A zöld államháztartási reformról tárgyalt a költségvetési bizottság

Levegő Munkacsoport - Az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának tagjai pártállástól függetlenül egyhangúan szavazták meg a mai napon, hogy a bizottság tárgyalja meg a Levegő Munkacsoport újabb tanulmányát az ökoszociális államháztartási reformról. Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke és Kiss Károly egyetemi docens elmondta, hogy tanulmányban kifejtett javaslatok megvalósítása összességében nem növelné az adóterheket, hanem az adók és támogatások szerkezetének átalakításával járna. Csökkenteni szükséges a munkabéren lévő terheket (személyi jövedelemadót, társadalombiztosítási járulékot), ugyanakkor növelni célszerű a súlyosan szennyező, egészségkárosító, nagy energia- és nyersanyag-felhasználással járó termékek és szolgáltatások adóit. Ezt egyrészt az alapozza meg, hogy az ilyen tevékenységeket folytatók általában nem fizetik meg az általuk okozott károk költségeit.

Másrészt pedig egyes nyersanyagok (különösen az életünket alapvetően meghatározó kőolaj) igen korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésünkre, és így a gyorsan növekvő kereslet és a szűkös készletek miatt szinte egyik napról a másikra általános válság alakulhat ki. Az a tény, hogy mindez nem tükröződik az árakban, tulajdonképpen káros támogatásoknak felel meg. Ezek a támogatások tehát nagymértékben torzítják az árakat, ami hibás gazdasági, gazdaságpolitikai döntésekhez vezet minden szinten – az állam, az önkormányzat, vállalkozások és az egyének szintjén egyaránt. Világszerte sok közgazdász vallja, hogy ez a növekvő környezetszennyezés fő oka, és egyúttal egyre súlyosabb bajokat idéz elő a gazdaságban is.
A hozzászóló képviselők elismerően nyilatkoztak a Levegő Munkacsoport ez irányú kutatásairól. Feltették azonban a kérdést, hogy mennyire megalapozottak a tanulmány számításai, és hogy a világpiaci energiaárak gyors emelkedése nem nehezíti-e meg a javaslatok végrehajtását. Lukács András és Kiss Károly elmondták, hogy a tanulmány adatai a hivatalos magyar és uniós statisztikákon, illetve kutatási eredményeken alapulnak. Az energiaárak növekedése azt bizonyítja, hogy már régen be kellett volna vezetni azokat a gazdasági eszközöket, amelyek elősegítik az energiahatékonyság javítását, az energiafüggőségünk csökkentését. Most már kedvezőtlenebb körülmények között kell ezt megtennünk, de ha tovább halogatjuk, akkor még nehezebb helyzetbe fogunk kerülni. Ezért a környezet védelme és a versenyképességünk javítása érdekében egyaránt sürgető az ökoszociális államháztartási reform megvalósítása.

A Levegő Munkacsoport tanulmánya a https://www.levego.hu/letoltes/kiadvanyok/zoldkolts_tan_2008.pdf, rövid összefoglalója a https://www.levego.hu/letoltes/kiadvanyok/zoldkolts_2008.pdf címről tölthető le.

Hírfigyelő