Mit tehetünk a lakossági füstölgések ellen?

Lehet tenni az illegális hulladékégetés ellen? Hány embert öl meg a lignit háztartásokban történő égetése? A kéménybe lerakódó kátrány miért nem volt gond 100 éve? Ezekre a kérdésekre keresték a választ azon a konferencián, amelyet a Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét Ellátó Országgyűlési Biztoshelyettes szervezett Putnokon a Levegő Munkacsoport közreműködésével.

Putnok polgármestere nyitotta a rendezvényt, méltatva a település múltját és jellemezve a fűtési szokásokat. A lakosság nagy többsége fával és szénnel, lignittel fűt. Talán ez okozza, hogy telenként Putnok mindig élen jár a részecskeszennyezésben. Az ÁNTSZ részéről érdekes előadás támasztotta alá megbetegedési és halálozási adatokkal a légszennyezés egészségre gyakorolt hatását. A Kéményjobbítók Országos Szövetsége is képviseltette magát, ők a fűtési kultúra, a tudás hiányára vezették vissza a a fűtés okozta súlyos légszennyezést. A Máltai Szeretetszolgálatnak nagy tapasztalata van a terepi munkában, számos lakást hőszigeteltek, mellyel a légszennyezés is töredékére csökken. A gyermekek oktatása szerintük is nagyon fontos feladat, mert így a szülőkhöz is egyszerűbben eljuttatható az információ.

A Levegő Munkacsoport munkatársai két előadást tartottak, az egyik azt elemezte, hogyan lehet jogi úton eljárni a fűtés okozta légszennyezés mérséklése érdekében, a másik a technikai lehetőségeket mutatta be. Külön kiemelték előadásukban a lignit okozta légszennyezés katasztrofális egészségi hatásait. A Földművelésügyi Minisztérium főosztályvezetője ígéretet tett rá, hogy az új rendelettervezetet, amely a tüzelőanyagok minőségét írja majd elő – és reményeink szerint megtiltja a lignit tüzelését – alapos, mindenre kiterjedő hatástanulmánnyal is alátámasztják, melyben a légszennyezés okozta külső (a társadalomra, társadalombiztosítási kasszára háruló) költségeket is kiszámítják. A Belügyminisztérium képviselőjének javasoltuk, hogy a szociális tűzifa támogatását szabályzó rendeletbe építsenek bele olyan garanciális szabályokat, mely szintén segíti az alacsonyabb szennyezőanyag-kibocsátást, a jobb minőségű tüzelőanyagokat támogatja. A konferenciának várhatóan lesz folytatása.


Vidékfejlesztési Minisztérium
Zöld Forrás programja támogatásával.

 

 

 

Hírfigyelő