A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2022 novemberében

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett mun­kánkról.

 

Levegőminőség-védelem – A Mérj velünk! kampány folytatódott, már alig 20 mérőműszert tud ingyen biztosítani a Levegő Munkacsoport iskoláknak. Az iskolák, tanárok számára létrehozott Facebook csoport aktivitása nőtt, 600 csatlakozó körül van.

A Virginijus Sinkevičius uniós környezetvédelmi biztossal a levegőminőségi irányelvvel felülvizsgálatáról szóló internetes egyeztetésen beszámoltunk a magyarországi helyzetről (Szegő Judit, Bendik Gábor)

 

Közlekedés – Szemináriumot tartottunk az EUKI (Európai Klímavédelmi Kezdeményezés) által támogatott egyik projekt eredményeiről és a széndioxid-csökkentés lehetőségeiről a városi közlekedésben. Részt vettünk a Budapest Fővárosi Zöld Munkacsoport munkájában. Az IKOP (Integrált Közlekedési Operatív Program) Monitoring Bizottsága megtartotta novemberi ülését, ahol ott volt a Levegő Munkacsoport delegáltja, Vargha Márton is. A Budapesti Közlekedési Központ témacsoportot alakított a Budapesti Mobilitási Terv felülvizsgálata egyeztetésére a témában illetékes társadalmi és civil szervezetekkel; a novemberi ülésnek aktív résztvevői voltunk. Bekapcsolódtunk egy civil műhely munkájába arról, mit lehet tenni Üllőn forgalomnövelő beruházások ügyében. Aktívan részt vettünk a pesti alsó rakpart autómentessé tételéről folyó tárgyalásokon. Több más civil szervezettel közösen kértük, hogy Lánchídon a felújítás után csak a gyalogosok, a kerékpárosok, tömegközlekedési járművei és a taxik közlekedhessenek. Egyeztetést folytattunk a Magyar Autóklub képviselőjével Budapest közlekedéséről. Számos más civil szervezettel együtt megbeszélést folytattunk Karácsony Gergely főpolgármesterrel arról, miként lehessen használni a Lánchidat a megnyitása után. (Vargha Márton, Lukács András)

 

A Tiszta Városok Kampány (CCC) több internetes találkozóján is részt vettünk. A kerékpáros teherszállítás előnyeiről közleményt adtunk ki, és újabb kisfilmet készítettünk, ami során a Cargonomiával és a Gólya kiszállítókkal működtünk együtt, és népszerűsítettük a Cipősdoboz adományozó kampányt is. A „Utcák a Gyerekekért” megmozdulás eredményét a Budapest Kör ülésén megvitattuk városfejlesztési szakemberekkel, akikkel együtt készülünk a 2023-as eseményekre a témában. (Szegő Judit)

 

Éghajlatvédelem – A Használt Sütőolaj (UCO) projekt keretében az eddig összegyűjtött anyagokkal levélben kerestük meg a Közlekedés és Környezet (T&E) szervezet nemzetközi tagszervezeteit, hogy közösen álljunk ki a használt sütőolaj importja ellen. Levelet írtunk Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek azzal a kéréssel, hogy segítse elő: a szója- és pálmaolajból készített gázolaj ne számítson megújulónak, kerüljön ki az elismert bioüzemanyagok közül (Szegő Judit)

 

Uniós költségvetés, államháztartás – Többszöri belső előkészítést követően, a CAN Europe szervezéseben részt vettünk a civil szervezetek internetes találkozóján D. Samsonnal, Frans Timmermans uniós biztos kabinetfőnökével.

Részt vettünk az EU Alapjogi Ügynökségének a jogállamiságról szóló internetes fórumán, ahol az uniós támogatások és a jogállamiság összefüggéseivel kapcsolatban szólaltunk fel.

November 19-én részt vettünk az Engame Akadémia fenntartható fejlődésről szóló, angol nyelvű tematikus napján. A diákok a tematikus napon olyan szervezetekkel és személyekkel ismerkedhetnek meg, akik a fenntartható fejlődés valamely szegmensével foglalkoznak – a Levegő Munkacsoporton kívül például többek között a Cargonomiával, a Járókelő Egyesülettel, a Valyóval és a Humusz Szövetséggel is. A résztvevő szervezetek és a diákok a fenntartható fejlődés koncepcióját, problémaköreit és összefüggéseit interaktív módon, world café módszerrel tárták fel, az esemény második felében pedig vásár jellegű általános bemutatkozásra volt lehetősége a szervezeteknek. Az eseményről készült rövid videó itt megtekinthető.

Részt vettünk a CAN Europe Pénzügyi Reform Munkacsoportjának internetes megbeszélésén.

November 22-23. között részt vettünk a CAN Europe találkozóján Prágában, ahol közép- és kelet-európai országok civil szervezeteinek képviselői vitatták meg a régió klímavédelemmel és energiával kapcsolatos kérdéseit, és alkottak ezzel kapcsolatban közös stratégiát. Olyan témákat boncoltunk, mint az energiaátmenet és a klímasemlegesség jövője a régióban, a régió jellegzetességei, kockázatok, és a politikai dinamikák, mint például a növekvő populizmus és az EU ellenes narratívák. November 22-én lehetőségünk volt részt venni a Cseh Köztársaság Szenátusa Közigazgatási, Regionális Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának konferenciáján „Fenntarthatóság és megfizethetőség: energiabiztonság egy átalakuló világban” címmel, ahol megismerhettük, hogy Csehországban melyek az energiaválsággal kapcsolatos fő dilemmák.

November 30-án személyes találkozón vettünk részt a Friedrich-Ebert-Stiftung (a Német Szociáldemokrata Párthoz kapcsolódó, de attól független német alapítvány) budapesti munkatáraival, ahol bemutattuk az uniós támogatásokkal kapcsolatos munkánkat.

Ötvenkilenc ország közül Magyarországot az 50. helyre rangsorolja az Éghajlatváltozási Teljesítési Mutató (CCPI 2023), amelyet Sarm es-Sejkben, az ENSZ 27. klímacsúcsán hoztak nyilvánosságra, és amely a vizsgált országoknak a klímaváltozás ellen tett intézkedéseit értékeli. A jelentés elkészítésének magyarországi szakértői Bart István, a Klímapolitika 2050 Intézet igazgatója, Harmat Ádám, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi programvezetője és Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke. (A jelentés készítői a magyar szakértők észrevételeit is figyelembe vették, de a jelentés döntő mértékben nem ezeken alapult, hanem egy statisztikai adatokra támaszkodó, objektív módszertan szerint készült.) (Tarr Katalin)

 

Településfejlesztés, zöldfelület-védelem, földvédelem – November 7-én 16 órai kezdettel online fórumon vettünk részt és felszólaltunk Újbuda Településfejlesztési Stratégiájával kapcsolatban. November 21-én megküldtük részletes véleményünket Újbuda Településfejlesztési Stratégiájáról a kerületi főépítész címére, akinek megbízásából készítette ezt a BFVT Kft. Véleményünkben utaltunk az Újbuda Településfejlesztési Stratégiájával kapcsolatban november 7-én megtartott online fórumra is.

Megjegyeztük, hogy a Kft. által összeállított stratégia több tekintetben nem fejezi ki a kerületi lakossági érdekeket.

November 30-án részt vettünk egy online lakossági fórumon a XI. kerület Budaörsi út–Budaörs határa–XII. kerület határa–Gazdagréti út–Rétköz utca–Gazdagréti út–Budaörsi út–M1-M7-es autópálya bevezető szakasza által határolt területre vonatkozóan a 43/2018. önkormányzati rendelettel jóváhagyott kerületi építési szabályzat módosításának partnerségi egyeztetésén. Az egyeztetés kivételesen kizárólag a Lépés utca–Hosszúréti út–Szőlőlugas utca által határolt területrészen lévő két ingatlanra vonatkozott. Az egyeztetésen szakmai vitám volt Bódis Csabával a Településrendezési és Településképi Osztály vezetőjével a telkek aláépíthetőségi arányával és a lakásonként megengedett személygépkocsi mennyiséggel kapcsolatban. (Schnier Mária)

Számos magánszemély és civil szervezet kezdeményezésére Zuglóban parkot neveztek el dr. Radó Dezsőről, a Főkert egykori igazgatójáról, a Levegő Munkacsoport Szakértői Testületének első elnökéről. A park avatásán Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke is beszédet mondott.

 

Tanácsadó iroda – Ebben a hónapban sokan azzal keresték fel irodánkat, hogy előreláthatólag mi várható a fűtési szezonban a gáz árának drasztikus emelkedése miatt. (Szegő Judit)

Hírfigyelő