A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2018 októberében

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett mun­kánkról.

 

Közlekedés –Áttekintettük az aktuális közös témákat az Innovációs és Technológiai Minisztériumban. Levelet írtunk az Európai Parlamentbe Magyarországról megválasztott képviselőknek, kérve őket, hogy támogassák a személygépkocsik 2025 és 2030 utáni kibocsátás-szabályozásában a szigorú korlátozást szorgalmazó bizottsági javaslatot.

A klímakatasztrófa elkerüléséhez az is szükséges, hogy 2035-től csak nulla kibocsátású gépkocsit lehessen vásárolni. Ezért a Levegő Munkacsoport levélben kérte a környezetvédelemért felelős minisztert, hogy a kormány ennek fényében foglaljon állást az uniós környezetvédelmi miniszterek ülésén.

Vargha Márton előadást tartott a Zöldgömb fesztiválon és a Magyar Szocialista Párt környezetegészségügyi tanácskozásán a városi útdíj budapesti bevezetésének szükségességéről és előnyeiről.

Szerveztünk egy megbeszélést arról, hogyan lehet megakadályozni a budapesti autópálya körgyűrű nyugati bezárásnak újabban ismét előkerült, a tervezett nyomvonalon komoly károkkal veszélyeztető terveinek továbbvitelét. (Vargha Márton)

Uniós költségvetésMegtartottuk Brüsszelben az első megbeszélésünket arról az új, „Uniós költségvetés az éghajlatért” (An MFF for the Climate) című projektről, amely során felmérjük a civil szervezetek képviselőinek, szakértőinek véleményét az uniós pénzek eddigi felhasználásáról és javaslatokat dolgozunk ki arra, miként lehet éghajlatbaráttá tenni a következő időszak (2021-2027) költségvetését. A projektben az Európai Zöld Költségvetés (GBE), az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB), az Európai Éghajlatvédelmi Hálózat (CAN Europe), a Német Zöld Költségvetés Szövetség (FÖS) és a Levegő Munkacsoport vesz részt. A projektet a Német Környezetvédelmi Minisztérium EUKI programja támogatja. Varsóban részt vettünk a témáról tartott egynapos tanácskozáson. (Lukács András)

Éghajlatvédelem – Több civil szervezettel együtt közös sajtóközleményt adtunk ki „Az évtized legfontosabb ENSZ-jelentése az éghajlatváltozásról: sürgős és érdemi cselekvés kell Európában is” címmel. (Szegő Judit)

Budapest2030Részt vettünk a Fürjes Balázs, Budapestért és a fővárosi agglomerációért felelős államtitkár által létre hívott tanácsadó testület újabb ülésén, amelyen tájékoztatást kaptunk és javaslatokat adtunk Budapest fejlesztési stratégiájával kapcsolatban. Részt vettünk az államtitkárság által szervezett Budapest konferencián. (Lukács András)

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, termőföld védelemBudapest XI. kerület Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda felkérése alapján megküldtük észrevételeinket Bp., XI. KÉSZ 5.0 ütem: Budaörsi út–Budaörs határa–XII. kerület határa–Gazdagréti út–Rétköz utca –Gazdagréti út–Budaörsi út–M1/M7 autópálya bevezető szakasza által határolt terület építési szabályzatának tervével kapcsolatban.

Levelet intéztünk a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály járási hivatalvezetőjéhez, a bányatavak inert hulladékkal való feltöltésének megtiltását kérve a MÉHES Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „Bugyi IX. homok, Kavics” védnevű bánya környezetvédelmi engedélyének hivatalból történő módosítása kapcsán indított ügyben.

Sikertelen telefoni és e-mail érdeklődéseinket követően tértivevényes levelet intéztünk a Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez a Gellérthegyi sikló aktuális terveinek megtekinthetősége iránt érdeklődve.

Budapest XII. kerület Önkormányzat alpolgármesterének felkérésére megküldtük észrevételeinket Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló Budapest Főváros XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzat 42/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Budapest XI. kerület Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda felkérése alapján megküldtük észrevételeinket a Bp. XI. KÉSZ I. ütem Ferencváros-Kelenföld vasútvonal–Budaörsi út–Kőérberki út–Egér út–Andor utca–Galvani út–Duna folyam által határolt terület építési szabályzatának felülvizsgálatáról.

Részt vettünk a Budapest XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának október havi ülésén.

Személyes és e-mail kapcsolatot tartottunk a Corvinus Egyetem humánökológia mesterképzés szakos hallgatójával, aki nálunk végzi szakmai gyakorlatát, az általunk javasolt témákkal foglalkozva. (Schnier Mária)

Jogi ügyek – A jogi tevékenység tartalmazó projektek folyamatos ügyeit intéztük. A lakossági környezeti tanácsadó iroda keretében jogi jellegű telefonos kérdésekre válaszoltunk. Részt vettünk az Országos Környezetvédelmi Tanács ülésén. Több skype megbeszélésen vettünk részt a ClientEarth-szel a budapesti és a sajó-völgyi levegőminőségi terv felülvizsgálati eljárásával kapcsolatban. Az EMLA-val közösen keresetlevelet fogalmaztunk a budapesti levegőminőségi terv felülvizsgálata érdekében. Segédkeztünk a közlekedési légszennyezés és a jogi eljárások kapcsolatával foglalkozó konferencia szervezésében. Részt vettünk az M0 nyugati szektorával kapcsolatos lakossági véleményekről szóló megbeszélésen. Részt vettünk az ITM-ben a közlekedési szabályozás aktuális kérdéseiről szóló megbeszélésen. Részt vettünk a tajvani nagykövetség fogadásán. Előadást tartottunk egy német delegációnak a levegőminőséggel kapcsolatos hazai kérdésekről. (Bendik Gábor)

Tanácsadó Iroda

2018.10.12. Előadást tartottunk légszennyezés témában az ELTE földrajz szakos hallgatóinak.

2018.10.15-16. Előadásokat tartottunk Budafok-Nagytétény Önkormányzata megbízásából védőnők, családgondozók, szociális munkások és rászoruló családok részére légszennyezés, éghajlatváltozás témában.

2018.10.30. Részt vettünk a KSZGYSZ által szervezett IV. Innovatív szemléletformálási konferencián.

A Tanácsadó Irodát 118 alkalommal keresték meg lakosok környezetvédelemmel kapcsolatos bejelentésekkel; az iroda minden esetben adott tanácsot, több esetben pedig kapcsolatba lépett az illetékes hivatalos szervekkel is. A legtöbb ügy (60) levegőszennyezéssel volt kapcsolatos. (Lenkei Péter)

Hírfigyelő