Merjünk változtatni

 

A projekt célja egy újszerű hálózati működés létrehozása és fenntartható működtetése. Húsz különböző profilú civil szervezetet választunk ki az egészségvédő, környezetvédő, nagycsaládos, sport, fogyatékkal élőkkel és esélyegyenlőséggel foglalkozó körből.

A résztvevők a projekt során megtanulnak szélesebb körben együttműködni, tervezni, az eredményeket kommunikálni, forrást szerezni a stratégiájukban megfogalmazott feladatokhoz. Képesek lesznek használni a legújabb infokommunikációs eszközöket, melyek segítségével eredményeik lényegesen nagyobb körben hasznosulnak majd.

A civil szektor nem működhet elszigetelten a gazdasági élet szereplőitől, ezért a menedzseri önkéntes program keretében minden csatlakozó szervezethez célunk egy a gazdasági életben sikeres közép- vagy felsővezető mentort kapcsolni, aki látásmódjával, kapcsolataival, elkötelezettségével segíti a szervezeteket.

A fejlesztés során a következő témakörökben szervezünk képzéseket, illetve műhelymunkákat: nonprofit jog, törvényes működés segítése, könyvelés, pénzügyi nyilvántartás, pályázatkezelés, ingyenes programok használata, rendezvényszervezés, lobbi, kommunikáció, érdekérvényesítés, önkéntesszervezés, támogatásszervezés.

A projekt az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap keretén belül, az Ökotárs Alapítvány, a DemNet, a Kárpátok Alapítvány-Magyarország és az Autonómia Alapítvány segítségével valósul meg.

 

Hírfigyelő