A lakosság tájékoztatásának korlátai

Az engedélyeket megadó hatósági döntésekről szóló hirdetmények helye a hirdetőtáblán van. A hirdetőtábla a települési (Budapesten a kerületi) polgármesteri hivatal meghatározott helyén van felszerelve. Azonban a hirdetmény csak a határozat meghozataláról köteles tájékoztatni, magát a határozatot a döntést meghozó hatóságnál lehet megtekinteni, ügyfélfogadási időben. Illeték ellenében másolat is kapható róla.

Mivel a határozatokról tájékoztatást adó hirdetmények 15 napig kerülnek közzétételre, tanácsos a polgármesteri hivatalok hirdetőtábláit hetenként legalább egy alkalommal meglátogatni.

Az internet-hozzáféréssel rendelkezők nem bízhatnak abban, hogy az önkormányzatok honlapján is tudomásukra jut a fontos döntések meghozataláról szóló hirdetmény, mert ennek esélye bizonytalan. Függ az illető hivatal belső kommunikációjától, valamint a honlap kezelőjétől. A közzététel 15 napja a hivatalos hirdetőtáblára való kifüggesztés első napjától számítandó, mely időszak alatt meg lehet fellebbezni a döntéseket – bár a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások (2006. évi LIII. törvény, illetve 345/2012 (XII.6.) kormányrendelet) esetében ennek általában nem sok jelentősége van, mivel az ilyen döntések fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajthatók.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal kapcsolatban is természetesen lefolytatnak először településrendezési eljárást a 314//2012 (XI.8.) Korm. rendelet szabályai szerint, majd – amennyiben a tervezett fejlesztés volumene és természete azt szükségessé teszi – környezetvédelmi engedélyezési eljárást. Utóbbinak része lehet a közmeghallgatás. Ezeknek az eljárásoknak a meghirdetése elvileg hasonló módon történik, mint az építési engedélyeket megadó határozatoké, bár a nagy lakossági érdeklődésre számot tartó beruházásokkal kapcsolatban a beruházók és az önkormányzatok még külön lakossági fórumokat is szoktak tartani. Ezért a nagyobb jelentőségű beruházások tervezéséről az érintetteknek van alkalma tudomást szerezni, mielőtt azok a végső fázisba, az építési engedélyezési eljárásra kerülnének.

Véleményezést, állásfoglalást valamennyi eljárásban be lehet nyújtani, az építési engedélyezési eljárásokban, ehhez ügyféli jogállás elismerését kérve. Azonban: a hirdetőtábla szemmel tartása különösen ebben az utolsó szakaszban fontos annak érdekében, hogy megtudjuk, végső soron mire számíthatunk.

A honlapoknak a döntések meghirdetésével kapcsolatos megbízhatatlanságára példa az 1-es villamos Etele úti továbbvezetésének terve: mind az eljáró hatóságként kijelölt VIII. kerületi Önkormányzat honlapján, mind a XI. kerületi Önkormányzat honlapján hiába keresték az érintettek aggodalmasan az építési engedélyt, illetve a fakivágási engedélyt megadó döntés meghirdetését. Mivel azonban a Levegő Munkacsoport ügyfélként adott állásfoglalást a fakivágási engedélykérelem ügyében, az illetékes ügyintézőnél való gyakori érdeklődésének köszönhetően időben megtudta a hirdetmény közzétételének időpontját, és másolatot kért a döntést tartalmazó határozatról, melyet eljuttatott az érintett lakossághoz is.

Hírfigyelő