Alternatív javaslat az olajár-emelkedés kivédésére - a miniszterelnök úrhoz írt levél teljes szövege

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Értesülve arról, hogy a kormány csökkenteni kívánja az üzemanyagok jövedéki adóját, szeretnénk javaslatot tenni az egész társadalom érdekeit szolgáló intézkedésekre.

Tudomásunk szerint a kormány úgy döntött az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentéséről, hogy erről nem készítette el a törvények által előírt társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi elemzéseket. Az azonban még ezen vizsgálatok nélkül is nyilvánvaló, hogy például az oktatás, az egészségügy, a kultúra, a tudományos kutatás, vagy akár a tömegközlekedés, illetve a vasút többlettámogatása, vagy esetleg a társadalombiztosítási járulék csökkentése jóval hasznosabb lenne az egész társadalom számára és sokkal inkább hozzájárulna az ország versenyképességének javításához, mint az egyébként is rohamosan növekvő motorizáció újabb ösztönzése. Ez utóbbi azért is elhibázott, mert egy olyan közlekedési rendszert támogat, amely az Európai Unió és az OECD szerint is fenntarthatatlan*.

Egyébként még a közúti közlekedés terén is sokkal fontosabb lenne a meglévő és egyre gyorsuló ütemben romló úthálózat felújítása, mint az adócsökkentés.

A tervezett adócsökkentés nyilvánvalóan ellentétes az Európai Unió elveivel és politikájával. Ennek egyik figyelemre méltó példája az EU gazdasági és pénzügyminisztereinek 2000. szeptember 9-én (az akkori olajár-válság idején) kiadott közös nyilatkozata, amely szerint gazdasági és környezetvédelmi okok miatt nem szabad csökkenteni az üzemanyagok adóit.

A kormánynak ez az intézkedése azt a hamis tudatot kelti a lakosságban, hogy az olajárak emelkedése úgy védhető ki, ha azt nem hárítják közvetlenül a fogyasztóra. Ezt a magyar kormány a 1970-es, 1980-as években néhányszor már kipróbálta, tudvalevőleg katasztrofális eredménnyel. A jelenlegi helyzetet még az is súlyosbítja, hogy a szakértői becslések szerint a világ kőolaj-kitermelésének csúcspontja 2010 körülre várható**, ami elkerülhetetlenül az olajárak ugrásszerű emelkedéséhez fog vezetni. A szakértői előrejelzések szerint már az elkövetkező időszakban is tartósan magas olajárakkal kell számolni. Az olajár-emelkedés hatásai egyetlen módon védhetők ki: az energia hatékonyabb felhaszálásával, a fajlagosan alacsony energiaigényű tevékenységek ösztönzésével (így egyebek mellett a tömegközlekedés, illetve a vasúti szállítás részarányának növelésével).

Nem meggyőző az az érv, hogy a tervezett intézkedés antiinflációs célokat is szolgál. A káros folyamatok adócsökkentéssel való ösztönzése ugyanis sokkal nagyobb mértékben növeli az egész társadalom számára a költségeket, mint a magas üzemanyagárak gerjesztette infláció. Így például az útkarbantartások elmaradásából származó károk költségei - elsősorban a személyautók és kisebb haszongépjárművek tulajdonosainál - jóval meghaladják a tervezett adócsökkentésből származó előnyöket.

Tisztelettel kérjük Önt, segítse elő, hogy a közpénzek az országunkat leghatékonyabban szolgáló módon kerüljenek felhasználásra. Meggyőződésünk, hogy a társadalom valódi érdekeinek előtérbe helyezése több szavazatot hozhat, mintha most néhány forinttal megpróbálnák az emberek egy részének figyelmét elterelni a valós problémákról.

Üdvözlettel:

Lukács András

elnök

* Ld.: Lélegzet 2004/4. száma, 21-23. oldal; http://www.lelegzet.hu/archivum/2004/04/3002.hpphttp://www.lelegzet.hu/a...,

** Ld.: Lélegzet 2004/4. száma, 27. oldal; http://www.lelegzet.hu/archivum/2004/04/3010.hpp

Hírfigyelő