A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2016 júniusában

A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2016 júniusában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

 

Közlekedés – Kezdeményeztük és vezető szerepet játszottunk a Jedlik Ányos Klaszter javaslatainak kidolgozásában a két- és háromkerekű elektromos meghajtású járművek elterjedésének ösztönzéséről szóló tervezett kormányhatározathoz. Kilencedikén és tizedikén részt vettünk az Elektromobilitás konferencián, amelyet a Jedlik Ányos Klaszter és a Közlekedéstudományi Egyesület rendezett a Budapesti Corvinus Egyetemen. A konferencia a tapogatózás jegyében telt, a kormányzati megszólalásokban bizonytalanság volt érezhető, bár elhangzottak hangzatos számok, azonban ütemtervről, a villanyautózás és a magyar gazdaság közötti kapcsolatról nem sokat lehetett hallani. Annál érdekesebb volt a KÖVET egyesület szervezésében az ELMŰ-ben megrendezett villanyautós konferencia, amin szintén részt vettünk. Részt vettünk a Jedlik Ányos Klaszter Közlekedési munkacsoportjának ülésén. Részt vettünk a IV. CNG&LNG (gázüzemű közlekedés) Konferencián és Járműipari Kiállításon Gödöllőn. (Vargha Márton)

 

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem – Megvitattuk a Védegylet szakmai képviselőjével és a Szindikátus főtitkárával a FŐKERT Zrt.-től kapott felkérésre adandó választ a Vörösmarty téri Gerbeaud teraszán álló balesetveszélyes platánfával kapcsolatban, majd megküldtük válaszunkat a FŐKERT Zrt. zöldfelület-fenntartási igazgatójának. A levél másolatát, mely a fakivágásokkal és a favizsgálatok szükségességéről általánosságban kinyilvánított véleményünket is tartalmazza, postáztuk az V. kerületi Önkormányzat jegyzőjének, valamint a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzőjének is.

A Budapest XIV. kerületi polgármester felkérése alapján bejelentkeztünk a Budapest XIV. kerület Öv utca–Szatmár utca–Miskolci utca–Erzsébet királyné útja által határolt területére készülő kerületi építési szabályzatának, valamint a Budapest XIV. kerület, Hungária körút–Kerepesi út–Ifjúság útja–Stefánia út által határolt területre készülő kerületi építési szabályzatának egyeztetési eljárásaiba.

A Budapest X. kerületi polgármester felkérése alapján bejelentkeztünk a Budapest X. kerület, Sárosi utca–Vasgyár utca–Vaspálya utca–Noszlopy utca által határolt terület kerületi építési szabályzatának, valamint a Budapest X. kerület Újhegyi út–Harmat utca–Hangár utca– ányató utca által határolt terület kerületi építési szabályzatának egyeztetési eljárásába.

Levelet intéztünk a Városliget Zrt. elnökéhez és vezérigazgatójához „Felkérés ökológiai kockázatelemzés elkészíttetésére a 20/2016. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelettel módosított Városligeti Építési Szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 16.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (4) pontja alapján” címmel, kifejtve azt a véleményünket, hogy a kockázatelemzés eredményétől kell függővé tenni a tervezett építmények engedélyezhetőségét.

Levelet intéztünk Tarlós István főpolgármesterhez a Városligeti Építési Szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 16.) Főv. Kgy. rendelet 20/2016. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelettel való módosításával kapcsolatban, köszönetünket kifejezve a Fővárosi Közgyűlésnek, amiért a rendeletet az általunk javasolt azon kiegészítéssel fogadta el, amely lehetővé teszi, hogy a tervezett beépítések engedélyezhetőségét a településökológiai vizsgálat eredményétől függően bírálják el.

A Budapest X. kerületi polgármester felkérése alapján bejelentkeztünk a Budapest Főváros X. kerület, Keresztúri út–42844 hrsz. és annak meghosszabbított telekhatára – Rákos patak –42753 hrsz.-ú telek mentén húzódó belterületi határ által határolt terület kerületi építési szabályzatának egyeztetési eljárásába.

Részt vettünk a Budapest XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának ülésein.

Tárgyalást folytattunk a Finta Stúdióban a XIII. kerületben tervezett Göncz Árpád Városközpont építési terveiről a Finta Stúdió és a HB REAVIS képviselőivel a Vizafogó lakótelep lakosságának érdekeit képviselve. (Schnier Mária)

 

Fák éve projekt – Elkezdődött a projekt tervezése, kidolgozása, a fő irányok kialakítása.

A Greenpeace a Levegő Munkacsoporttal és a Ligetvédőkkel együttműködve felhívást tett közzé, hogy minél többen írják alá a levelet a Fővárosi Közgyűlés képviselőinek, kérve őket, hogy a ne szavazzák meg azokat az előterjesztéseket, amelyekkel Városliget és a Római-part fáinak elpusztításához járulnának hozzá. A felhívás eredményeként mindössze 20 óra leforgása alatt 4613-an írtak a Fővárosi Közgyűlés képviselőinek, felhívva őket, hogy védjék meg a Városligetet és a Római-partot!

Június 6-án az említett civil szervezetek sikeres villámcsődületet (video itt, képek itt) rendeztek a Keleti pályaudvar előtt a fővárosi fák védelmében. A látványos megmozduláson több százan vettek részt. Ezt megelőzően pedig az aktivisták Budapest számos pontján fákra kötözött plakátokkal hívták fel az emberek figyelmét a Városliget megvédésének fontosságára.

Részt vettünk a városligeti Királydombon a Budapest fáit védő civil szervezetek egyeztető találkozóján. (Szegő Judit, Horváth Zsolt) )

 

Uniós ügyek Részt vettünk a „Hogyan reformáljuk meg az Európai Uniót?” konferencián az Európa Pontban. (Lukács András)

 

Jogi ügyekA lakossági környezeti tanácsadó iroda jogi természetű ügyeiben segítettünk. Pályázatírás előkészítésében segédkeztünk, ezekkel kapcsolatos megbeszéléseken vettünk részt. Javaslatot készítettünk a kéménysepréssel kapcsolatos jogszabályok módosítására az illegális tüzelés visszaszorítása érdekében. Javaslatot dolgoztunk ki a kormányhivatalok számára az illegális égetések visszaszorítás érdekében. Adatkérést írtunk az FM-nek a légszennyezés határon átterjedő hatásairól szóló tanulmány kiadása érdekében. Finomítottuk és befejeztük a kerületi önkormányzatoknak szóló parkolási javaslatot. (Bendik Gábor)

Hírfigyelő