A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2020 januárjában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.


Levegőminőség-védelem – A „No Planet B” projekt keretein belül előadást tartottunk és ultrafinom-részecskeszám méréseket végeztünk Solymáron, Gyúrón, Nagyrécsén, Borsodszentgyörgyön és Miskolcon. Az InterReg AWAIR projekt keretein belül részt vettünk a Fővárosi Önkormányzat agglomerációs fórumán, ahol bemutattuk az avarégetéssel kapcsolatos kutató- és lobbimunkánk eredményeit, valamint előadást tartottunk az avarégetés egészségi és környezeti hatásairól. Egyeztetést folytattunk Salma Imrével az ELTE-n. (Tarr Katalin)

 

A „Lakossági mérésekkel a tiszta levegőért” projekt keretében folytattunk a mérőeszközök kölcsönzését a lakosságnak és gyűjteni az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat, továbbá elkezdtük egy film készítését. (Tatiana Shaw)

 

Közlekedés – Január 20-án részt vettünk a Ferencváros-Kelenföld harmadik vágány Környezeti Hatásvizsgálatának közmeghallgatásán. Ez volt az egyetlen alkalom, amikor a Beruházó, a NIF szóba állt azokkal, akiket a beruházás közvetlenül érint, illetve akik, mint a Levegő Munkacsoport, véleményt kívántak nyilvánítani. Az engedélyezési terv 2020. január 27-én megkapta a környezetvédelmi hozzájárulást.

Január 22-én ott voltunk a Közlekedési Tudományos Egyesület Fenntarthatóság a vasútnál konferenciáján. Általános képet kaphattak a résztvevők arról, mennyire fontos a MÁV-nak a fenntarthatóság.

Tavaly decemberben Karácsony Gergely főpolgármesternek és Gulyás Gergely miniszternek írott levelünkre január 23-i keltezéssel választ kaptunk Fürjes Balázs budapesti és az agglomerációs fejlesztésekért felelős államtitkártól. A levélből arra lehet következtetni, hogy ha a fővárosi vezetés belefog egy épkézláb városi útdíj megvalósításába, a kormány nem fog keresztbe tenni.

A közlekedés fejlődése szempontjából is fontos a vezeték nélküli adatátvitel sebességének növelése. Ezt szolgálja a 5G-nek mondott következő cellás rádiótelefon szabvány, ami szerint most kezdődik a kereskedelmi hálózatok kiépítése. Erről rendezett vitát az Új Egyenlőség és a Friedrich Ebert Alapítvány, amelyen ott voltunk.

Személyes találkozón cseréltünk véleményt Knezsik Istvánnal, az Autós Nagykoalíció elnökével arról, hogy kamu-e a villanyautó. (Erről a kérdésről Utóvédharc a robbanómotorért címmel korábban megjelent egy írás a levegomunkacsoport.blog.hu-n.)

Javaslatokat írtunk Dorosz Dávid budapesti főpolgármesternek a közautó-használat elterjesztésének elősegítése érdekében.

Előadást tartottunk a CEU-n Budapest közlekedéséről.

(Vargha Márton)

 

Budapest fejlesztése – Január 8-án a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja (KKBK) vezető munkatársai, szakértői részére bemutattuk a KKBK megbízásából készült három tanulmányunkat (közterületek zöldítése, közterületek és közlekedés, városrehabilitáció). A KKBK elismeréssel fogadta a bemutatást. Részt vettünk az I. kerületi lakossági fórumon a Dísz téri zöldterület beépítésével kapcsolatban. Eddigi elnökségi tagunk, Bardóczi Sándor lett Budapest főtájépítésze.

 

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem – Ügyféli észrevételt nyújtottunk be a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalához a Kelenföld és Ferencváros állomások közötti kötött pályás kapcsolatok fejlesztése érdekében háromvágányú kapcsolat és új elővárosi megállók kialakítására vonatkozó környezetvédelmi eljárásban.

Véleményezést küldtünk Budaörs Város településrendezési eszközeinek eseti módosításával kapcsolatban Budaörs főépítészéhez.

Részt vettünk Budapest XI. kerületi Önkormányzat Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának ülésén. Utána szakmai beszélgetést folytattunk a bizottság elnökével az Önkormányzat fás szárú növények védelméről szóló rendeletéről, kifogásolva annak 7. sz. mellékletét, mellyel a bizottság elnöke szintén nem ért egyet.

Részt vettünk Budapest XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának ülésén, ahol a Walzer lakópark közművesítéséhez engedélyt kérő napirendi pontnál hozzászólásomban javaslatot tettem arra, hogy a Walzer lakópark két újonnan kialakítandó széles főútjának közműveihez közműalagutat építsenek abból a célból, hogy a különböző közművek (elektromos, vizes) összehangolt elhelyezése tegye lehetővé kétoldali, valódi talajkapcsolatos fasor telepítését. Mivel a Bizottság és a polgármesteri hivatal műszaki igazgatója a közműalagút létesítését nem találta célszerűnek, valamint a bizottság elnöke nem értett egyet hozzászólásomnak azzal a közlésével, hogy a telken a beruházó nagy területen zöldfelületet irtott volna, amely fás zöldfelületet még a múlt év nyarán Budafoki úti bejárásunk alkalmával a beruházó által elfoglalt telek kerítésén keresztül láttunk, és azt mondta, hogy a telken csak a korábbi ipari épületek romjai voltak, a nagy területű zöldfelület korábbi meglétét Google fotó mellékelésével e-mail levélben bebizonyítottunk számára.

E-mail levelet intéztünk Orosz Anna alpolgármesterhez, méltatva Újbuda honlapján és az Újbuda újságban is közzétett vállalásait és egyúttal kifejezve helytelenítésünket az egyik frakcióvezető mélygarázs-építési programjával kapcsolatban.

Részt vettünk a BudaPart projekt II. ütemének közmeghallgatásán. Hozzászólásunkban elleneztük a projektben tervezett forgalomvonzó, túlzott beépítést, javasolva helyette szakszerűen tervezett zöldterület létesítését. Megjegyeztük, hogy a két éve jóváhagyott I. ütem a jövőben így is hatalmas forgalmat fog kelteni a már most is túlterhelt Budafoki úton. Hozzászólásomban felsoroltam a Budafoki út mentén már engedélyezett és környezetvédelmi eljárás alatt lévő többi hatalmas lakópark-beruházást. Kifogásoltam, hogy a környezetvédelmi hatóság elszigetelten kezeli a Budafoki úti beruházási tervek környezetvédelmi eljárásait, egymással összegezett hatásuk figyelembevétele nélkül.

Részt vettünk a Kelenföld és Ferencváros állomások közötti kötött pályás kapcsolatok fejlesztése érdekében háromvágányú kapcsolat és új elővárosi megállók kialakítására vonatkozó környezetvédelmi eljárás keretében tartott közmeghallgatáson, ahol megerősítettük – már korábban is fenntartott – kapcsolatunkat az érintett lakossággal. Közlekedési témafelelős munkatársunk hozzászólásában célszerűbb vágányépítési megoldást javasolt. (Schnier Mária)

 

Éghajlatvédelem – A Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) végleges formája végre kikerült a kormany.hu oldalra, és bár a társadalmi konzultációra nem kerülhetett sor, más zöld civilszervezetekkel együtt véleményezés írását kezdeményeztük. A Levegő Munkacsoport által kialakított véleményt a korábbi verzióra az Innovációs és Technológiai Minisztérium már korábban megválaszolta. Az Európai Bizottság kiadott ajánlását, ami a továbbfejlesztés irányában segítség a kormánynak, reményeink szerint a végleges verzióba beépíti a minisztérium. Az EU LIFE PlanUp projekt keretében részt vettünk Brüsszelben a projekt-középi találkozón. Részt vettünk a budapesti Városházán a Klímagyűlést előkészítő megbeszélésen. (Szegő Judit)

 

Uniós költségvetés – Január 9-én a Német Nemzetközi Együttműködési Ügynökség (GIZ) felkérésére előadást tartottunk Berlinben az uniós költségvetés magyarországi vonatkozásairól. A projektünkről nemzetközi internetes megbeszélést folytattunk a partnereinkkel, majd távszemináriumot tartottunk a témáról. Felszólaltunk a témával kapcsolatban a budapesti német nagykövet rezidenciáján tartott, a NEKT-tel kapcsolatos megbeszélésen. A projektünk eredményeit egy levélben foglaltuk össze, amit a projektet vezető Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB) kisebb módosításokkal elküldött az összes uniós tagország kormányának. (Lukács András)

 

Jogi ügyek – A jogi tevékenységeket tartalmazó projektek folyamatos ügyeit intéztük. A lakossági környezeti tanácsadó iroda keretében jogi jellegű telefonos kérdésekre válaszoltunk. Személyes tanácsadást nyújtottunk a szomszéd hulladékégetése miatt szenvedő vésztői lakosoknak. Előadást tartottunk agglomerációs települések polgármestereinek az avarégetés hatásairól. Részt vettünk a solymári levegőminőségi méréseken és előadáson. Előadást tartottunk a légszennyezésről és a klímaváltozásról a Transferwise dolgozóinak. Tájékoztatás-kérő levelet fogalmaztunk a Miniszterelnökségnek a levegőminőséggel foglalkozó hatósági rendszer átalakításáról. Észrevételeket írtunk a Sajó-völgy levegőminőségi terv felülvizsgálatának tervezetéhez. Skype megbeszélésen vettünk részt a ClientEarth-szel, és beszámolót írtunk a közös projekt kapcsán. (Bendik Gábor)

 

Tanácsadó iroda – A környezeti tanácsadás keretein belül 25 e-mailes, 18 Facebook, és 47 telefonos lakossági tanácskérésre válaszoltunk. (Tarr Katalin)

Hírfigyelő