A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2012 októberében

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkáról.

Államháztartás – Párizsban részt vettünk és előadást tartottunk az Európai Zöld Költségvetés (GBE) éves konferenciáján, valamint az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB) Környezetvédelmi Pénzügyi Reform Munkacsoportjának ülésén. Előadást tartottunk a Budapesti Közgazdasági Napokon. Észrevételeket tettünk az Európai Erőforrás-hatékonysági Platform ajánlástervezetéhez, hangsúlyozva a személygépkocsi-adóztatás reformjának és az útdíj bevezetésének szükségességét. Közzé tettük az IMF válaszát a Levegő Munkacsoportnak a közszférát érintő megszorításokról. (Lukács András)

Közlekedés – Újabb erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy a Ferenciek terének teljes átépítése ne álljon meg a Kossuth Lajos utcánál, és az átépítést a város használja ki a túlzott kapacitások visszaépítésére. A Levegő Munkacsoport réges-régen publikált javaslatát látjuk most megvalósíthatónak: az autóbuszsáv középre helyezését és kerékpársáv kiépítését úgy, hogy a korábbi 2×2 sáv helyett ezen az útvonalon csak 2×1 sávon közlekednek autók, és 2x1 sav marad az autóbuszoké. A Budapesti Közlekedési Központban egyeztettünk a Kelenföldi Pályaudvar környékének a metró beindításával kapcsolatos átépítéséről. Célunk az Őrmezőre épített lakótelep megóvása attól a zajterheléstől, amivel a hely lábához tervezett autóbuszvégállomás és átmenő út forgalma fenyeget. A Telekocsi kampány keretében tárgyaltunk számítógépes térképészettel és navigációval, flottakövetéssel foglalkozó cégekkel arról, milyen jó volna okostelefonon használható navigációs szolgáltatásokkal kiegészíteni az utasszervező programokat. Működik a Telekocsi népszerűsítő kampány információs honlapja a zoldneklennimegeri.utvam.hu oldalon, és ott vagyunk a fészbukon is. Részt vettünk a Nemzeti Közlekedési Napokon Siófokon. Megbeszélést folytattunk György István főpolgármester-helyettessel az elektronikus útdíjról, a buszcseréről, a parkolásszabályozásról.  A Nemzetközi Közlekedéslogisztikai Konferencián Velencén szándéknyilatkozatot írtunk  alá a Magyar Vasúti Egyesüléssel, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségével és a Közlekedéstudományi Egyesülettel a V0 vasútvonal megvalósíthatósági tanulmánya elkészítésének támogatására. Levelet írtunk és sajtónyilatkozatot adtunk ki a RoLa érdekében. Levelet írtunk Tarlós István főpolgármesternek arról, hogy a BKV menetdíjainak emelése több kárt okoz, mint hasznot. (Vargha Márton, Lukács András)

Levegőtisztaság – Folytattuk a LIFE+ Tiszta Levegő (Clean Air) projektet. Különösen a projekt arculatával és a pénzügyi tervezéssel haladtunk. Elkezdtük a villanybuszos kampányunkat, amelynek keretében aláírásokat gyűjtünk képeslapokon a budapesti buszok alacsony vagy nulla emissziós korszerű járművekre történő lecserélése érdekében. Eddig közel kétezren írták alá a képeslapokat. Elkészítettük a jövő évi munkatervünket a ClimateWorks koromkampányához. Folytatódott a koromszennyezést bemutató plakátkiállításunk. A vándorkiállítás októberben Kőbányán került megrendezésre. Frissítettük a tiszta.levego.hu honlapot. (Szabó Zoltán)

Épületfelújítás, energia – Válasz érkezett L. Simon László kulturális államtitkártól az örökségvédelmi intézményrendszer átalakításának indokairól, amelyet azonban elfogadhatatlannak tartunk. Ezért újabb cikkben kérjük számon a műemlékek védelmét. Egyeztettünk egy ügyvéddel a társasházkezelések anomáliáiról, amelyek az energetikai felújításokat is akadályozzák. Levelet írtunk Kovács Pál államtitkárnak, hogy az uniós forrásokból különítsenek el egy összeget a közintézmények és nagyobb társasházak mielőbbi auditálására és az ezzel kapcsolatos adatok kezelésére. Részt vettünk az Ökopolisz Alapítvány energetikai jövőképről szóló konferenciáján. Egyeztettünk az izlandi Mannvit hazai irodájával a geotermikus energia alkalmazásának hazai lehetőségeiről. Részt vettünk a BME Energetikai Szakkollégium kerekasztal-beszélgetésén. Részt vettünk az ETE-NFM rendezésében az erőmű és a távfűtés Cselekvési Tervek vitájában. (Beliczay Erzsébet)

Településfejlesztés, zöldterület védelem, termőföld területek – Részt vettünk a Budapest VIII. kerület Ludovika Campus keretövezet átsorolásának szakhatósági egyeztető tárgyalásán a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályán és a Fővárosi Közgyűlés Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának ülésén, ahol a Fővárosi Közgyűlés egyetértési jogával kapcsolatban hozzászóltunk a tervhez. Részt vettünk a XIII. kerület Kámfor u.–Béke u.–Gyöngyösi u.–Nővér u.–Fiastyúk u.–Göncöl u. által határolt, városrésznyi területre vonatkozó KSZT rendeletszövegének módosításával kapcsolatos szakhatósági egyeztető tárgyaláson, miután sürgősséggel véleményeztük az anyagot. Részt vettünk a XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának ülésein. Levélben kértünk szakmai véleményt a Sas-hegy természetvédelmi területének ügyében és árajánlatot a FŐMTERV Zrt.-től a térséggel kapcsolatos forgalmi prognózisra. Levelet intéztünk az Örs vezér téri Árkád 2 bevásárlóközpont létesítése környezetvédelmi engedélyének meghosszabbításával kapcsolatban a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez. (Schnier Mária)

Vegyi anyagok – A beltéri légszennyezéssel foglalkozó Négy fal között – egészségesen projektkeretében középiskolásoknak tartottunk előadást Szekszárdon, Miskolcon és Zalaegerszegen. A rendezvényeken minden résztvevő kapott a beltéri légszennyezéssel foglalkozó kiadványunkból. Az fiatalok megnézhették a beltéri légszennyezéssel foglalkozó tájékoztató háttérfalunkat, az iskolák 5-5 hasonló tájékoztató plakátot is kaptak. Egy VOC-mérő műszer segítségével mutattuk be a ragasztók okozta szennyezést. Elkészült a lakásfelújítással foglalkozó kiadványunk elektronikus változata (https://www.levego.hu/sites/default/files/kiadvanyok/felujitas1.pdf) és a projekt információs oldala (https://www.belteri.levego.hu/).Kiadtuk a havonta megjelenő Vegyi Anyag hírlevelet és folyamatosan frissítettük a projekt facebook oldalát. Az irodánkban megbeszélést tartottunk az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosságának képviselőivel, Calin Georgescuval és Rebaone Fergusonnal a mérgező anyagok, veszélyes hulladékok kezeléséről. (Pál János)

Jogi ügyek – A jogi tevékenységeket tartalmazó projektek folyamatos ügyei és a lakossági környezeti tanácsadó iroda jogi természetű ügyei mellett közreműködtünk beszámolók és szerződések megírásában. Felkészültünk és részt vettünk a Múzeum-kerti mélygarázs elvi építési engedélye elleni bírósági felülvizsgálat során tartott tárgyaláson. Áttanulmányoztuk az új polgári törvénykönyv tervezetét és a kiemelt beruházásokról szóló törvény legutóbbi módosításának tervezetét. (Dr. Bendik Gábor)

Környezeti Tanácsadó Iroda – Egy illegális hulladékégetéssel kapcsolatos ügy során sajnálattal tapasztaltuk, hogy a hatóságok leépítése már a lakosság egészségét közvetlenül is veszélyezteti. Az illetékes környezetvédelmi felügyelőség közölte, hogy „a Felügyelőséget, mint közigazgatási szervet ért nagyarányú létszámcsökkentés, ugyanakkor a megnövekedett ügyteher és bejelentések miatt a T. címzett által tett közérdekű bejelentésben foglaltak kivizsgálása a jogszabályban előírt harminc napnál hosszabb időt vesz igénybe.” Az ügyben az Általános Jogok Biztosához fordultunk, kérve, vizsgálja meg, a kormányzati megszorítások nem okoznak-e alkotmányos visszásságot, nem veszélyeztetik-e a lakosság egészségét. (Lenkei Péter)

    Hírfigyelő