fellebbezést nyújtottunk be a Ferenciek terén kezdeményezett fakivágás ügyében. A júniusi ITDP konferencia jogi kereteivel kapcsolatban egyeztettünk a partnerekkel. A perben, amelyet a Vízművek indított ellenünk jó hírnév megsértése miatt, a peres felek közös kérelmet adtak be, szüneteltetést indítványozva. (Dr. Bendik Gábor)

Egyéb civil ügyek – Levelet írtunk Jónás Istvánnak, a Magyar Rádió vezérigazgatójának, tiltakozásul a zöld műsorok tervezett megszüntetése ellen. A vezérigazgató más civil szervezetek képviselőivel együtt fogadott bennünket a téma megvitatására.

Hírfigyelő