Kérelemminta kártérítésre és veszélyeztetés megszűntetésére

Amennyiben valakit közvetlenül sújt a kamionforgalom, jogi lépéseket is tehet.

Mielőtt az illető bírósághoz fordulna a nehéz tehergépkocsik által okozott károk miatt, célszerű egy kérelmet írni a közút kezelojének. Országos utak esetében ez az Állami Közúti Muszaki és Információs Közhasznú Társaság (rövidítve: Magyar Közút Kht.), helyi utak esetében pedig a település önkormányzata. Tudnunk kell azonban, hogy a közútkezelők igen nehéz helyzetben vannak, és korántsem tehetők felelőssé a kialakult helyzetért. Egyrészt az országos közlekedéspolitikáról nem ok döntenek, tehát nem felelősek azért, hogy például az elmúlt években hatalmas mértékben megnőtt a kamionforgalom, és hogy a sorozatos elvonások miatt csődbe jutott a vasút. Másrészt azok a források, amelyeket az állam a közútkezelok rendelkezésére bocsát már hosszú évek óta messze nem elegendőek ahhoz sem, hogy a kezelésükben lévő utakat tisztességesen karbantartsák, felújítsák. Mindazonáltal a törvény szerint a közutak használatával keletkező károkért a közút kezelője vonható felelősségre és az ő hatásköre a helyzet megváltoztatása. Sajnos a törvény és a valós helyzet ebben az esetben nem fedi egymást, de a szenvedő felek kénytelenek a törvényhez igazodni. Mivel az országos közutakért felelős közhasznú társaság a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium alá tartozik, a vele szembeni jogi fellépés egyúttal a kormányzatot is olyan irányba befolyásolja, hogy tegye meg a szükséges lépéseket. Továbbá esetenként az is előfordul, hogy bizonyos intézkedéseket maga a közútkezelő helyben is meg tud hozni.

A kérelemre a címzettnek a törvény szerint 30 napon belül válaszolnia kell. Amennyiben a választ a panaszos nem tartja kielégítőnek, bírósághoz fordulhat. Már több hasonló per sikerrel zárult Magyarországon!

Hírfigyelő