Ne piSZMOGjatok tovább! – „Te jól tudod, a költő sose lódít:

az igazat mondd, ne csak a valódit”! A civil szervezeteket elszomorítja, hogy a Fővárosi Önkormányzat vezetése saját szakértői gárdájára sem hallgat. Azért, hogy megvédje „jó hírnevét”, hozzá nem értőnek tünteti föl azokat a civil szervezeteket, akik egyetemi tanárok, orvosprofesszorok tanulmányaira és hivatalos uniós forrásokra támaszkodnak követeléseik megfogalmazásakor.

A Levegő Munkacsoport, a Greenpeace és a Magyar Kerékpárosklub 2008. január 29-én sajtótájékoztatót tartott a Heim Pál Gyermekkórháznál annak érdekében, hogy elősegítsék a Fővárosi Levegőtisztaság-védelmi Program és Budapest Környezetvédelmi Programjának megvalósítását. Ezek a programok ugyanis jól szolgálnák a környezet állapotának és a lakosság életminőségének javítását – ha megvalósítanák azokat.
A Fővárosi Önkormányzatnak a sajtótájékoztatóra adott válasza hemzseg a valótlan állításoktól. Nem igaz, hogy Fővárosi Önkormányzatnak nincs lehetősége a füstköd-riadó határértékeit megváltoztatni. Az önkormányzatok ugyanis hozhatnak szigorúbb környezetvédelmi előírásokat, mint amit a minisztériumi rendeletek tartalmaznak. A Levegő Munkacsoport és a Greenpeace soha nem kérdőjelezte meg az állami szervek által végzett mérések hitelességét; éppen ellenkezőleg, folyamatosan ezeket az adatokat veszi figyelembe, és többek között ezeknek a méréseknek az eredményére alapozta a szóban forgó sajtótájékoztatóját is. Más kérdés, hogy az állami szervek nem mérik több, súlyosan egészségkárosító anyag előfordulását a levegőben, amint azt az ELTE környezetkémikusaival tartott közös sajtótájékoztatón is bemutattuk.
A Greenpeace a méréseit egy professzionális német, Grimm Aerosol Technik által kifejlesztett lés szabványosított mérőműszerrel, az Enviromental Dust Monitorral, hozzá tartozó Grimm szoftver segítségével végzi. Ez a műszer, eltérően a fővárosi levegőszennyezettség-mérő állomásokon található készülékektől, amelyek tudomásunk szerint a legfinomabb porok levegőben szálló mennyiségének kimutatására alkalmatlanok– méri a levegőben szálló finom por három fajtáját is, az úgynevezett PM10-et, a PM2,5-et és a PM1.0-et. (A mérőállomások ilyen mérésekre is alkalmas műszerekkel való felszerelése nem sokáig várathat már magára.) Soha nem állítottuk, hogy méréseink a hivatalos, átlag-számításokkal élő mérésekkel akarnánk versenyezni, vagy azokat szeretnék helyettesíteni. A Greenpeace méréseivel rámutat az egy adott helyen az adott körülmények között található levegő finom porral való szennyezettségi értékeire, ezzel is figyelmeztetve az amúgy a hivatalos mérések által is alátámasztott szomorú tényre: Budapest levegője az év sok-sok napján túlzottan szennyezett, az eu-s szabályozás szerint megengedett 35 nap többszörösén az egészségügyi veszélyességi szinteket meghaladó mértékű.
A Fővárosi Önkormányzat szerint „a Levegő Munkacsoport évek óta riogatja azzal a fővárosiakat, hogy vidéki társaiknál 3 évvel rövidebb ideig élnek, a levegő szennyezettsége miatt.” Ilyen kijelentést a Levegő Munkacsoport soha nem tett, hanem az Európai Bizottság megbízásából készült tanulmány azon megállapítását idézte, amely szerint Budapesten a porszennyezettség miatt az emberek átlagosan három évet veszíthetnek az életükből. Az élettartamot természetesen nem csak a levegő szennyezettsége, hanem az életmód (például a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás) is befolyásolja, így nincs értelme csak a levegőszennyezettségi adatok alapján összehasonlítani a budapesti és vidéki lakosság várható élettartamát. A Levegő Munkacsoport és a Greenpeace adatai tudományos megalapozottak, amit sok más anyag mellett Dr. Cserháti Endre egyetemi tanárnak, az I. sz. Gyermekklinika főorvosának nyilatkozata is bizonyít, amit a sajtótájékoztató résztvevői szintén kézhez kaptak.
Nem igaz az az állítás, hogy „Budapest rendelkezik levegőtisztasági intézkedési tervvel”. Programmal rendelkezik, nem pedig részletes intézkedési tervvel, amely alapján a program megvalósítható – annak ellenére, hogy ez utóbbi elkészítését a Fővárosi Közgyűlés 2006. szeptember 30-i határidővel irányozta elő.
A civil szervezetek ismételten kérik, hogy a Fővárosi Közgyűlés haladéktalanul hozzon konkrét intézkedéseket a főváros levegőminőségének javítására, így egyebek mellett szigorítsa a füstköd-riadó rendelkezéseit, gyorsítsa fel a tömegközlekedési járművek forgalmi előnyben részesítését, korlátozza gépjármű-forgalmat. Mindenekelőtt pedig arra kérjük a Fővárosi Önkormányzatot, hogy pontos és gyors tájékoztatással segítse elő a helyzet javítását.

Greenpeace Magyarország Levegő Munkacsoport

Hírfigyelő