A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2022 augusztusában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett mun­kánkról.

 

 

Levegőminőség-védelem – A Mérj velünk! kampány folytatódott, még 120 mérőműszert ingyen biztosít a Levegő Munkacsoport iskoláknak. Az iskolák/tanárok számára létrehozott Facebook csoport aktivitása nőtt, 300 csatlakozó fölé. Augusztus 29-én iskolák, tanárok számára tartottunk konferenciát, aminek a tapasztalatok cseréje, tudásátadás, és tanév eleji lelkesítés volt a célja, ezt követően több iskola igényelt készüléket.

A fakivágás megkönnyítését lehetővé tévő kormányrendelet miatt várható a fatüzelés fellendülése, és ezzel kapcsolatban több megkeresés érkezett médiától. Részt vettünk a rendelet ellen tiltakozó tüntetésen és terjesztettük a vonatkozó petíciót. A rezsicsökkentés visszafogása és a fakitermelés korlátozásának eltörlése ugyanis együttesen sok ezer magyar ember korai halálához és akár egymillió megbetegedéshez járulhat hozzá az elkövetkező időszakban. Ezen intézkedések hatására ugyanis rendkívüli mértékben megnövekszik a szilárd anyagokkal történő tüzelés és így a levegő szennyezettsége is. (Szegő Judit)

A Levegő Munkacsoport is részt vett Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete Közmeghallgatásán augusztus 25-én. Az élénk sajtófigyelemmel követett közmeghallgatás témája a Halmi erdőt veszélyeztető kormányzati intézkedések visszavonásának kezdeményezése volt, ahol a Levegő Munkacsoport a fatüzelés fokozódásának várható hatásairól tartott előadást. Az előadásokat követően a képviselő testület két, a kerületi erdők védelmét szolgáló határozatot fogadott el. (Tarr Katalin)

 

 

Közlekedés – Részt vettünk a pesti alsó rakpartról szóló szakmai konzultáción a Főpolgármesteri Hivatalban. A Tiszta Városok Kampány (CCC) több megbeszélésén is részt vettünk. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy közös érdek lakott területen a 30 kilométer per órás sebességkorlátozás. A kerékpározás nagymértékben segíthet az egészségünk megőrzésében, de lehetőleg az autóforgalomtól minél távolabb biciklizzünk, közvetlenül a gépjárműforgalom mellett ugyanis rendkívül szennyezett lehet a levegő. Ezt mutatták ki a Levegő Munkacsoport mérései, amiről videót is készített. Annak kapcsán, hogy a Nemzeti Közlekedési Központ benyújtotta az engedélyezési kérelmet a Mexikói úti két, összesen 1700 autó befogadására alkalmas P+R parkolóház környezetvédelmi engedélyezési eljárásának megkezdésére, a Levegő Munkacsoport arra figyelmeztette: a tervezett új P+R parkolók építése nemhogy enyhítené Budapest közlekedési és környezeti problémáit, hanem még súlyosbítja azokat, és– erre már korábban felhívta a kormányzat figyelmét. (Vargha Márton, Szegő Judit)

 

 

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem – Az alábbi fejlesztési szándékokkal kapcsolatban intéztünk észrevételt a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához:

Augusztus 1-jén Zugló Városközpont II. és III. ütem, a Csömöri út–Rákospatak utca–Bosnyák utca–Mosztár utca közötti területen tervezett 3 irodaház és 3 lakóház építésével kapcsolatban az irodaház mélygarázsának a talajvíztartó rétegre történő kiszámíthatatlan hatását, a 7 évig tervezett építkezés teherforgalmának és a létesítmény üzemelési forgalmának a szomszédos, 2-3 szintes kisvárosias lakóterületekre való kártékony hatását, valamint a tervezett városrész élhetetlenségét, tervezett aláépítettsége miatt fákban való szegénységét, a beépítés túlzott volumene miatt városképi megjelenésének esztétikai szempontból való hátrányát fejtettük ki véleményezésünkben és a tervezett beépítés jelentős csökkentését, valamint környezeti hatásvizsgálati eljárás előírását javasoltam. Véleményezésünket tájékoztatásul megküldtük Zugló főépítészének is.

Augusztus 3-án a Dunaharaszti II. bányatelken tervezett tevékenységgel kapcsolatban tettünk a bányaművelést ellenző nyilatkozatot a több mint 105 hektáros bányatelek egy részének művelési szándékával kapcsolatban. A Levegő Munkacsoport ezzel a véleményével csatlakozott Alsónémedi Önkormányzatának a bányanyitással szemben kifejtett határozott ellenvéleményéhez, a Dunaharaszti lakosság és gazdák kétségbeesett tiltakozásához és Dunaharaszti Önkormányzatának tárgyi kavicsbánya művelést ellenző véleményéhez. A hatásvizsgálati dokumentációban a Bányafelügyeleti Főosztály idézett véleménye a kavicsbányászatot ártalmatlannak, illetve kevésbé ártalmasnak feltüntető idézettel szemben véleményezésünkben az Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság általunk többször említett, 2015. évi, kavicsbányászattal kapcsolatos nyilatkozatát idéztük a kavicsbányászat térnyerésével kapcsolatban. Ez a nyilatkozat határozottan jellemzi a térségben az elmúlt évek kavicsbányászati tevékenysége által létrejött nagy nyílt vízfelületek miatt keletkezett súlyos környezeti, lakó- és mezőgazdasági területeket fenyegető veszélyeztetettséget. Ezt a szakmai megállapítást idéztük, amit figyelembe határozottan elleneztük a tárgyi kavicsbánya-művelési kérelem engedélyezését.

Augusztus 10-én a Budapest, IX. kerület Vágóhíd utca 9. lakópark létesítésével kapcsolatos észrevételünkben értékeltük a fejlesztés környezettudatosságát. A tervezett, három részből álló, de egymással szoros kapcsolatban álló 10 emeletes épületegyüttes 778 lakásához mindössze 506 parkolót terveztek, mivel nyilván számítanak arra, hogy a tervezett létesítmény lakói a tömegközlekedést is fogják használni. Értékeltük a védett hársfasor megőrzésének szándékát és szükséges életfeltételeinek biztosítását azáltal, hogy a hársfasor gyökérzetét magában foglaló, háborítatlan talajrészt aláépítetlenre tervezték. A tervezett épületegyüttes kellemesebb megjelenése céljából javasoltuk zártsorúságának feloldását és a 10 emeletes magasság csökkentését.A tervezett magasság csökkentése és a zártsorúság feloldása által jelentősen csökkenne a tervezett lakásszám, még kevesebb terepszint alatti parkolóra lenne szükség, aminek köszönhetően aláépítetlen terület is maradna az épületegyüttes belső udvarán abból a célból, hogy a tervezett építkezés miatt kivágni szükséges fákat az eredeti altalajjal közvetlen vertikális kapcsolatban álló talajban lehessen pótolni. Ezáltal a lakások belső udvara tervezett találkozóhelyként és egyéb, sportolási célra is sokkal kellemesebb lenne, mint a feltöltött talajjal fedett beton.

Augusztus 15-én Budapest, XIII. kerület Váci út 173-177. irodaház és lakóházak létesítését észrevételeztük. A Váci út–Szekszárdi utca–Madarász Viktor utca–Szobor utca által határolt terület északi részén, a Váci úti oldalon egy 7 emeletes, 3 mélygarázs-szintes irodaépületet és mellette, a Madarász Viktor utcai oldalon 2 db 9 emeletes lakóházat terveznek, alattuk két mélygarázs-szinttel. A területen jelenleg alacsony épületekben irodák, raktárak, műhelyek, parkolók működnek, ahol üzemi és kereskedelmi tevékenység is folyik. A területen az elmúlt években többször történt dokumentált talajcsere, ami a tervezett létesítmények építése előtt úja szükséges lesz A Madarász Viktor utcától keletre zöldterületekkel és a lakossági ellátáshoz szükséges intézményekkel megfelelően ellátott, jelentős kapacitású lakóterületek vannak. Észrevételeink főleg a tervezett fejlesztés zöldfelületi arányával és forgalomkeltésével kapcsolatosak. A Szekszárdi utcától északra és a Madarász Viktor utcától keletre lévő lakóterületeket hátrányosan megterhelné a tervezett létesítmény forgalma, de a Váci útra prognosztizált 4%-os forgalomnövekedés is jelentős lesz a tervezett létesítmények miatt. Az előzetes vizsgálati dokumentáció táblázatokkal bizonyítja, hogy a tervezett épületegyüttes megfelel az építési szabályzatnak, sőt annak maximális értékeit el sem éri, és a legkisebb zöldfelületi megengedett érték pedig jóval magasabb lenne a szabályzatban kötelezően előírtnál. Azonban a mélygarázsok miatt ez a zöldfelület csak aláépített lehetne, ami nem teszi lehetővé magasra növő fák telepítését a létesítmény lakóépületei között. Javasoltuk a tervezett lakóépületek méretének és ezáltal a mélygarázsok területfoglalásának jelentős csökkentését. Szükségesnek tartottuk továbbá a tervezési területen megszüntetésre szándékozott jelenlegi funkciók új helyszínének közlését, ahol jelenlegi hatásukat kitelepítésük után kifejtik.

Észrevételeinket megküldtük a kerületi főépítésznek is.

Budapesti főépítészi irodák közzétételével kapcsolatos észrevételeink:

Augusztus 20-án észrevételeztük Budavár kerületi építési szabályzatát. Az I. kerületi főépítész e-mailen megküldte számunkra az építési szabályzat részleges módosítási tervét hozzászólás céljából. Véleményezésünkben az eredeti altalajjal közvetlen vertikális kapcsolatban álló zöldfelületek megtartását és létesítését javasoltuk. Helyeseltük a belső udvarok lefedési lehetőségének az ott lévő fáktól való függővé tételét. A részlegesen beépített építési területek további beépítésének tervezésénél javasoltuk, hogy vegyék figyelembe az ott megmaradt fák megkímélését. (Ez a probléma más kerületek esetében is tipikus…) Egyetértésünket nyilvánítottuk azokkal a tételekkel kapcsolatban, amelyek a zöldfelületek megtartását és növelését célozták.

Augusztus 29-én a Budapest VIII. kerület Palotanegyed 13. tömbbel kapcsolatban a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Irodája partnerségi egyeztetés keretében „rövid” határidőre közzétette és számunkra is megküldte véleményezés céljából az alábbi problémát. Józsefváros Önkormányzata a Palotanegyed kevés zöldfelületének megóvására szabályozási tervében kötelező előírásokat alkalmaz egyes területekre vonatkozóan, például: „Telek zöldfelületként fenntartandó része”. Mivel a Rákóczi út–Szentkirályi utca–Trefort utca–Puskin utca által határolt 13. számú tömbben négy tervezett kiemelt beruházás és folyamatban lévő épületbővítés jelentősen károsítja az itt lévő ilyen meghatározású területet, a Képviselőtestület olyan döntést hozott, hogy a 13. tömbben töröljék a „telek zöldfelületként fenntartandó része” meghatározású területet. Ehhez kért a kerületi főépítész partnerségi egyeztetés keretében rövid határidejű véleményt. Megküldött véleményünkben a Képviselőtestület határozatának visszavonását javasoltuk, valamint és a zöldfelületet védő előírásnak a 13. tömbre vonatkozó további fenntartását és a beruházókkal való tárgyalás kezdeményezését a tervezett beruházások méretének és helyfoglalásának csökkentése érdekében. (Schnier Mária)

 

 

 

Uniós költségvetés, államháztartás – A projekt egyik tevékenységeként készülő „Tanulságos gyakorlatok adatbázisába” új példákat gyűjtöttünk energiaközösségek és rugalmas elektromos hálózat fejlesztésére nyújtott támogatások témákban. (Tarr Katalin)

 

 

Tanácsadó iroda – A Tanácsadó Irodához fordulók számára minden kommunikációs és jogi megoldást felvázol az egyesület, hogy a tanácskérők mindent megtehessenek az egészséges környezetért. Ebben a hónapban kevés a megkeresések száma a szomszédjukban tapasztalt hulladékégetés témában, de sajnos vannak, akik a nyár folyamán is illegális anyagokat égetnek, illetve sokan zaj miatt keresték fel irodánkat, továbbá bűz panaszok, zavaró állattartás miatt. (Szegő Judit)

 

Hírfigyelő