A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2017 februárjában

A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2017 februárjában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

 

Közlekedés – A közlekedéssel kapcsolatos tevékenységünk jelentős részét foglalta le a szmog kérdésköre. Megjelent egy cikk, amely a közlekedési kibocsátás jelentőségét bagatellizálja figyelmen kívül hagyva a kistelepülések és a nagyvárosok eltérő forgalmát, fűtési rendszereik különbségét. Ellenvéleményünket közölte az index.hu. Szintén a szmoggal kapcsolatban felhívtuk Tarlós István főpolgármester figyelmét arra, hogy ellenőrzés nélkül mit sem ér a személygépkocsik leállítására való fölszólítás. Ezért levélben javasoltuk, hogy a Fővárosi Önkormányzat térjen vissza az egyszer volt egyik nap páros, másik nap páratlan rendszámú gépkocsik kitiltására a budapesti forgalomból szmogriadó idején.

Felvettük a kapcsolatot a Wáberer’s International új vezetésével. Lajkó Ferenc vezérigazgató meglátogatta a Levegő Munkacsoportot, és lefektettük egy további együttműködés alapjait.

Levelet írtunk a budapesti kerületi főépítészeknek, kérve, hogy lehetőség szerint építsék be a kerületi építési szabályozásba a parkolási javaslatainkat. Megbeszélésen vettünk részt a III. kerületi önkormányzat főépítészével a parkolási szabályozásról. (Vargha Márton)

 

Levegőtisztaság-védelem – Telefonos megbeszélést folytattunk illegális égetések témájában a Legfőbb Ügyészség munkatársával. Megbeszélést folytattunk az illegális égetések szociális kérdéseiről a Magyar Szegénységellenes Hálózat képviselőivel. (Lenkei Péter, Lukács András)

 

Településfejlesztés, zöldterület-védelem, földvédelem – A Magyar Nemzeti Múzeum meghívása alapján részt vettünk a Múzeumkert felújításával kapcsolatos tájékoztatón és lakossági fórumon a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében február 10-én.

Részt vettünk a XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának február 8-i rendkívüli ülésén és 22-i rendes ülésén.

A budaörsi polgármester felkérése alapján előzetes javaslatokat adtunk Budaörs Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi Rendelete előzetes tájékoztatási szakaszában.

Bejelentkeztünk ügyfélként Budapest XI. kerület Lágymányosi öböl és környezete (Duna folyam–Hengermalom út–Budafoki út–Dombóvári út által határolt terület) építési eljárásába.

Bejelentkeztünk ügyfélként a Budapest XIII. kerület Róbert Károly körút – Váci út – Árboc utca által határolt 25801/1 hrsz. alatti ingatlanon létesítendő irodaház-komplexumra vonatkozó építési engedélyezési eljárásba. (Schnier Mária)

 

Fák éve projekt

Elkészítettük véleményezésünket a XII. Kerületi Építési Szabályzattal kapcsolatban. A véleményezendő anyag ezúttal a Hegyvidék hét, kertvárosias övezetben lévő területére vonatkozott. Mivel a vizsgált területek mindegyike azért jött létre, hogy kiterjessze a lakófunkciót az erdőterületek rovására, véleményezésünkben kiemeltük azt, hogy szigorú, részletes szabályozással fordítsanak gondot a telkek és közterületek minél nagyobb zöldfelületi borítottságára. Valamennyi területen javasoltuk kötelező elemként előírni a szabályozásban a „Megtartandó fás növényállomány” meghatározást, mivel az itteni telkeken több helyen fordulnak elő a korábbi erdők maradványaként értékes fák, facsoportok.

A Farkasréti temető szabályozásával kapcsolatban véleményezésünkben kifejtettük, hogy annak ellenére, hogy az alátámasztó munkarészben méltatta a temető nagy jelentőségű zöldfelületi értékeit, a szabályozásban szerintünk nem nyújt elegendő védelmet számára. Ezért javasoltuk az 1. sz. mellékletben a „Karakterében megőrzendő temető és jelentős zöldfelületű intézményterület” jelét a „Tájékoztató elemek” felsorolásából áttenni a „Kötelező érvényű elemek” csoportjába. Javasoltuk a 2. mellékletben a K-T/III (Temető területe) „zöldfelület legkisebb megengedett mértéke” előírást a jelenlegi zöldfelületi intenzitáshoz hasonló 80%-ra módosítani. (Ez reális lenne, mivel a záródó lombkorona alatti burkolatok és beépítettségek mértéke nem jelentős egy temetőben…) A 6. § (1) bekezdés (b) pontjával kapcsolatban: a megtartandó fás növényállomány területén a meglévő fás növényállomány teljes megtartását javasoltuk, és annak előírását, hogy csak kertészeti szakvéleménnyel balesetveszélyesnek minősített fát legyen szabad kivágni.

A Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) meghívása alapján részt vettünk a Múzeumkert felújításával kapcsolatos tájékoztatón és lakossági fórumon a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében február 10-én. A MNM vezetősége a Levegő Munkacsoport többszöri levélbeli kérése alapján magas színvonalú szakértői vizsgálatot végeztetett a kert fái között, és csak a súlyosan balesetveszélyeseket szünteti meg, a kezeléssel megmenthető egyedeket gondos ápolásban részesíti.

A Budapest XI. kerületi főépítész felkérése alapján véleményeztük a Budapest XI. kerület Budaörsi út–Rétköz utca–Háromszék utca–Sasadi út által határolt terület kerületi építési szabályzatát. A szabályozásban javasoltuk a kétszintes és háromszintes növényzet meghatározásánál, hogy a telekre előírt zöldfelület területének minden 100 négyzetméterére számítva legalább egy nagy vagy közepes lombtömeget növelő lombos fa legyen telepítendő a 150 négyzetméter sűrűség helyett még abban az esetben is, ha a területen egyidejűleg cserjék ültetése is megvalósul. Szükségesnek tartjuk a falombozattal történő minél nagyobb borítottságot. Véleményezésünk indoklásában leírtuk, hogy az eredeti altalajjal közvetlen vertikális kapcsolatban álló fák idővel – a vízellátás tekintetében – önfenntartóvá válhatnak. A kifejlődött fák 10 méteres ültetési távolság esetén sem zavarják számottevően egymás fejlődését, viszont zárt lombozatot alkotnak. A minél több lombos fát tartalmazó környezet különösen a többszintes épületállomány esetében szükséges.

A Csillaghegyi strand melletti telken történt nagyarányú fakivágással kapcsolatos lakossági bejelentést tagszervezetünkkel kivizsgáltattuk, és levelet írtunk ebben az ügyben a Budapesti Gyógyfürdők és Hévizek Zrt. vezérigazgatójának, felvilágosítást, valamint a strand területére vonatkozóan fakatasztert kérve. Levelünkben kifejtettük, hogy a Csillaghegyi strand egyik fő vonzereje annak faállománya.

Keresetlevelet fogalmaztunk és nyújtottunk be a tervezett új Közlekedési Múzeum környezetvédelmi határozatával kapcsolatban.

(Schnier Mária, Szegő Judit, Horváth Zsolt, Bendik Gábor) 

 

Államháztartás, energia – Levelet írtunk az Európai Parlament magyar képviselőinek, kérve, hogy szavazzák meg a kibocsátáskereskedelmi rendszer szigorítását. Véleményt írtunk az NFM-nek az zöldáram új támogatási rendszerének tervezetével kapcsolatban.

 

Tanácsadó iroda – Soha nem látott mennyiségű panasz és kérdés érkezett Környezeti Tanácsadó irodánkhoz az év első két hónapjában a légszennyezéssel kapcsolatban. Sokan csak a tartós szmogriadó miatt féltették egészségüket, mások ötleteket vártak, hogyan fűtsenek kevésbé szennyezően, de az illegális hulladékégetéssel kapcsolatban is rengeteg panasz érkezett. Ugyanakkor természetvédelemmel kapcsolatos kérdések is érkeztek szép számmal: például lesznek-e vadátjárók az új 21-es gyorsforgalmi út felett, hogyan nyilvánítsunk védetté egy érintetlen budapesti patakot és a környező erdőt, vagy Natura 2000 területen ki ad engedélyt egy csatorna kotrására. (Lenkei Péter)

 

Jogi ügyek – A jogi tevékenységeket tartalmazó projektek folyamatos ügyeit és a lakossági környezeti tanácsadó iroda jogi természetű ügyeit folyamatosan intéztük. Szemináriumi órát tartottunk a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karán a környezetjog gyakorlatáról, Civil egyeztetésen vettünk részt az Aarhusi Egyezményhez készülő civil jelentés kapcsán civil szervezeti képviselőkkel. Részt vettünk Brüsszelben az EEB elnökségi ülésén. Skype megbeszélést folytattunk a ClientEarth képviselőjével egy lehetséges közös projektről. (Bendik Gábor)

Hírfigyelő