A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2016 októberében

A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2016 októberében

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

 

Levegőtisztaság-védelem – Az illegális égetésekkel kapcsolatos panaszok kezeléséről szóló megbeszélésen vettünk részt a jövő nemzedékek érdekeit képviselő országgyűlési biztoshelyettes kollégáival. Részt vettünk az FM által szervezett „Fűts okosan” konferencián. Levelet fogalmaztunk a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkárságának az illegális égetéses ügyek egységes hatósági gyakorlatával kapcsolatban. (Lenkei Péter, Lukács András)

Közlekedés – Részt vettünk együttműködőként a Jedlik Ányos Klaszter Közlekedési munkacsoportjának ülésén, ahol a kormányzati intézkedésekről volt szó a villanymobilitás elősegítésére, és javaslatokat tettünk a témával kapcsolatban.

Folytatódik a Logisztikai Csapatbajnokság előkészítése, amit a Nagyvállalati Logisztikai vezetők Klubja szervez, és a Levegő Munkacsoport díjazza a legkörnyezetbarátabbnak mutatkozó csapatot a teljesítményéért.

Felvettük a kapcsolatot a Gépjármű Importőrök Egyesületével, hogy együtt próbáljunk valamit tenni a növekvő roncsimport megfékezése érdekében.

Több EU konzultáció kérdőívét is kitöltöttük, erősítve a környezetvédők álláspontját a jogalkotási vitában a tehergépkocsik útdíjáról, valamint a személyautók és a tehergépkocsik levegőszennyezése csökkentésének módozatairól.

Véleményeztük a T&E részére az Elektromobilitás Platformnak „Az Energiaunió Stratégia – egy terv arra, hogy az EU-nak vezető szerepe legyen az elektromobilitás terén a világon” („The Energy Union Strategy – a plug-in plan for making Europe the world’s leader in electro-mobility”) című állásfoglalástervezetét.

A Levegő Munkacsoport levelére válaszolva, Mosóczi László államtitkár leírta, hogy – egyes sajtóhírek állításával ellentétben – a kormány nem tervezi a kamionok sebességhatárának megemelését.

Levélben kértük Varga Mihály nemzetgazdasági minisztertől, hogy közösségi célokhoz nyújtson a kormány támogatást villanyautók vásárlásához, ne pedig magánszemélyeknek. (Vargha Márton)

 

Fák éve projekt – A Városliget és Budapest számos más zöld területének beépítéstől való megóvása folytatódott a Greenpeace-szel és a Ligetvédőkkel együttműködve. Az új zöldügyi kormánybiztos által elindított Liget Park Fórum néven fórumsorozata folytatódott a Városliget megújításával kapcsolatosan. Október 27-én a második fórumon a Levegő Munkacsoport végighallgatta a terveket zöldterületekre, illetve vízfelületekre vonatkozóan, majd kérdéseket tett fel pontos a fapusztulásra vonatkozóan és a csónakázó tó élővízzé tételével kapcsolatban, ami a tervezett 2024-es Olimpia megrendezése esetén versenyhelyszínné válna. A válaszok sajnos nem voltak sem kielégítőek, sem megnyugtatóak.

Újabb védelemre szoruló terület lett a Múzeumkert (a Nemzeti Múzeum körüli fák), ezzel kapcsolatban a Nemzeti Múzeum igazgatója ígéretéhez hűen meghívta a Levegő Munkacsoportot két alkalommal is egy-egy bejárásra, mely alkalmakkor a Fakopp-módszeres méréssel 1-2 fa vizsgálata történt meg annak szemléltetéseként, hogy milyen módon mérik majd fel a kert fáit. Varga Benedek főigazgató meghívása alapján részt vettünk a Múzeumkert faállományának vizsgálatával kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón október 13-án.

Figyelemmel kísérjük a Lágymányosi öböl és környéke kiemelt kormányzati beruházás új településrendezési eljárását, véleményezzük azt.

A Greenpeace-szel, a Ligetvédőkkel és még számos zöld civil szervezet közreműködésével tervezzük a következő nagyobb megmozdulást, mellyel Budapest zöld területeinek védelme érdekében állunk ki, ennek részeként a Budai Vár kormányzati negyeddé válása ellen is felemeljük a hangunkat, mert összefüggésbe hozható a Liget beépítésének tervével.

Október 9-én a Római-part fáiért tüntettek az összefogásban szereplő civil szervezetek, így a Levegő Munkacsoport is.

Benyújtottuk véleményezésünket a Budapest XIV. kerület, Városliget területén lévő Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum felújítására, valamint mélygarázs létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásában a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához.

Fellebbezést nyújtottunk be az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség felé a Fővárosi Állat- és Növénykert által Budapest XIV. kerület 29753 hrsz. alatti ingatlanon tervezett „Hermina Garázsra” vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának PE/KTF/32327-77/2016.iktató számú Határozata ellen. Mindkét építkezés jelentős faáldozatokat követel, melyek pótlási kötelezettségére vonatkozóan a Liget Projekt keretén belül nyilvánítjuk ki véleményünket.

Két munkatársunk részt vett a Budapest XI. kerület, Lágymányosi öböl és környéke fejlesztésének („Budapart projekt”) megismételt környezeti hatásvizsgálati eljárásának Közmeghallgatásán a XI. kerületi Polgármesteri Hivatalban, képviselve a gigantikus építkezés környékén élők érdekeit. Ragaszkodtunk a tervezési területen lévő fákat lombozatuk tömegét feltüntető fakataszter készítéséhez, melyre ígéretet kaptunk. Javaslatokat tettünk a valódi talajkapcsolatos, nagy lombú fák ültetésére alkalmas zöldfelületek biztosítása céljából a közművek gazdaságos tervezésére.

Megküldtük véleményezésünket a Budapest Főváros X. kerület, Újhegyi út–Harmat utca–Hangár utca–Bányató utca által határolt terület (Sportliget) Kerületi Építési Szabályzatának tervezetéről a kerületi polgármesterhez. Kőbánya második legnagyobb parkja faállományának védelmében a faáldozatokat követelő elgondolások törlését javasoltuk.

Részt vettünk a Budapesti Olimpiai Pályázattal kapcsolatos szakmai egyeztetésen Szentendrén, a Regionális Környezetvédelmi Központban, ahol kifejtettük a tervezett olimpiával kapcsolatos környezetvédelmi, fenntarthatósági aggályainkat, különös tekintettel a zöldfelület-védelemre. (Schnier Mária, Szegő Judit, Horváth Zsolt

 

Államháztartás, energia – Azokat a módosító javaslatokat támogassák az Európai Parlamentben (EP), amelyek lehetővé teszik, hogy az Európai Unió teljesítse a párizsi éghajlatvédelmi megállapodásban vállalt kötelezettségeit. Ezt kérte a Levegő Munkacsoport az EP Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságának (ITRE) magyar képviselőitől, akik október 13-án szavaznak majd a kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) reformjáról. Levelet írtunk Fazekas Sándor földművelésügyi miniszternek, kérve, hogy az uniós környezetvédelmi minisztereinek ülésén az EU új kibocsátáselosztási rendeletének szigorúbb változatát támogassa, ami lehetővé tenné, hogy olyan jelentős széndioxid-kibocsátó ágazatokra, mint a közlekedés, az épületgazdálkodás, a mezőgazdaság és hulladékgazdálkodás eleget tudjanak tenni a párizsi éghajlatvédelmi megállapodásból eredő követelményeknek. (Lukács András)

 

Tanácsadó iroda – A hűvösebb idő beálltával Környezeti Tanácsadó Irodánkhoz ismét nagyobb számban érkeztek illegális hulladékégetéssel kapcsolatos megkeresések. Egy miskolci ügyben a járási hivatal annak ellenére nem járt el, hogy rendelkezésre állt az égetésre használt fűrészpor, mely kezelt fából származott. A mintát a Levegő Munkacsoport forgácslapgyártásban jártas szakértője megvizsgálta, és mikroszkóp alatt jól láthatóvá váltak a bútorlap melaminos borításának részecskéi, illetve a minta nitrogéntartalma is egyértelművé tette, hogy nem kezeletlen fáról van szó. (Lenkei Péter)

 

Jogi ügyek – A jogi tevékenység tartalmazó projektek folyamatos ügyeit és a lakossági környezeti tanácsadó iroda jogi természetű ügyeit folyamatosan intéztük. KEHOP pályázatírás előkészítésében segédkeztünk. Részt vettünk az Aarhusi Egyezmény végrehajtásáról szóló nemzeti jelentés civil véleményező megbeszélésén és összesítettük a beérkezett véleményeket. Honlaphíreket fogalmaztunk (égetéses ügyek hatósági kezelése, tokaji kamionforgalom miatti per).

Újszerű jogi megközelítéssel ért el komoly eredményeket az a tokaji lakos, aki a háza előtt tapasztalható elviselhetetlen kamionforgalom miatt perelte be a közút kezelőjét. A Levegő Munkacsoport segítségével zajló perben a Fővárosi Ítélőtábla másodfokon is megállapította a jogsértést és jogerősen kötelezte a közút kezelőjét annak megszüntetésére.

Részt vettünk egy megbeszélésen Mario Molinával a Párizsi Klímaegyezmény végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről. Segédkeztünk a november 22-i, lakossági égetésekkel kapcsolatos konferencia előkészítésében. (Bendik Gábor)

Hírfigyelő