Számon kérhető országgyűlési képviselőket!

Kérdések és válaszok

Környezetvédő civil szervezetek az idei választások előtt kezdeményezték, hogy az országgyűlési képviselőjelöltek tegyenek olyan nyilatkozatot, amely szerint vállalják: megválasztásuk esetén minden tőlük telhetőt megtesznek azon választási ígéreteik megvalósításáért, amelyek elősegítik Magyarország fenntartható fejlődését, és amennyiben ezzel ellentétesen cselekednének, jogi úton felelősségre vonhatóak lesznek. Több képviselőjelölt (nevüket ld. alább) történelmi tettet hajtott végre: aláírta a nyilatkozatot. Vajon hány további képviselőnek lesz bátorsága követni őket?

Mi a kezdeményezés célja?

A választások előtt a különböző pártok és politikusok egymásra licitálva igyekeznek egyre nagyobbakat ígérni. A választások után hatalomra kerülők viszont gyakran nem tartják be az ígéreteiket. (Sőt sok esetben még a legjobb akaratuk ellenére sem tudnák azokat betartani, annyira irreális, amit ígérnek.) A kezdeményezők célja, hogy a választások előtt a pártok és a jelöltek csak olyan ígéreteket tegyenek, amelyek megvalósítása valóban az ország érdekeit szolgálja, és amelyek meg is valósíthatóak. Ennek elérése azért is fontos, mert nemzetközi kutatások sora igazolja, hogy a bizalom megléte, illetve hiánya alapvetően befolyásolja egy társadalom fejlődését, gazdasági életét, és ez különösen vonatkozik a politikusok iránti bizalomra. Magyarországon jelenleg az összes vizsgált szakma közül a politikusokban bíznak a legkevésbé az emberek: a GfK Hungária 2013. évi felmérése szerint 100 emberből mindössze 16-an (ezzel szemben például a tanárokban 90-en, az orvosokban 84-en, a környezetvédőkben 71-en). A kezdeményezők azt is szeretnék elérni, hogy jelentősen növekedjen a pártok, illetve a politikusok iránti bizalom – mégpedig úgy, hogy valóban érdemesek legyenek arra.

Mit tesznek a kezdeményezők a fenti cél elérése érdekében?

A kezdeményezők azt kérik, hogy az országgyűlési képviselők írjanak alá egy címzett egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot. A címzett itt azt jelenti, hogy felhatalmaznak egyes civil szervezeteket arra, hogy jogi lépéseket tegyenek (pert indítsanak), amennyiben a képviselőjelöltek nem tesznek meg minden tőlük telhetőt vállalásaik megvalósítása érdekében. Az egyoldalú pedig azt jelenti, hogy ez nem egy szerződés, amit a civil szervezetek is aláírnak, hanem azt csak a képviselőjelölt írja alá. Természetesen célszerű – és az illem is azt is kívánja –, hogy a képviselőjelölt a nyilatkozat megtétele előtt egyeztessen az érintett civil szervezetekkel. A kezdeményezők készítettek egy nyilatkozat-mintát (doc) is a képviselőjelöltek részére.

Miként kényszeríthetik ki a civil szervezetek, hogy a képviselők teljesítsék a vállalásaikat?

A nyilatkozatban a képviselőjelölt kijelenti, hogy amennyiben megválasztják, és nem teljesíti a vállalásait, akkor lemond a mandátumáról, és amennyiben ezt nem teszi meg, akkor a mandátuma hátralévő ideje alatt a jövedelmének a minimálbér feletti összegét felajánlja jótékonysági célra egy állami intézménynek (ez utóbbi azért fontos, hogy például ne a saját magánalapítványának ajánlja azt fel). Amennyiben ezt nem teszi meg, akkor a nyilatkozatban megjelölt civil szervezetek pert indíthatnak, hogy bíróság kötelezze a képviselőt arra, hogy tartsa be vállalásait, illetve mondjon le a fizetése említett részéről.

Kik a kezdeményezők?

A jogilag kötelező nyilatkozat kezdeményezője négy környezetvédő civil szervezet: a Levegő Munkacsoport, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) és a Védegylet. A kezdeményezést már 60 további civil szervezet is támogatja (a felsorolásukat lásd a 12 pont végén).

Milyen vállalásokat várnak el a kezdeményezők a képviselőjelöltektől?

A kezdeményezők 12 pontban (doc) foglalták össze az elvárásaikat. Ezek lényege: a képviselőjelöltek megválasztásuk esetén azért dolgoznak, hogy jelentősen javuljon a környezetünk és természeti erőforrásaink állapota, az emberek egészsége, az oktatás színvonala, visszaszoruljon a korrupció és az adócsalások, valamint jelentősen több és jobb, a fenntarthatóság szempontjainak megfelelő hazai munkalehetőség létesüljön.

Elég konkrétak-e a 12 pontban megfogalmazott elvárások?

A kezdeményezők arra törekedtek, hogy a 12 pont könnyen áttekinthető legyen, ezért röviden foglalták össze benne az elvárásaikat. Tartalmaznak nagyon konkrét elvárásokat és általánosságban megfogalmazott követelményeket is. Ugyanakkor a kezdeményezők 12 pont minden mondata mögé tanulmányok tömegét tudják felsorakoztatni, amelyet környezetvédő szervezetek, tudományos intézmények készítettek, és amelyek alátámasztják a 12 pontban leírtakat.

A kezdeményezők mely pártoknak juttatták el javaslataikat?

A kezdeményezők szervezetek javaslatukat azon pártok elnökeinek juttatták el, amelyek a közvélemény-kutatások szerint most áprilisban esélyesek a bejutásra az országgyűlésbe. Ennek csupán az időhiány az oka: a kezdeményezés megvalósítása ugyanis egyeztetéseket is igényel. Ettől függetlenül várják minden párt képviselőjelöltjeinek a nyilatkozatát.

Mi a biztosíték arra, hogy a kezdeményezők megfelelően élnek a lehetőséggel?

A kezdeményezés sikeréhez elengedhetetlen, hogy a képviselőjelöltek nyilatkozatában megjelölt civil szervezetek felelősségteljesen végezzék a feladatukat: kísérjék figyelemmel a megválasztott képviselők tevékenységét, rendszeresen értékeljék azt, és mindig szakmailag megalapozottan lépjenek fel. A kezdeményező civil szervezetek évtizedek óta működnek, jelentős elismertséggel rendelkeznek, több nemzetközi szervezetnek is tagjai. Itthon és külföldön is szorosan együttműködnek velük más környezet- és természetvédő szervezetek, szociális szervezetek, szakszervezetek, illetve korrupcióellenes szervezetek is.

Mely képviselőjelöltek írták már alá a nyilatkozatot?

Az LMP választmánya ajánlotta a párt összes képviselőjelöltjének, hogy írják alá a nyilatkozatot. A Párbeszéd Magyarországért Párt és az MSZP közleményben üdvözölte a kezdeményezést; mindkét párt azt nyilatkozta, hogy egyetért a 12 ponttal. Az MSZP továbbá azt közölte, hogy nem ért egyet a képviselők visszahívhatóságával, és ezért nem írják alá a képviselőjelöltjeik a nyilatkozatot. Várjuk a Fidesz és a többi párt képviselőjelöltjeinek a jelentkezését is. Az alábbiakban közöljük azoknak a képviselőjelölteknek a nevét, akiknek az aláírt nyilatkozata már megérkezett a kezdeményezőkhöz.

Mit tehet Ön a kezdeményezés sikere érdekében?

Terjessze a hírt a kezdeményezésről ismerősei körében, a Facebookon és egyéb módokon. Lehetősége szerint tájékoztasson róla minél több képviselőjelöltet, mivel valószínűleg sokan nem tudnak róla, illetve nem ismerték fel a jelentőségét. Szívesen fogadjuk a kezdeményezéssel kapcsolatos gondolatait, illetve javaslatait arra nézve, miként lehetne minél hatékonyabban elérni, hogy képviselőink valóban számon kérhetőek legyenek.

Hová juttassák el a képviselőjelöltek az aláírt nyilatkozatot?

Miután kitöltötték, kinyomtatták és aláírták a nyilatkozatot, kérjük, hogy szkenneljék be vagy fényképezzék le, és küldjék el a zoldvalasztas@gmail.com címre.

A nyilatkozatot aláíró képviselőjelöltek

A beérkezés sorrendjében közöljük a kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláíró képviselők nevét. A listát rendszeresen frissítjük. (A képen az első nyolc aláíró fényképe látható.)

Csiba Katalin (LMP)

Sallai Róbert Benedek (LMP)

dr. Schmuck Erzsébet (LMP)

Szél Bernadett (LMP)

Csarnó Ákos (LMP)

Moldován László (LMP)

Schiffer András (LMP)

Horváth András (Élőlánc)

Varga Illés Levente (LMP)

Cséby Géza (LMP)

Ikotity István (LMP)

Nyőgér István (LMP)

Zagyva Gabriella (LMP)

Erőss Gábor (Párbeszéd Magyarországért)

Madarász Zsuzsa (LMP)

Hírfigyelő