A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2015 áprilisában

A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2015 áprilisában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

 

Államháztartás – Előzetes javaslatokat készítettünk a 2016. évi állami költségvetéshez a Költségvetés Felelősségi Intézet által koordinált, „Civilek a költségvetésről” projekt részére. Részt vettünk és felszólaltunk a projekt indító sajtótájékoztatóján.

Részt vettünk és felszólaltunk Az északi országok fenntarthatósági modelljei című konferencián.

Részt vettünk az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletén az Európai Bizottság 2015. évi országjelentése adópolitikáról szóló elemzésének vitáján, valamint az innovációról szóló elemzésének megbeszélésén.

Részt vettünk azon a sajtótájékoztatón, amelyen ismertették: a közérdekű bejelentők fenyegetett helyzetére válaszul korrupció-ellenes civil szervezetek bejelentővédelmi együttműködést indítottak el a mai napon, és ott kifejtettük azt az álláspontunkat, hogy egy ilyen együttműködés jelentős segítséget nyújthat a környezetvédelem körüli visszásságok feltárásában is. (Lukács András)

 

Közlekedés 2015 áprilisában részt vettünk az Európai Unió strukturális alapjaiból származó pénzek közlekedésfejlesztési felhasználásának kereteit kijelölő Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Monitoring Bizottságának első ülésén. Az ülésen fölvetettük, hogy szükség van arra, hogy a megvalósuló projektek gazdái kiterjedten gyűjtsék a projektekkel kapcsolatos közlekedési és környezetterhelési adatokat. Ilyen adatok hiányában nem lehet megállapítani például, hogy a 2007 és 2014 között kifizetett uniós pénzekből javítottunk vagy rontottunk-e mi, magyarok a környezet állapotán. Már csak azért is fontos ez, mert a környezeti hatások monitorozására egy külön horizontális Monitoring Bizottság is létrejön, ami azonban adatok híján nem nagyon lesz képes az értékelésre.

Tokajban lezajlott a Környezetvédő és Természetvédő Szervezetek XXV. Országos Találkozója (OT). Az OT egyik nyilvános rendezvénye volt a tokaji lakosokat zavaró kamionforgalom visszaszorításának lehetőségeit megvitató fórum, ahol a Levegő Munkacsoport képviselői ismertették a megoldási lehetőségeket. Bár elvben különféle korlátozásokkal jelentősen csökkentették Tokaj belterületén az átmenő forgalmat, sajnos a Magyar Közút meggondolatlanul ad felmentéseket fuvarozóknak a korlátozások alól. A fórum nyomán információkat küldtünk Posta György polgármesternek arról, milyen forgalomcsillapítási megoldások lehetségesek a kamionok lelassítására.

Az OT-n külön tanácskozást tartottunk arról, mit lehet tenni a településeken a lakókat zavaró, egészségüket levegő- és zajszennyezéssel károsító autóforgalom mérséklésére. A tanácskozáson egy új probléma is fölmerült, nevezetesen a budapesti biciklisek és a gyalogosok közötti viszony kérdése. A tanácskozás eredménye egy, később az OT plenáris ülése által is elfogadott állásfoglalás lett, amelyben a kormányt szólítjuk föl intézkedésekre. Ezen intézkedések egyike lehet egy olyan törvénymódosítás, amely közlekedési baleset esetén előírja az erősebb fél vétkességének a feltételezését abból kiindulva, hogy aki erősebb – az autó a gyalogosnál, biciklisnél, a biciklis a gyalogosnál – attól megkövetelhető, hogy túlereje tudatában figyeljen a közlekedés gyengébb résztvevőinek épségére.

Közreműködtünk a Vasúttörténeti Parkban rendezendő, az éghajlatvédelemmel kapcsolatos kiállítás előkészítésében. (Vargha Márton)

 

Levegőtisztaság-védelem Levelet írtunk az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottsága magyar tagjainak, hogy segítsék elő a nemzeti összkibocsátási határértékekről szóló, ún. NEC irányelv (2001/81/EK) előírásainak szigorítását. (Madarassy Judit)

 

Éghajlatvédelem, energia, épületfelújítás Folyamatosan érkeznek panaszok aggódó lakosoktól az azbeszttel kapcsolatban. Részt vettünk a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) építőipari-munkavédelmi rendezvényén. Egyeztettünk különféle szakértőkkel az élhető városok indikátorairól, erről újabb vitát szerveztünk erről a Szakértői Testületünk tagjai és francia gyakornokunk részvételével a Magnet Házban. Részt vettünk több zöld szervezettel közösen a Paks 2 környezeti hatásvizsgálatának folyamatában. Részt vettünk a BME-NAK klímatudatos városokról szóló rendezvényén, valamit az OMSZ-REC Kárpát-medencére vonatkozó klímaprojektjének ismertetésén. Szekciót vezettünk a zöld szervezetek Országos Találkozóján, Tokajban a társadalmi aktivitás és a települési életminőség összefüggéseiről. Szlovákiában, Losoncon és környékén tanulmányi látogatást tettünk egy biogáz-erőműben, két biomassza-erőműben (szalma, illetve faapríték), valamint egy olyan üzemben, amely műanyaghulladékból könnyű fűtőolajat állít elő. Egyeztettünk a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségével (KSZGYSZ) közreműködésünkről az ősszel megrendezendő ÖKOINDUSTRIA rendezvénnyel kapcsolatban. (Beliczay Erzsébet)

 

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem – Előzetes véleményt adtunk a Budapest, XV. kerület Vácrátót tér és környéke (Közvágóhíd utca–Vácduka utca–Árokhát utca–Károlyi Sándor utca–Vághó F. utca–Vácegres utca–Szántóföld utca–Szlacsányi Ferenc utca–Közvágóhíd tér–Szőcs Bertalan utca által határolt területre) készülő szabályozási tervről.

Részt vettünk a Csepeli Önkormányzat Településfejlesztési Koncepciójával és Integrált Településfejlesztési Stratégiájával kapcsolatos partnerségi rendezvényen a Királyerdei Művelődési Házban.

Bejelentkeztünk a XII. kerületi Településfejlesztési Koncepció készítésének, valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának egyeztetési eljárásába. Véleményeztük a Budapest, XIII. kerület kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat 43. § (8) bekezdésének módosítását.

Bejelentkeztünk Budapest XIII. kerület új Kerületi Építési Szabályzatának egyeztetési eljárásába.

Véleményeztük Budapest XIV. kerület, Thököly út–Izsó utca–Abonyi utca–Zichy Géza utca által határolt területre készülő szabályozási tervet

Véleményeztük Budapest XV. ker. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat eseti módosítását és bejelentkeztünk a további eljárásokba

Részt vettünk a XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának ülésén és hozzászólásunkban javaslatokat tettünk a fás szárú növények védelméről szóló kerületi módosított rendelet tervezetre.

Levelet intéztünk dr. Fürjes Balázs kormánybiztoshoz, ügyféli jogállásunkat kérve a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés megvalósításának építéshatósági eljárásába favédelmi vonatkozásban, és szakmai javaslatot tettünk.

(Schnier Mária)

 

Jogi ügyek A jogi tevékenységeket tartalmazó projektek folyamatos ügyeit és a lakossági környezeti tanácsadó iroda jogi természetű ügyeit folyamatosan intéztük. Segítettünk egy tagszervezet és más szervezetek alapszabály-módosításában és bíróság bejegyzési eljárásában, részt vettünk a Zöld Szervezetek Országos Találkozóján Tokajban. Előadtunk a kamionforgalomról tartott lakossági fórumon Tokajban. Átnéztünk a kiemelt közlekedési beruházásokról szóló salátatörvény tervezetét. (Bendik Gábor)

 

Tanácsadó Iroda A társasház kertjében a közös tulajdonú fát ki szeretné vágatni az egyik lakó. Ilyen témájú panaszból több is befutott áprilisban a Környezeti Tanácsadó Irodánkhoz. Többen érdeklődtek a zuglói ipari tűzeset esetleges környezeti kockázatai iránt. Ügyfélként bejelentkeztünk a tervezett miskolci cementgyár környezeti hatásvizsgálati eljárásába a sok irányból érkező lakossági kételyek nyomán. Több, illegális hulladékégetéssel kapcsolatos eljárásban adtunk be fellebbezést a hatóság nem megfelelő eljárása miatt.(Lenkei Péter)

Hírfigyelő