A beruházások leendő károsultjainak negligálási technikája

A magánberuházások lényege a mielőbbi és minél nagyobb haszonszerzés. Ezzel még nincs is baj, ha nem mások terhére történik. Sajnos azonban ma sok esetben előbbre való egy befektető gazdasági érdeke, mint a lakosok életminősége. Hogyan kell a környezetterhelési tervek leendő károsultjait figyelmen kívül hagyni? Erről is képet mutat az alábbi történet.

Újbuda honlapján az Öböl projekt díszhelyet foglal el. Ha ezen belül rákattintunk a Fejlesztési tervek címre, arról olvashatunk, hogy az „A” ütemben megvalósult a Lágymányosi-öböl menti park, megújult a Kopaszi-gát, ahol sétányok, hangulatos éttermek, klubok, kulturális és művészeti célú épületek létesültek. Az öbölben plázs, sportpályák, a vízfelületen vízi színpad, állóhajók, éttermek, jachtkikötő és a két partot összekötő gyalogoshíd teszi majd még elevenebbé az életet. Ezen a 20 hektáron kiváló feltételek vannak ugyanis Wellness és Spa szállodára, valamint multifunkcionális jégcsarnokra.

A fejlesztés „B” üteme és 25 hektáros területe már egy forgalmasabb, a városrész déli gerinc útvonala mellett elterülő építési telkek, ahol pl. oktatási és kulturális célú épületek, irodaépületek, lakóépületek, szálláshely, szolgáltató épületek, vendéglátás, közösségi szórakoztató, sportépületek helyezhetők el.”

Ki ne ujjongana eme vonzó célok olvasásakor? A Kopaszi-gáton a vad, természetes ártéri növényzet kivágása után végre rendezett új fasorok között lehet sétálni, szórakozni, ez itt a gyermekek és kerékpárosok paradicsoma. De mindez a projekt kirakata, melynek az a feladata, hogy vonzóvá tegye a további célokat, melyek a környezetvédelmi eljárás hirdetményében az alábbi módon kissé konkrétabban is megjelennek.

Az Öböl XI. Kft. tulajdonában lévő fejlesztési terület meghaladja az 56 hektárt. Ezt három ütemben tervezik beépíteni, melyek számokban kifejezve a következők:

A létesítmény megnevezése, mérete

Az épület(ek) magassága

 I. ütem:  
 700-800 lakás  22-25 méter
 30 000 négyzetméter iroda  30 méter
   
 II. ütem:  
 9000 négyzetméter iroda  45 méter
 300+350+100 lakás  22-25 méter és 45 méter
 20 000 + 6000 négyzetméter kereskedelem  22-25 méter
 28000 + 30 000 négyzetméter iroda  22-25 méter
 11000 négyzetméter hotel  
 4500 négyzetméter sport, egészségügyi létesítmény és wellness  
   
 III. ütem:  
 16000 négyzetméter hotel  22-25 és 45 méter
 350 lakás  
 35000 négyzetméter iroda  

Vagyis ha összegezzük, összesen 1900 lakás épülne és 132 000 négyzetméternyi iroda szintterület van tervbe véve az egyéb létesítményeken kívül. Ez tulajdonképpen egy városrésznyi beépítés, több mint tízezer parkolóhellyel! Összehasonlításul: a Lágymányosi lakótelep sáv- és pontházai a vasúti töltéstől az Irinyi utcáig összesen 1200 lakást tartalmaznak.

A tervezési terület a Lágymányosi-öböl, Dombóvári út, Budafoki út és a Kelenföldi Hőerőmű között fekszik. A területet határoló fő útvonalak: a Dombóvári út, melyen keresztül bonyolódik le a Lágymányosi híddal és a rakpartokkal való kapcsolat, továbbá a Dombóvári úttal csomópontot alkotó Budafoki út, amely a vasúti töltés alatt áthaladva a Lágymányosi lakótelepen halad keresztül. A Lágymányosi lakótelep szerves folytatása Bel-Buda hagyományos utcaszerkezetű, beállt lakónegyedének, melynek szintén egyik főútvonala a Budafoki út folytatása. A régi és a tervezett városrészt csak a vasúti töltés választja el egymástól, melyek között a Budafoki út az összekötő főútvonal szerepét tölti be.

A beruházó által készíttetett környezeti hatástanulmány megjegyzi, hogy a tervezett városrész legjelentősebb forgalmi iránya Buda északi része felé/felől lesz. Ugyanakkor forgalmi prognózissal igyekszik bebizonyítani, hogy a Dombóvári úttól, illetve a vasúti töltéstől északra a létesítmény által keltett forgalomnak csak a 3,8 százaléka fog megjelenni, ami a forgalom által keltett lég- és zajszennyezés szempontjából nem számottevő. Tehát a szomszédos lakóterületeket még közvetett hatásterületként sem kell számításba venni.

Érdekes, hogy a szomszédos lakótelep lakossága – akik a Levegő Munkacsoportnak köszönhetően értesültek a környezetvédelmi hatóság által meghirdetett környezetvédelmi eljárásról – mégis elborzadt a tervezett beruházás nagyságától és attól, hogy – mivel valamennyi délebbi terület személygépkocsi-forgalma a Budafoki úton keresztül tart kapcsolatot a belső városi területekkel – mekkora többletforgalom fog rájuk zúdulni a tervek miatt.

A Levegő Munkacsoporton és a Magyar Közlekedési Klubon kívül két szövetkezeti ház elnöksége is véleményezte az előzetes vizsgálati dokumentációt, kérve, hogy vegyék alaposabb vizsgálat alá a gigantikus beruházás miatt keletkező hatásokat. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség – mérlegelve a véleményeket – környezeti hatástanulmány készítésére kötelezte a beruházót.

A beruházó képviselője kissé méltatlankodott az "időhúzás" miatt. Ugyanakkor - bár a határozat szerint 2 év állt volna rendelkezésére, hogy jobban megvizsgáltassa a körülményeket és elkészíttessen egy új tanulmányt, melyet átgondolva, a beruházó esetleg mérsékelné a tervezett beruházás nagyságát -  szűk féléven belül, néhány vizsgálattal kiegészítve a korábbi dokumentációt, ismételten szerepeltette benne ugyanazt a művészi összeállítású forgalmi prognózist, amellyel kimutatta, hogy a tervezett városrésznyi létesítmény fő forgalmi irányába eső, a területtel szomszédos lakóterület nem lesz hatásviselő!

A Budafoki út terhére a kerületi önkormányzatnak még egyéb, korábbi tervek is vannak a tarsolyában. Olyan, az elmúlt években jóváhagyott illetve tervezett, időzített bombaként ketyegő szabályozási tervek, melyek 4200, 3200, és 4259 parkolóhellyel számolnak – mivel a beruházói éhség a rozsdaövezeteket irreális mértékű területbeépítési szándékkal rohamozta meg a XI. kerületben. (Nem mintha a kertvárosias és mezőgazdasági területeket kímélné…) Ráadásul a jóhangzású „Kulturális városközpont” projekt miatt a Bartók Béla úti és Móricz Zsigmond körtéri forgalomcsillapítás terhe is itt fog lecsapódni. A jelenleg is nagy forgalmú Budafoki út és környékének beállt lakóterülete tehát keserves hatásterület lesz, anélkül, hogy ezt hivatalosan elismernék.

A Levegő Munkacsoport azonban reménykedik abban, hogy az új kerületi vezetés elvégezteti az átstrukturálandó Lágymányosi Iparterületet átfogó stratégiai környezeti vizsgálatot, melyben egyúttal megállapítja a környezeti terhelhetőséget a szomszédos lakóterületekre mint közvetett hatásterületre vonatkozóan is. Ezt az átfogó vizsgálatot valamennyi településrendezési eljárásban javasoltuk.

Schnier Mária
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese

Hírfigyelő