Nemcsak a húszéveseké a világ…

2011 az Önkéntesek Éve. Ez alkalomból a Budapesti Városvédők Egyesülete és a Levegő Munkacsoport beszélgetést szervez a „Nyugdíjasok új utakon” című interjúkötet szerzőjével, Vári Annával (MTA Szociológiai Kutatóintézet) és az interjúalanyokkal. Van közöttük városvédő jogász, rovarász, parképítő (kettő is) és még számos kreatív szereplő, akik a nyugdíjas létet az alkotó szabadság korszakaként élik meg.

Helyszín, időpont:
Budapesti Városvédő Egyesület kiállítóterme, 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 14-16.
2011. május 10., kedd 17 óra

Bevezetőt mond: Gáthy Vera, a könyv szerkesztője és Dr. Kollonay Enikő interjúalany

A résztvevők megkapják a könyv tiszteletpéldányát.

Kapcsolattartók:
Götz Eszter (Budapesti Városvédő Egyesület)
Beliczay Erzsébet (Levegő Munkacsoport)


NYUGDÍJASOK ÚJ UTAKON: ALKOTÁS, TANULÁS, TECHNOLÓGIÁK

Könyvismertető

A modern társadalmakban egyre többen, egyre hosszabb ideig élnek. Ehhez a demográfiai folyamathoz az egyéneknek, közösségeknek, társadalmaknak minél előbb alkalmazkodniuk kellene. Az alkalmazkodás legfontosabb feltétele, hogy az időseket „inaktívnak, eltartottnak” minősítő, megbélyegző felfogást újfajta szemlélet váltsa fel. Nemcsak azt kellene tudatosítani, hogy az idősebbek korábbi munkájukkal jogot szereztek nyugdíjaikra, hanem el kellene ismerni azokat a pénzben közvetlenül nem mérhető tevékenységeket is, amelyeket e korosztályok folyamatosan végeznek. Ilyen például a gyerekek és beteg családtagok gondozása, a háztartási és ház körüli feladatok ellátása, illetve a közösségi, önkéntes munka.
E kötet elsődleges célja, hogy hozzájáruljon az idősödőkkel kapcsolatos hazai közvélemény formálásához. Olyan nyugdíjasokat mutatunk be, akik nemcsak aktívak, de korábbi, megélhetésüket biztosító munkájuktól eltérő, alkotó tevékenységeket folytatnak, sikerrel. Ennek érdekében folyamatosan bővítik ismereteiket és igyekeznek kihasználni a korszerű technológiákban rejlő lehetőségeket is. Mindeközben nemcsak saját magukat és családjukat, hanem szűkebb és tágabb közösségüket is gazdagítják.
A kötetben megszólaltatott interjúalanyok tevékenysége igen szerteágazó, a tudományos kutatástól, oktatási és művészi tevékenységtől, a természeti és kulturális értékek megőrzésétől, a kiállítások, kirándulások szervezésén át a fizikai tevékenységekig (barkácsolás, kertészkedés) terjed. A példák bemutatásával az is célunk, hogy új ötleteket adjunk mindazoknak, akik nyugdíjas éveiket érdekesen és hasznosan szeretnék eltölteni. Bízunk benne, hogy kötetünkkel hozzájárulunk az idősebb korosztályokban rejlő értékek felszínre hozatalához.

Hírfigyelő