A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2018 áprilisában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett mun­kánkról.

 

Levegőtisztaság-védelem – A hat legjobb közé sorolta az Európai Unió a városi környezettel foglalkozó összes LIFE-projekt közül azt a projektet, amelyet „Tiszta levegőt!” címmel a valósított meg a Levegő Munkacsoport cseh, dán, lengyel, német és osztrák partnereivel közösen.

„Széles körű felvilágosító kampányt kell folytatni a lakossági szilárd tüzelés és égetések káros egészségi, környezeti és gazdasági hatásairól, jogi vonatkozásairól és a lehetséges gyakorlati megoldásokról. Jelenleg a Földművelésügyi Minisztérium költségvetésében néhány tízmillió forint áll rendelkezésre erre a célra, ami teljességgel elégtelen; legalább évi 3 milliárd forintot kellene fordítani erre a felvilágosító tevékenységre.” Ezt is tartalmazza az az állásfoglalás, amelyet a Kalotaszentkirályon tartott 2018. évi Zöld Civil Országos Találkozó hagyott jóvá a Levegő Munkacsoport kezdeményezésére. A témáról szekcióülést is tartottunk.

Brüsszelben részt vettünk az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB) Tiszta Levegő Munkacsoportjának ülésén.

Berlinben megbeszélést folytattunk a Deutsche Umwelthilfe (DUH) munkatársaival a további együttműködési lehetőségekről. (Lenkei Péter, Bendik Gábor, Lukács András)

KözlekedésRészt vettünk az IKOP Monitoring Bizottság ülésén. Brüsszelben ott voltunk az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (T&E) taggyűlésén, és az Európai Klímavédelmi Alap (ECF) Tagállami Hálózat projektjének munkaértekezletén. Összefoglalót készítettünk a T&E új tanulmányáról, amely arra a lehangoló következtetésre jutott, hogy az autógyárak fékezik mind a villanyautók, mind pedig a legnépszerűbb robbanómotoros modellek üzemanyag-hatékonyabb változatainak piacra kerülését.

Veszélyezteti az Európai Unió éghajlatvédelmi erőfeszítéseinek sikerét a közúti közlekedés, és különösen a teherszállítás széndioxid-kibocsátásának növekedése. Eszköz pedig volna a kibocsátás gyors csökkentésére. Erre figyelmezteti nyílt levelében Jean-Claude Junckert, az Európai Bizottság elnökét Európa sok vezető gyártója, fuvarozója és szállítási iparági érdekvédelmi szervezete, köztük a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) és a Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja (NLVKLUB) is. A levelet (T&E) és tagszervezetei – köztük a Levegő Munkacsoport – kezdeményezték. (Vargha Márton)

Településfejlesztés, zöldfelület-védelem, termőföld-védelemA budaörsi főépítész felkérése alapján véleményeztük Budaörs, Bretzfeld utca–Lévai utca–Komáromi utca–Kenyérgyár utca által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzat módosítását,

valamint Budaörs, Puskás Tivadar utca–Liget utca–Edison utca által közrezárt 4153/83 hrsz.-ú telekre vonatkozó helyi építési szabályzat módosítását.

Budapest XII. kerület alpolgármesterének felkérése alapján megküldtük véleményezésünket Budapest XII. kerület Településképi arculati kézikönyve és Településképi rendelete módosításáról.

Budapest X. kerület polgármesterének felkérése alapján megküldtük véleményezésünket a Budapest, X. kerület Kerepesi út–MÁV körvasút pálya–Méhes utca–Rákospatak árapasztó meder–Ladányi utca–Keresztúri út által határolt terület kerületi építési szabályzatáról.

Budapest X. kerület polgármesterének felkérése alapján megküldtük véleményezésünket a Budapest, X. kerület Tündérfürt utca–Eszterlánc utca–Ezüstfa utca–Tarkarét utca–Jászberényi út–Bogáncsvirág utca által határolt terület kerületi építési szabályzatáról.

Budapest X. kerület polgármesterének felkérése alapján megküldtük véleményezésünket a Budapest, X. kerület Üllői út–Ceglédi út–Bihari utca–vasút által határolt terület kerületi építési szabályzatáról.

Budapest VIII. kerület főépítészének felkérése alapján megküldtük véleményezésünket Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Kerületi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv tervezete I. ütemének (József körút–Népszínház utca–Teleki László tér–Fiumei út–Orczy tér–Orczy út–Nagyvárad tér–Üllői út által határolt területre) vonatkozóan.

Részt vettünk a Budapest, XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának április 18-i ülésén, miután a Levegő Munkacsoportban megbeszéltük a Madárhegy egyik részének beépítési tervével kapcsolatos fakivágási és kompenzálási tervet. Az ülés előtt a Bizottság elnökével megbeszéltük a témát, ennek eredményeképpen az erről szóló napirendi pont tárgyalását egyelőre levették napirendről, alaposabb indoklást kérve.

A Kiskunlacháza XIX., XX., XXI. Délegyháza XIX. – a Bányahatóság által bányatelekként kijelölt, összesen több mint 438 hektár területű kavicsbánya kérelemmel kapcsolatban április 27-én elektronikus levélben küldött sürgető kérdésünkre – határozatot hozott a másodfokú környezetvédelmi hatóság, melyben jóváhagyta az elsőfokú környezetvédelmi hatóság bányanyitási kérelmet elutasító határozatát. Ez a Levegő Munkacsoport és az általa támogatott földművelő gazdák jelentős sikereként értékelhető.

Kapcsolatot tartottunk a madocsai kavicsbánya nyitás ellen tiltakozó lakossággal. (Schnier Mária)

Államháztartás, energia – „Az uniós pénzek felhasználásánál szigorúan alkalmazni kell »a szennyező fizet« elvet, vagyis kizárólag úgy szabad támogatást nyújtani, hogy ne sérüljön ez az elv.” Egyebek mellett ezt tartalmazza az az állásfoglalás, amelyet a Kalotaszentkirályon tartott 2018. évi Zöld Civil Országos Találkozó hagyott jóvá a Levegő Munkacsoport és a CEEWeb kezdeményezésére.

Ismertettük az Európai Éghajlatvédelmi Akcióhálózat (CAN Europe, amelynek a Levegő Munkacsoport is tagja) új tanulmányát, amely kimutatta: Európa energiaintenzív iparágai, például acél- vagy cementgyártó vállalatok még mindig rengeteg közpénzt zsebelnek be, miközben alig tesznek valamit az üvegházhatású gázkibocsátásuk csökkentéséért. A témáról szekcióülést is tartottunk. (Lukács András)

Tanácsadó IrodaA Tanácsadó Irodát 53 alkalommal keresték meg lakosok környezetvédelemmel kapcsolatos bejelentésekkel; az iroda minden esetben adott tanácsot, több esetben pedig kapcsolatba lépett az illetékes hivatalos szervekkel is. A legtöbb ügy (31) levegőszennyezéssel volt kapcsolatos. (Lenkei Péter)

 

Hírfigyelő