A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2021 márciusában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett mun­kánkról.

Levegőminőség-védelem – Elkészítettük #freeAir kommunikációs kampány videóját, 30 sztár állt az ügy mellé, melynek során a Levegő Munkacsoport által régóta hangoztatott, hulladékégetés elleni fellépést népszerűsítik.

A Tiszta fűtés, rendes ház projekt keretében a metnet.hu oldal alkalmassá vált új eszközök regisztrálására, így már ez az oldal is egyre több eszköz adatait fogja jeleníti meg térképén. A XIII. kerület vállalta 18 mérőkészülék felszerelését óvodákba, ezeket beszereztük. (Szegő Judit)

Folytattuk a méréseket a Testo DiSCmini részecske darabszámláló készülékkel és ezekből létrehoztunk egy kiértékelést.

Egy újfajta mérés sorozaton dolgozunk, amelynek célja a telepített mérőállomások által közölt adatok és az általunk mért adatok összehasonlítása. Ezzel beszeretnénk mutatni azt, hogy mennyire valóságos adatokat mérnek az állomások. A méréseket a XV. kerületben végeztük a Kőrakás parknál, ahol a mérőállomás városi háttérszennyezettséget mér. A mérések időtartama 4 óra. Ezekben a mérésekben, illetve az adatok elemzésében segítségünkre van a Levegő Munkacsoport új gyakornoka: Sandugash Abisheva.

Megírtuk „Az illegális lakossági tüzelés hozzájárulása a PM10-koncentrációhoz” című összefoglalót egy tanulmány alapján, illetve ennek sajtóközleményét. (Wende Rebeka)

 

Közlekedés – Kiálltunk a Nemzeti Közlekedési Stratégia célkitűzése, a városi közúti közlekedés csökkentése mellett Fürjes Balázs államtitkár ellenében, aki a belvárosi forgalomcsökkentési intézkedéseket támadta. Bíráltuk a budapesti, közlekedést érintő stratégiák, különösen a Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervet. Szakértőként segítettük a Petrik Lajos Szakgimnázium Digitális Témahetén várostervezéssel versenyző csapatokat abban, hogy minél korszerűbb közlekedési rendszert tudjanak kialakítani a városukban. Részt vettünk a T&E éves konferenciáján. (Vargha Márton)

 

Településfejlesztés, zöldfelület-védelem, földvédelem – Levelet intéztünk Vitézy Dávidhoz, a Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatójához a Budai Fonódó Villamoshálózat II. szakaszának tervezésével kapcsolatban. Felhívtuk a figyelmét a Dombóvári út nélkülözhetetlenül fontos közúti kapcsolati szerepére a Lágymányosi híddal és a Budai Alsó rakparttal. Enélkül a közúti kapcsolat nélkül a Budafoki út Dombóvári úti csomóponttól délre eső szakaszának hatalmas forgalma a csomóponttól északra eső, gyűjtőút kategoriájú, lakóházak között vezető Budafoki útszakaszt lenne kénytelen használni.

 

11-én észrevételt küldtünk a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztályának a „Dunaharaszti VI. homok, átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű, 107 ha 8452 nm területnagyságúra tervezett kavicsbányára vonatkozó kérelem környezeti hatásvizsgálatának anyagával kapcsolatban. Véleményezésünket a teljesség igénye nélkül tettük.

12-én elkészítettük a BFVT által készített Budapesti ITS 2021. március keltezésű Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) mindhárom részével kapcsolatos észrevételeinket. Mivel az anyag rendkívül terjengős, csak kiragadott, legfontosabbnak vélt részletekkel kapcsolatban írtunk észrevételt.

17-én megfigyelőként részt vettünk a Bp. XII. kerületi Önkormányzat által a Normafa környékére tervezett Lombkorona tanösvénnyel kapcsolatos online tanácskozáson. (A tanácskozáson a Greenpeace és az MME is, a korábbi tanácskozásokon a Védegylet is képviselte magát.)

19-én észrevételt küldtünk a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányfelügyeleti Főosztályának a Kiskunlacháza 0508/10-37 hrsz. ingatlanokon tervezett bányászati tevékenyég tárgyában benyújtott kérelemmel és annak hatásvizsgálati anyagával kapcsolatban. Véleményezésünket a teljesség igénye nélkül tettük.

25-én részt vettünk a Bp. XVIII. kerületi Önkormányzat alpolgármestere által rendezett, az Önkormányzat ITS-ének módosításával kapcsolatos második tanácskozáson.

30-án 3-mail levelet írtunk Pokorni Zoltán XII. kerületi polgármesternek amiatt, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Honlapján észrevettünk egy közleményt a „Normafa park Téli Sport Koncepció” keretén belül az Északi sítelepen tervezett sífutó és szánkópálya beruházás előzetes vizsgálati eljárásának meghosszabbításáról. A közleményben az is szerepelt, hogy ez a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. Kérdésünk arra irányult, hogy ez befolyásolja-e a Lombkorona tanösvény környezetvédelmi szempontból gondosan kidolgozott tervezését. Kérdésünkre még aznap válaszolt a polgármester megbízásából Mikó Gergely a Normafa Park igazgatója, aki „megnyugtatott”, hogy a két beruházás – bár egymáshoz bizonyos közelégben van – nem befolyásolja egymást. (Schnier Mária)

Éghajlatvédelem –  A brüsszeli együttműködő civilszervezetekkel közös projektjében (PlanUp) a Levegő Munkacsoport hozzáadta a közös beszámoló írásához a magyarországi helyzet értékelését.  (Szegő Judit)

 

Uniós költségvetés – Számos projektmegbeszélésen és több webináriumon vettünk részt. (Lukács András)

 

Hírfigyelő