A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2016 márciusában

A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2016 márciusában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

 

Államháztartás – (Lukács András)

 

Közlekedés – A Magyar Közlekedési Klubbal közösen véleményeztük a Budapesti Közlekedési Központ terveit a dél-budai tömegközlekedés átszervezésére a Lánchíd alatti villamosvágány átadását követően. Javaslataink célja a térség tömegközlekedési szolgáltatásainak érdemi javítása, Újbuda belső kapcsolatainak erősítése, valamint az agglomerációból érkező utasforgalom úticéljainak változatosságát jobban követő hálózat kialakítása. Javaslatainkat elküldtük a BKK-nak.

Részt vettünk Brüsszelben az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (T& E) közgyűlésén és az Európai Éghajlatvédelmi Alap tanácskozásán az Európai Unióban az aktuális és a várhatóan aktuálissá váló jogalkotási tevékenységről, és arról, hogyan tudjuk közösen képviselni a döntéshozatal befolyásolásával a környezeti értékeket.

Lezajlott a Logisztikai Csapatbajnokság döntője, ahol a zsűriben Dr. Mészáros Péter képviselte a Levegő Munkacsoportot. A csapatok értékelése után úgy döntött, hogy a Levegő Munkacsoport különdíját a Pirítós csapat kapja.

A közlekedésfejlesztés terén ötletszerűen kerültek elő a korábbi évek döntéseivel, terveivel ellentétes elképzelések: például a csepeli HÉV villamossá való átépítése és a Déli pályaudvar megszüntetése. Az utóbbi ellen tagszervezetünk, a Magyar Közlekedési Klub adott ki állásfoglalást, amivel a Levegő Munkacsoport is egyetért.

A Kisméretű Szálló Por (PM10) Csökkentés Ágazatközi Intézkedési Programja végrehajtásáról szóló 2015. évi jelentésének közlekedési témáit egyeztettük a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Közlekedéstudományi Intézet munkatársaival. A két és fél órás megbeszélésen – amelyen a Szakértői Testületünk több tagja is részt vett – hangsúlyosan került elő a forgalomban részt vevő gépkocsik fölöslegesen nagy levegőszennyezése, amit egyebek mellett lézeres távérzékelő eszközökkel lehetne visszaszorítani.

Véleményeztük a Jedlik Ányos Klaszter „A két- és háromkerekű elektromos könnyű járművek elterjedésének lehetséges ösztönzői a hazai elektromobilitás terén” című anyagát.

Előadást tartottunk a tervezett fővárosi dugódíjról a Közép-Európai Egyetemen. A Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztályának (MKTLSZ) elnökségi ülésén ismertettük javaslatunkat a budapesti városi útdíjra. Az MKLTSZ egyetértett a javaslatunkkal.

Megbeszélést folytattunk Mudri Györggyel, Szanyi Tibor Európai parlamenti képviselő szakértőjével a személygépkocsik és a légi közlekedés károsanyag-kibocsátásának csökkentési lehetőségeiről. Részt vettünk az Ökopolisz rendezvényén, ahol a budapesti közlekedés problémáiról és a megoldási lehetőségekről volt szó.

(Vargha Márton)

 

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem – A Levegő Munkacsoport támogatását kérő levelet kézbesítettünk a X., XI., XII., XIII., XIV. és XV. kerületi polgármesterekhez.

Levelet intéztünk a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához a „Kiskunlacháza II – homok, kavics” védnevű bányatelek területén folytatott tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi engedély módosítási eljárásában.

Észrevételeket írtunk  Budapest XV. kerület Integrált Településfejlesztési Stratégiájáról a XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Főépítészéhez.

Fellebbezést nyújtottunk be a X. kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez fakivágás ügyben hozott döntés ellen.

Levelet intéztünk a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához a „Kiskunlacháza XVI. Kavics” védnevű bánya művelésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárásban  - kiegészítő adatok benyújtására felszólítás tényállás tisztázása érdekében.

Elküldtük észrevételeinket tartalmazó levelünket a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához  a DKB-REAL Kft. által a „Dabas I. homok, kavics”nevű bányatelken folytatott homok, kavics bányászati tevékenységre adott KTVF: 9575-10/2010., KTVF: 5037-3/2011 és KTVF: 5037-7/2011. számú határozatokkal módosított KTVF: 9575-1/2010. számú környezetvédelmi  működési engedély érvényességi idejének meghosszabbítása ügyében.

Fakivágások eldöntésével kapcsolatos kérdésben levélbeli felajánlást tettünk a X. Kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztályához.

A Nehru part felújítási terveivel kapcsolatban – helyszínelésünk után – levelet írtunk a IX. kerületi Polgármesteri Hivatal főépítészéhez.

Részt vettünk a XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának ülésein.

Befogadóként támogatjuk a XIII. kerületi lakossági „Belső kertek csoport” pályázatának megvalósítását és aláírtuk az erre vonatkozó szerződést a XIII. kerületi Önkormányzatnál.

Lakossági panasz alapján elektronikus levelet írtunk a KÖVIZIG igazgatójához a gödi partszakasz ártéri erdejének tarvágása ügyében.

(Schnier Mária)

 

LigetMiután a kormányzat elkezdte a fakivágást a Városligetben, Facebook oldalunkon, honlapunkon és e-mailben kértünk mindenkit, hogy csatlakozzanak a Városliget fáit védő civilekhez, továbbá írják alá a Liget megóvását követelő petícióhoz. Tanulmányt készítettünk a Podmaniczky Park várható társadalmi hasznairól és erről sajtóközleményt adtunk ki, ami jelentős visszhangot váltott ki.

 

Civil szféra, „Merjünk változtatni!”Civil szféra, „Merjünk változtatni!” – A Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) által támogatott projekt keretében folytatódott a segítségnyújtás a csatlakozott szervezeteknek: alapszabály módosítással és közhasznúságival kapcsolatos hiánypótlási tanácsadás, stratégia készítésében közreműködés. A projekt a végéhez közeledik, így a résztvevő szervezetek két és fél év alatt elért szervezeti változásait gyűjtjük össze, valamint április hónapban film készítésére készülünk, mellyel a projekten túlmutatva a civil szféra bemutatását is célul tűzzük ki. (Horváth Zsolt, Papp Zsuzsanna, Szegő Judit)

 

Környezeti Tanácsadó Iroda – Fellendült a lakáspiac, ezt jelzi, hogy márciusban több megkeresés is érkezett Környezeti Tanácsadó Irodánkhoz, hogy különféle helyszínek légszennyezéséről tájékoztassuk a lakásvásárlás előtt állókat. Mivel részletes adatok nem állnak rendelkezésünkre, csak általánosságban tudtuk megmondani a kérdéses helyek légszennyezettségét, korábbi mérési tapasztalatainkra hagyatkozva.  Egy illegálisan természetvédelmi területen motorozó családot sikerült lencsevégre kapnunk a Bükki Nemzeti Park területén a szállító személyautóval együtt. Az ügyben az illetékes természetvédelmi hatósághoz fordultunk. Pilisszentkereszten a csatorna átemelőszivattyúja a Dera-patakba öntötte a szennyvizet, mely a Szurdokban három víznyelőn keresztül a mélykarsztba jut akár Budapest termálvizeit elszennyezve. Ebben az ügyben a vízügyi hatóságot értesítettük. Pilisjászfalun a bányában több barlang nyílását is betemette az üzemeltető cég, erről fényképes dokumentációt kaptunk a bejelentőtől. Az illetékes természetvédelmi hatóságot értesítettük a barlangrongálás miatt. (Lenkei Péter)

 

Jogi tevékenység – A jogi tevékenységeket tartalmazó projektek folyamatos ügyeit és a lakossági környezeti tanácsadó iroda jogi természetű ügyeit folyamatosan intéztük. A Norvég projekt keretében segítettük a résztvevő szervezetek alapszabályának, illetve alapító okiratának módosításait. Szemináriumi órát tartottunk a Pázmány Péter Egyetem Jogtudományi Karán a környezetjog gyakorlatáról. Egy szakdolgozónak és egy diákújságíró csapatnak segítettük a munkáját személyes interjúval. Véleményeztük a fás szárú növények védelméről szóló törvényjavaslatot. (Dr. Bendik Gábor)

 

Hírfigyelő