A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2013 januárjában

Államháztartás – Részt vettünk az Európai Zöld Költségvetés (Green Budget Europe) telefonkonferenciáján. Közösen új pályázatot nyújtunk be az energiaadókkal kapcsolatban. Szolidaritási nyilatkozatban támogattuk a diákok és oktatók követeléseit a köz- és felsőoktatás javítására. Lukács András találkozott Barbara Kaufmann-nal az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságán, és tájékoztatta, miként látja a Levegő Munkacsoport a magyar költségvetés és adórendszer helyzetét, különös tekintettel a 2014-2020-as időszak uniós költségvetésére. Találkozott Caroll Thomasszal is, az Európai Bizottság Adó- és Vámügyi Főigazgatósága Adócsalások elleni Főosztályának vezetőjével, és tájékoztatta a magyarországi személygépkocsi-elszámolásokkal kapcsolatos adócsalásokról, adóelkerülésekről. Részt vettünk az MTVSZ-ben a civilek fejlesztéspolitikai egyeztetésén. Javaslatokat írtunk az EEB részére az Európai Unió országspecifikus ajánlásaival kapcsolatban. Lefordíttattuk angolra és elküldtük az EU környezetvédelmi biztosának és az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottsága elnökének a zöld civil szervezetek félidei értékelését a kormány környezetvédelmi tevékenységéről. (Lukács András)

Levegőtisztaság – 2013-at a Levegő Évének nyilvánította Janez Potočnik, az Európai Unió környezetvédelmi főbiztosa. Brüsszelben január 8-án részt vettünk a Levegő Éve nyitókonferenciáján, 9-én és 10-én a LIFE+ Tiszta Levegőt! projekt megbeszélésein. A témával kapcsolatban találkozót kezdeményeztünk Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterrel, aki Illés Zoltán államtitkárral együtt fogadott bennünket, így személyesen mutattuk be részükre javaslatainkat a PM10-kibocsátás csökkentésére. Hangsúlyoztuk annak a szükségességét, hogy a kormány érdemi lépéseket tegyen a vonatkozó kormányhatározat végrehajtására. Ezt követően több alkalommal egyeztettünk a tárca munkatársaival a PM10 intézkedési tervre rendelkezésre álló minisztériumi források felhasználásáról. Folytatódott a plakátkiállításunk, amely az egészséget erősen károsító részecskeszennyezés veszélyeit és a lehetséges megoldásokat ismerteti. A vándorkiállítás januárban az V. és a VI.: kerületben volt megtekinthető. Több hírrel is frissítettük a tiszta.levego.hu honlapot. (Szabó Zoltán)

Közlekedés – Továbbra is figyelemmel kísértük az elektronikus útdíjkivető és -beszedő rendszer felállítása körötti fejleményeket, melyek a legrosszabb várakozásunkat is alulmúlják. Ezért levélben javasoltuk Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy kezdjen tárgyalásokat Szlovákiával a közös útdíjszedésről. Tárgyalásokat folytattunk a villanybuszok rendszerbeállításának lehetőségeiről Budapesten a Siemensnél. Egyeztetést folytattunk Vitézy Dáviddal, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójával a következő témákról: a BKV buszállományának korszerűsítése, az autóbuszok kipufogórendszerének javítása, tervezett budapesti fejlesztések a KözOP támogatásával 2014-2020 között, a Kossuth Lajos utca forgalomcsillapítása, az Üllői út forgalomcsillapítása, a dugódíj előkészítése, parkolásszabályozás, a városnéző buszokkal kapcsolatos szabályozás, fejlesztések Őrmező-Kelenföld térségében, általános forgalomfelvétel szükségessége, a BKV jegyellenőrzése. A Magyar Közlekedési Klub kampányában részt vállalva a Budapesti és Budapest környéki közlekedési eredetű légszennyezés csökkentésére, tárgyaltunk a Budapest II. kerületi önkormányzatban az együttműködésről. Folytattuk a villanybuszok beszerzését pártoló képeslapkampányt, amiben szívesen látunk minden segítséget az aláírástól az aláírásgyűjtésig. A Közlekedés- és Fejlesztéspolitikai Intézet (ITDP), elismerve az ITDP Európai Képviseleti Irodája által eddig elvégzett jelentős munkát, úgy döntött, hogy az együttműködést – elsősorban pénzügyi okokból – más formában kívánja folytatni, ezért magát az irodát 2013-tól már nem működteti. (Vargha Márton, Lukács András)

Épületfelújítás, energia – Időnk, energiánk jelentős részét most leköti olyan partnerek keresése, akik egyetértenek a törekvéseinkkel, és támogatást tudnának adni munkánk folytatásához. Sajnos a válság a nagyvállalatokat is nehezebb helyzetbe hozta, és ilyenkor válik nyilvánvalóvá, hogy a környezetvédelem nem szerepel a marketingesek prioritásai között. Részt vettünk a Széll Kálmán tér felújításával kapcsolatos tervismertetőn. Véleményünk szerint a tervezett burkolatok, utcabútorok, növények nem veszik figyelembe az egyre gyakoribbá váló szélsőséges nyári hőségeket. Véleményeztük több zöld szervezettel közösen az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót. Javaslatokat dolgoztunk ki arra, hogy milyen főbb szempontokat vegyenek figyelembe a következő, 2014-2020 közötti időszak uniós forrásainak elosztásánál. Megismerkedtünk a Siemens hazai vállalatának energetikai tevékenységével. Részt vettünk a Magyar Energiatakarékossági Társaság év elejei nyitómegbeszélésén. Dolgoztunk a Zöld Városok Titka kiállítás és szemléletformáló kampány elemein. Egyeztettünk önkormányzati szakemberekkel a részletekről. (Beliczay Erzsébet)

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, termőföld területek – Véleményeztük Budapest IV. kerület, XV. kerület egyes tömbjeire szóló településrendezési terveit és keretövezet-átsorolását. Előzetes véleményt adtunk Belváros-Lipótváros Budapest V. kerületi Önkormányzat Kerületi Szabályozási Terve módosításával kapcsolatban a kerületi polgármester felé. Részt vettünk a XI. Kerület Gazdasági Bizottságának ülésein. Részt vettünk a József nádor téri mélygarázs tervére megadott másodfokú építési engedély miatt indított perünk első tárgyalásán a Fővárosi Bíróságon, ahol az érintett lakosság perbeli beavatkozóként csatlakozott hozzánk. Részt vettünk a Sas-hegy déli lejtő, természetvédelmi terület puffer zónája területrendezésével kapcsolatos szakmai fórumon Újbuda Önkormányzata tárgyalójában. Elküldtük beszámolónkat a XIII. kerületi Civil pályázat keretén belül végzett munkánkról. Véleményt adtunk az Országos Területrendezési Terv tervezetéhez termőföldvédelem és vízvédelem témában. (Schnier Mária)

Vegyi anyagok – A Négy fal között – egészségesen c. projekt keretében elsősorban szervezési munkákat végeztünk. Kiadtuk a havonta megjelenő vegyi anyag hírlevelet, folyamatosan frissítettük a projekt honlapját (belteri.levego.hu) és facebook oldalát. (Pál János)

Környezeti Tanácsadó Iroda – Soha nem érkezett a Levegő Munkacsoporthoz ennyi panasz az illegális hulladékégetéssel kapcsolatban, mint az év első hónapjában. Ez azt jelzi, hogy rossz a meglévő szabályozás vagy a jogalkalmazás, és nem ösztönzi az állam a lakosságot a környezetet kímélő fűtésre, épületeink energiaigényének csökkentésére, korszerűsítésére. (Lenkei Péter)

Jogi ügyek – A jogi tevékenységeket tartalmazó projektek folyamatos ügyei és a lakossági környezeti tanácsadó iroda jogi természetű ügyei mellett nemzetközi konferenciabeszélgetésen ismertettük a magyarországi légszennyezéssel kapcsolatos jogi lehetőségeket. Megbeszélést folytattunk a BKK Stratégiai divíziójának képviselőivel az egyes közlekedési kérdésekről. Felkészültünk és képviseltük a Levegő Munkacsoportot a József nádor téri mélygarázs építési engedélyével kapcsolatos közigazgatási per tárgyalásán. Jogi fejezetet készítettünk a dugódíjról szóló tanulmányba. Részt vettünk a Futureal képviselőjével a parkolási szabályozásról folytatott megbeszélésen, amelyhez jogszabály-összefoglalót is készítettünk. (Bendik Gábor)

Környezeti Tanácsadó Iroda – A Dunakeszi láp kálváriája után egy újabb láp védelméhez kérték Környezeti Tanácsadó Irodánk segítségét. A Szilas-patak kerepesi forrásvölgye egy nagy kiterjedésű forráslápot rejt. Az önkormányzat csónakázótavat szeretne létesíteni a láp helyén, ezzel megpecsételve az ott élő eredeti növénytársulások és állatok sorsát. Ügyfélként beléptünk a vízjogi engedélyezési eljárásokba és kezdeményeztük a láp kiterjedésének megállapítását. Megszaporodtak a fűtési szezonhoz kapcsolódó panaszok, amelyek nagyobb részt az illegális hulladékégetéssel és a fűtés bűzével kapcsolatosak. Egyre többen fűtenek rendkívül környezetszennyező lignittel. (Lenkei Péter)

Államháztartás – A miniszterelnöknek írt levélben fejtettük ki aggályainknak a multiknak nyújtott  támogatásokkal kapcsolatban. Magyarországi híreket írtunk a Green Budget News című hírlevélbe. Levelet írtunk Matolcsy György nemzetgazdasági miniszternek az adócsalások visszaszorításának lehetőségeiről. Szolidaritási nyilatkozatban támogattuk a diákok és oktatók követeléseit. (Lukács András)

Közlekedés – Továbbra is figyelemmel kísértük az elektronikus útdíjkivető és -beszedő rendszer felállítása körötti fejleményeket, melyek egyelőre igazolni látszanak korábbi aggodalmunkat, miszerint nem a legkorszerűbb megoldás mellett döntenek. Közben véleményeztük az útdíjtörvény tervezetét, amelyben sajnálatos módon igen kis hangsúlyt kapott a szennyezésarányos útdíj kérdésköre. A javaslat kidolgozói arra sem figyeltek, hogy a szennyezésért fizetendő díjból származó bevétel ne infrastruktúra-fenntartásra, hanem az emberek és a környezet védelmére fordíttassék. Megbeszélést folytattunk a Magyar Vasúti Magánkocsi Szövetség képviselőjével. Részt vettünk a Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja évzáró konferenciáján. Levelet írtunk az Európai Parlament magyar képviselőinek a kerékpározás támogatása érdekében. (Vargha Márton, Lukács András)

Levegőtisztaság – Folytattuk a LIFE+ „Tiszta Levegőt!” (Clean Air) projektet. Különösen a projekt arculatával és a tevékenységek előkészítésével haladtunk. Több megbeszélésen és rendezvényen is részt vettünk döntéshozókkal, ahol felhívtuk a figyelmet a levegőszennyezés súlyosságára és a megoldási lehetőségekre. Folytattuk a kampányunkat, amelynek keretében aláírásokat gyűjtünk képeslapokon annak érdekében, hogy cseréljék le a tömegközlekedési buszokat alacsony vagy nulla emissziós korszerű járművekre. Eddig közel kétezren írták alá a képeslapokat. Több hírrel is frissítettük a tiszta.levego.hu honlapot. Feliratoztunk egy kisfilmet a hajózásról. (Szabó Zoltán)

Épületfelújítás, energia – Tovább szorgalmaztuk a középületek állapotának mielőbbi felmérését, kiegészítve a hatnál több lakásos társasházak épületenkénti auditálásával. A civil szervezetek fejlesztéspolitikai tanácskozásán érveltünk annak érdekében, hogy az uniós forrásokból különítsenek el komolyabb összeget az épületfelújítások támogatására, különös tekintettel a középületekre és a műemléki (örökségvédelmi) felújítások többletköltségeire. Népszerűsítettük a FŐGÁZ kazánfelújítási projektjét és a FŐTÁV belvárosi bővítési törekvéseit. Felszólaltunk az Energia 2000 Társulat ülésén az energitakarékosság és energiahatékonyság prioritásának védelmében (szemben az ágazat által szorgalmazott „olcsó” energiával). A Magyar Energetikai Társaságnak a Paks bővítéséről szóló rendezvényén szorgalmaztuk a nyitottabb kommunikációt és a főprojekthez kapcsolódó egyéb fejlesztések, infrastruktúrák kiépítésének forrásigényének kiszámítását és bemutatását. Sajtóközleményt adtunk ki az energiaadó-irányelvvel kapcsolatban. (Beliczay Erzsébet)

Településfejlesztés, zöldterület védelem, termőföld területek – Részt vettünk a XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának ülésein és a Fővárosi Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén. Véleményezéseket nyújtottunk be XVIII. kerületi, XV. kerületi és XI. kerületi településrendezési tervekkel kapcsolatban. Részt vettünk az 1-es villamos budai továbbvezetésének fakivágási problémáival kapcsolatos XI. kerületi tanácskozáson. Részt vettünk a XI. kerületi Önkormányzat éves Közmeghallgatásán és átadtuk a polgármesternek a Dayka Gábor utcával kapcsolatos állásfoglalásunkat. (Schnier Mária)

Vegyi anyagok – A beltéri légszennyezéssel foglalkozó Négy fal között – egészségesen projekt keretében középiskolásoknak tartottunk előadást Csongrád és Tatabánya egy-egy középiskolájában. Szakmai konferenciát szerveztünk Veszprémben a beltéri légszennyezésről. Kinyomtattuk a lakásfelújítással foglalkozó kiadványunkat. Elkészült a beltéri levegőminőséget befolyásoló termékek gyártóinak szóló ajánlásunk és a környezetkímélő iskolai tanterem felújításáról szóló kisfilmünk. A beltéri légszennyezéssel foglalkozó projekt keretében kötelező PR-cikkeket jelentettünk meg. Kiadtuk a havonta megjelenő vegyi anyag hírlevelet, folyamatosan frissítettük a projekt honlapját (belteri.levego.hu) és Facebook oldalát, amelyeken az anyagaink is elérhetőek. (Pál János)

Jogi ügyek – A jogi tevékenységeket tartalmazó projektek folyamatos ügyeit és a lakossági környezeti tanácsadó iroda jogi természetű ügyeit vittük. A légszennyezéssel kapcsolatos jogi lehetőségekről szóló kérdőívet töltöttünk ki angol nyelven a LIFE+ „Tiszta Levegőt!” projekt keretében.. Átolvastuk és véleményeztük az útdíjjal kapcsolatos törvényjavaslatot. Elkészítettük a Levegő Munkacsoport székhelyváltozásával kapcsolatos bírósági változásbejelentést. (Dr. Bendik Gábor)

Hírfigyelő