A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2021 augusztusában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett mun­kánkról.

Levegőminőség-védelem – A légszennyezés, hulladékégetés elleni kampányról további egyeztetéseket folytattunk a Fővárosi Önkormányzattal a fűtési szezon előtt.

A Mérj velünk! kampány során azon dolgozunk, hogy minél szélesebb körben terjedjenek el a levegőminőség-mérő készülékek, az ezért megkeresett tüdőgyógyász szakorvos együttműködött egy cikk megírásában, mely a légzőszervi megbetegedések, főleg a gyermekkori asztma kialakulása és a légszennyezés összefüggéséről, valamint a légszennyezés problémájára való figyelem felhívásról szól, s egyben a készülékek népszerűsítését is célul tűzte ki, a cikk elhelyezésének lehetőségeit térképeztük fel. Az iskolakezdés kapcsán ajánlásokat tettünk arra, mit lehet tenni a tantermekben, hogy javítsuk a levegő minőségét. (Szegő Judit)

A strasbourgi bírósághoz fordultunk a budapesti levegőminőségi terv miatt.

 

Közlekedés – Beindítottuk a „Tiszta Városokat” kampányunkat, amely a nemzetközi Clean Cities Campaign keretében arra irányul, hogy mielőbb érdemben csökkenjen a közlekedés okozta légszennyezés a városokban. A környezet- és természetvédő és szervezetek Országos Találkozója állásfoglalást fogadott el a városi útdíj bevezetésének szükséges voltáról. Sajtóközleményben hívtuk fel a figyelmet arra, hogy számos városban jól működik a dugódíj. A kormány elkötelezett a vasúti személy- és áruszállítás arányának növelésében – ezt válaszolta a Greenpeace Magyarország és a Levegő Munkacsoport levelére Mosóczi László, közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. Viszontválaszában a Levegő Munkacsoport arra hívta fel a figyelmet, hogy a célkitűzés támogatandó, azonban aligha valósítható meg, ha a kormány továbbra is hatalmas összegekkel támogatja a légi és közúti közlekedést. Bíráltuk a DK azon álláspontját, hogy csökkenteni kell az üzemanyagok árát. (Vargha Márton)

 

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem –

Aug. 6-án Barta Ferenc Budapest VIII. kerületi főépítésznek megküldtük észrevételeinket a GTKSZ Orczy út–Kőbányai út–Könyves Kálmán krt.–Üllői út által határolt terület (Ganz negyed egy része és Tisztviselőtelep) GTKÉSZ módosításával kapcsolatban. A módosítási szándékot nem tartottam helyesnek, mivel a volt GANZ-gyár korábbi, terepszint alatti 80%-os, terepszint feletti 60%-os, 20%-os legkisebb kötelező zöldfelületi arányt tartalmazó szabályozást a Ganz udvaron működő különböző cégek területfoglalása miatt „maximum” 85%-os beépíthetőségre szándékozik növelni. Ellenzésemet az ott működő munkahelyek élhető környezeti minőségének megőrzésével indokoltam, szükségesnek tartva a 20%-os zöldfelületi arányt.

Aug. 12-én a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztályához a Budapest XIII. kerület Duna Terasz Lakópark előzetes vizsgálati eljárásában intézett észrevételeink alapja tulajdonképpen a FOKA öböl mentén tervezett Kelén utca körüli különböző, egymástól független beruházók tervei műszaki kapcsolatának kihangsúlyozott hiánya volt. A tervezési terület korábbi rendeltetése miatt szennyezett talaj kitermelése tekintetében sincs informatív kapcsolat a szomszédos beruházásokkal. Tárgyi beruházás (beruházó tulajdonában lévő) teljes területen 4,5 méter mélyen termelik ki a – több talajcsere ellenére még mindig szennyezettnek bizonyuló – altalajt, és az így nyert felületet lebetonozva mélygarázst szándékoznak létesíteni a teljes tervezési területen. A kötelező zöldfelületi arányt a tervezett épületek tetőkertként kialakítandó tetejére hordott 40-50 cm vastag termőtalajba ültetett növényzettel tervezik megoldani. Hiányoltuk a FOKA öböl mentén tervezett többi beruházás tervének ismertetését talajcsere vonatkozásában is, mivel tájképi szempontból is szükséges lenne az öböl mentén valódi talajba telepíthető fasor létesítése. A tárgyi létesítmény előzetes vizsgálati dokumentációja dicsérendő szakmai részletességgel elemezte a beruházás működése során keletkező gépjárműforgalmat és annak kiterjedését a közelben lévő lakóházak és a Váci út várható forgalomnövekedése szempontjából. Szükségesnek tartottuk volna a FOKA öböl menti többi fejlesztési terv várható forgalomkeltésének hozzáadását.

Aug.20-án megküldem véleményünket a XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Városrendezési és Főépítészi Irodájának a Településképi rendelet tervezett módosításával kapcsolatban. Méltányoltuk a legutóbbi, 2020. november 27-ei véleményezésünkben tett javaslataink beépítését (amit tulajdonképpen sikerünkként tekinthetünk). Ezek a következők: az új rendelet a kerület fás szárú növények védelméről szóló rendelettel együtt kezelendő; a védett kertek esetleg szükséges megújításakor a növényzet összetétele is védendő; lakóterületi kerítés közúti határa menti 5 méter széles terület zöldfelületi fejlesztése szükséges. Ezúttal kifejeztük ellenvéleményünket a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) tetőkertekkel kapcsolatos reklámszintű szövege miatt, mivel túlzottan nagy szerepet tulajdonít a tetőkerteken létesíthető zöldfelületeknek a terepszinten, az eredeti altalajjal közvetlen vertikális kapcsolatban lévő talajban élő zöldfelületekkel, fákkal, fasorokkal szemben, és reklámozza a mélygarázsok fölé telepített zöldfelületeket.

Aug. 25-én a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztályához ügyfélként intéztük véleményünket a „Váci 113 OFFICE PARK” építésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását javasolva, mely figyelembe veszi a tervezett létesítmény működése által okozandó gépjárműforgalom hatását, összegezve a környék más, igen jelentős volumenű fejlesztéseinek hasonló hatásával. A tárgyi létesítmény ugyanis homályosan alkalmazott jogszabályra hivatkozva nem tartja szükségesnek a tervezett létesítmény működése által okozandó forgalom kimutatását annak ellenére, hogy közvetlen szomszédságában, valamint környezetében lakóházak és Ln nagyvárosias övezet van. (Schnier Mária)

 

Uniós költségvetés – Levelünkre választ kaptunk az Európai Bizottságtól, amelyben leszögezték: nem kaphat uniós pénzt az az ország, amely gyengíti a környezetvédelmi szabályokat. (Lukács András)

 

Hírfigyelő