A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2017 májusában

A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2017 májusában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

 

Közlekedés – Részt vettünk egy konferencián a Főpolgármesteri Hivatalban, ahol egy EU támogatással készülő klímastratégia koncepciójáról volt szó. A Levegő Munkacsoport részéről az utóbbi években tapasztaltakból kiindulva hangsúlyoztuk, hogy bármilyen stratégiától csak akkor várhatunk valami eredményt, előrehaladást, ha az pontosan kijelöli a szervezeti feltételeket, és azok meg is teremtetnek, továbbá ha alkalmas, kezdőértékkel ellátott indikátorokat is megadnak benne a stratégia előrehaladásának mérésére.

Részt vettünk Gödöllőn a gázhajtású közlekedés éves konferenciáján. Előadást tartottunk az Siófokon a Mérnöki Kamara közlekedési konferenciáján az Európai Parlament EMIS vizsgálóbizottságának jelentéséről, mely azt mutatja be, miért és hogyan csúsztak félre a személyautók CO2- és N2O-kibocsátásának csökkentésére tett jogszabályhozatali erőfeszítések. A Zöld Civil Országos Találkozón (OT) több sikeres szekciót is szerveztünk a villanyhajtás kérdésköréről. Az egyiken a villanybiciklik és a villanytriciklik hasznosságát, a másikon a villanyautózás gyors elterjedése nyomán Magyarországon várható használt dízelhajtású gépkocsiimportnyomás kivédésének lehetőségeit vitattuk meg. Ezekről a témákról az OT plenáris ülése állásfoglalásokat fogadott el.

Május végén szavazott az Európai Parlament Környezetvédelmi Szakbizottsága a közlekedés, a háztartások és a mezőgazdaság üvegházhatású gázkibocsátása csökkentése menetrendjét 2020 után szabályozó irányelvről. A magyar tagoknak levelet írtunk, melyben kértük bizonyos változtatások támogatását. Az európai civil szervezetek összefogása nagyrészt sikeres volt, a környezet védelmét szolgáló módosítások többségét megszavazta a bizottság. Korábban, egy másik szavazáson a tehergépkocsik útközbeni CO2-kibocsátásnak méréséről az Európai Bizottság mellett működő, tagállami küldöttekből álló Gépjárművekkel Foglalkozó Műszaki Bizottság szintén sikerült kedvező eredményt elérni. Ehhez részt vettünk a bizottsági ülés magyarországi előkészítő szakértői beszélgetésén.

Levelet írtunk Szalóki Flórián közlekedésfejlesztési helyettes államtitkárnak és Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettesnek, kérve, hogy készítsenek megvalósíthatósági tanulmányt a Levegő Munkacsoport javaslatáról a városi útdíjjal kapcsolatban.

„Autózás saját autó nélkül” címmel tanulmányt készítettünk a közautózásról.

Egyeztetést folytattunk a Személyhajózási Szövetség szakértőivel a Dunán közlekedő hajók szennyezésének csökkentési lehetőségeiről. (Vargha Márton)

 

Levegőtisztaság-védelem – Megküldtük a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságnak az illegális égetésekkel kapcsolatos együttműködési megállapodás tervezetét. Részt vettünk az FM Környezetmegőrzési Főosztályán a levegőtisztaság aktuális kérdéseivel kapcsolatos beszélgetésen. (Lenkei Péter)

 

Településfejlesztés, zöldterület-védelem, földvédelem – Benyújtottuk ügyféli véleményezésünket és állásfoglalásunkat a Budapest XIV. kerület Dózsa György úti mélygarázs előzetes vizsgálati eljárásában az első fokú környezetvédelmi hatósághoz. Véleményezésünkben a tanulmány talajvízszint-változással kapcsolatos ellentmondásait emeltük ki, ennek kapcsán utalva a Dózsa György út menti házak védelmének szükségességére, valamint a Dózsa György úti fasor és a Városligetnek a tervezett mélygarázshoz közel eső faállományának védelmére. Elégtelennek tartottuk, hogy a tervezett mélygarázsról csak oldalnézeti rajzokat közöl, és nem tisztázta felülnézeti ábrákkal az annak felső szintjén, a felszíni elemek mellett létrehozni ígért zöldfelület méretét és talajvastagságát. Emellett tisztáztuk, hogy a Levegő Munkacsoport továbbra is helytelennek tartja a Liget Projekt keretében tervezett többi építmény megvalósítását és elengedhetetlennek tartja az együttes hatás kiszámítását.

A XII. kerületi alpolgármester felkérése alapján megküldtük véleményezésünket egyes kerületi építési szabályzatok hibajavításaival kapcsolatban. A terepszint alatti beépítés és a zöldfelületi arány vonatkozásában tettünk megjegyzéseket, korrekciókat javasolva a zöldfelületi arány növelése és a megmaradt facsoportok védelme érdekében.

Megtartottuk második megbeszélésünket a Lágymányosi öböl és környéke fejlesztési igazgatójával és projekt menedzserével. Az építési engedélyek jelenlegi állásának megbeszélése mellett a távfűtésre való rákötés, a közművezetékek ésszerűen csoportosított elhelyezése mellett a házak közötti utak kétoldali fasorának létesítése és egyéb zöldterületi témákról esett szó. Mivel átmeneti probléma merült fel az építési alapanyagok Dunán való szállításával kapcsolatban, ebben az ügyben további tárgyalások szükségesek. „Kerítésen kívülről” megtekintettük az első három, építési engedélyt kapott épület alapjainak kiásását.

Meghívás alapján részt vettünk a „Klímastratégia és éghajlatváltozási platform létrehozása Budapesten” tárgyú konferencián a Főpolgármesteri Hivatal Dísztermében.

Bejelentettük az elsőfokú környezetvédelmi hatóságnál, hogy határidőn belül véleményezést fogunk benyújtani a „Kiskunlacháza XIX. – homok, kavics” „Kiskunlacháza XX. – homok, kavics”, Kiskunlacháza XXI. – homok, kavics” és „Délegyháza XIX. – homok, kavics” védnevű bányatelkek összevonásának környezeti hatásvizsgálati eljárásában. (Schnier Mária)

 

Államháztartás, energia – Magyarország a harmadik helyet nyerte meg azon az európai szavazáson, amelyen a Föld éghajlatára nézve a leginkább káros adókedvezményeket „jutalmazták”. Ezt a kétes dicsőségű eredményt hazánk a céges személygépkocsi-vásárlás és -használat gáláns adókedvezményeivel érdemelte ki. A legnagyobb éghajlatvédelmi európai civil szervezet, az Európai Éghajlatvédelmi Szövetség (CAN Europe) idén áprilisban internetes szavazást hirdetett meg arról, hogy melyek azok a támogatások, illetve adókedvezmények, amelyek legnagyobb mértékben ösztönzik a fosszilis energiák (szén, kőolaj, földgáz) használatát. A szavazáson azok a káros támogatások szerepeltek, amelyeket előzetesen a CAN Europe tagszervezetei – köztük a Levegő Munkacsoport – javasoltak.

Részt vettünk az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletén az Európa jövőjéről szóló Fehér könyv megvitatásán. Részt vettünk a Miniszterelnökség által a budapesti Bálnában rendezett fejlesztéspolitikai konferencián. Részt vettünk a környezeti kárfelelősségről szóló konferencián az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletén. (Lukács András)

 

Tanácsadó iroda – Környezeti Tanácsadó Irodánkhoz májusban szokatlanul sok bűzzel kapcsolatos panasz érkezett. Sertésvágóhíd, gyros sütöde, kávépörkölő üzem és a szomszéd okozta az elviselhetetlen szagokról szóltak a bejelentések. Ezekben az esetekben a levegővédelmi hatóság elsősorban tanúvallomások alapján tud eljárni, így azt javasoltuk a panaszosoknak, hogy több tanút is nevezzenek meg a hatóságnak küldött panaszlevélben. Azbeszttel kapcsolatos ügyekből is sok érkezett: hullámpala elhelyezésével, szórt azbeszt szigeteléssel és régi háztartási gép azbeszt szigetelésével kapcsolatos kérdések. Az azbeszt alattomos gyilkos, több évtized lappangás után végez áldozatával, ezért nagyon fontos a megelőzés, a potenciális veszélyforrások szakszerű kezelése, az azbesztmentesítés. (Lenkei Péter)

 

Jogi ügyek – A jogi tevékenység tartalmazó projektek folyamatos ügyeit és a lakossági környezeti tanácsadó iroda egyes jogi természetű ügyeit folyamatosan intéztük. Angolra fordítottuk az országgyűlési képviselők önkéntes felelősségvállalási nyilatkozatának tervezetét. Részt vettünk az ombudsmani hivatal által szervezett településképpel kapcsolatos műhelybeszélgetésen. Részt vettünk a REC-ben a ClairCity projekt konferenciáján. Részt vettünk a jövő nemzedékek szószólójával folytatott megbeszélésen az aktuális környezetvédelmi témákban. Részt vettünk az OECD környezeti teljesítményértékelésével kapcsolatos civil szervezeti megbeszélésen. (Bendik Gábor)

 

Civil ügyek – Részt vettünk a Civilizáció nevű szerveződés megbeszélésein, amelyeken elsősorban a „külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról” szóló törvénytervezet kapcsán szükséges teendőkről volt szó. Csatlakoztunk a környezet- és természetvédő civil szervezet állásfoglalásához a „külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról” szóló törvényjavaslatról. (Lukács András)

Hírfigyelő