Ne szennyezze a mezőgazdaság a vizeinket!

Az ipari szennyvíz-kibocsátások mérséklődésével és a csatornázás kiterjesztésével a mezőgazdaság lett élővizeink talán legnagyobb szennyezője. Ez ellen kívánt tenni a Levegő Munkacsoport, mikor a Fenntartható Megoldások Központja (Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy, CEPTA) nevű szlovák civil szervezettel közösen elindította „Ne szennyezze a mezőgazdaság a vizeinket!” című (HUSK/0901/2.1.2/0076 számú) projektjét. A program célja a biztonságos mezőgazdasági vegyszerhasználat elterjesztése vizeink védelme érdekében.

A szerves szennyezőanyagok jelenléte egész Európában probléma. A környezeti szempontból kockázatosnak bizonyult anyagok többsége növényvédő szer.

A „Ne szennyezze a mezőgazdaság a vizeinket!” című projekt keretében a két civil szervezet a projektterület környezeti állapotának vizsgálata után kiadványokat készített magyar és szlovák nyelven és tájékoztató fórumokat szervezett a gazdálkodók számára a környezetkímélő növényvédelem témájában.

A környezet állapotára komoly hatása van a növényvédelem szabályozásának, ennek érdekében az európai döntéshozók számára angol nyelvű kiadványt készítettünk.

Minden uniós tagállamnak 2012 végéig el kell készítenie fenntartható Növényvédelmi Cselekvési Tervét. A környezetvédelmi szempontok érvényesítése érdekében a Levegő Munkacsoport szakmai megbeszélést szervezett, ahol a döntéshozók, a kutatók és a civil szervezetek képviselői megvitatják elképzeléseiket a Nemzeti Cselekvési Tervvel kapcsolatban.

 

Kiadványaink:

Permetezett világ - Gondok és lehetőségek a növényvédelemben

Pesticídy vo vodách - problémy a riešenia v poľnohospodárstve

Sprayed world - Problems and opportunities in pesticide use

Sajtóközleményeink:


Magyar-szlovák civil együttműködés a Dunáért

Gyomirtók nyaranta az ivóvízben

Fenntartható növényvédőszer-használat a gyártók javaslatai alapján?

Valóban zöldül a Közös Agrárpolitika?

Ne szennyezze a mezőgazdaság a vizeinket!

Rendezvényeink:


Gazdafórum - Szlovákia

Gazdafórum - Magyarország

Szakmai fórum

Második gazdafórum - Szlovákia

Előadások:

Daniel Lesinsky, PhD – CEPTA: 
Dotácie a agro politika EÚ

Pál János, Levegő Munkacsoport: 
Integrált növényvédelem –Nemzeti Cselekvési Terv

RNDr. Anna Hornáčková-Patschová,  PhD.; VÚVH: 
Ochrana vôd v poľnohospodárstve– súčasný stav a opatrenia

Gergely Simon, Greenpeace: 
Növényvédő szerek szabályozása az EU-ban

Zoltán Tamášek; IProvin:  
Dôležitosť AGRO-EKOsystému, úloha užitočných organizmov a biologická ochrana

Ing. Miloš Veverka, PhD, CEPTA: 
Pesticídy vo vodách Dunaja

Kárpáti Zoltán, környezetpolitikai referens, Vidékfejlesztési Minisztérium: 
Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz

Pál János, Levegő Munkacsoport: 
Környezetkímélő növényvédelem

Hírfigyelő