A Vizafogói Városvédő Egylet az élhetőbb XIII. kerületért

A Levegő Munkacsoport legaktívabb XIII. kerületi tagszervezetét, a Vizafogói Városvédő Egyletet 2002-ben egy konkrét esemény hívta életre, ekkor kezdődött együttműködésünk is.
A lakótelep Párkány utcai házaival szemben lévő, füvesített területre (amit a lakosság zöldfelületként használt), beépítési tervet tett közzé a kerületi önkormányzat. Mivel ez volt a nagy létszámú (3500 fős) lakótelep egyik utolsó összefüggő zöldterülete, a lakosság körében heves felháborodást váltott ki a terv, a tiltakozást majdnem ezren írták alá, akik közül igen sokan vettek részt a lakossági fórumon is.

2003 januárjában a polgármesternek írott levelükben bejelentették a Vizafogói Városvédő Egylet megalakulását, kérve a szóban forgó terület zöldterületi övezetté való átminősítését. Utaltak arra, hogy a térségben nem érvényesül az a – városrendezők által is elfogadott – irányelv, mely szerint 1 főre 21 négyzetméter zöldfelületnek kell jutnia. A Levegő Munkacsoport – amely részt vesz a XIII. kerület valamennyi településrendezési eljárásában – támogatta a zöldterületi, „közkert” keretövezetbe való átminősítést és a füves terület rendezett parkosítását javasolta. Szerencsére a polgármesteri hivatal méltányolta a környéken élők határozott fellépését, és a tervben előírt beépítési mértéket mérsékelte, valamint a terület egy részén zöldterületet jelölt ki. Az egylet tagjai örökzöldet és egyéb növényeket ültettek a házak melletti közterületekre. Ezt a tevékenységet az önkormányzat is felkarolta, és pályázat útján, gondozás fejében facsemetéket, bokrokat, szerszámokat biztosít az igénylő lakóházaknak, közösségeknek. (A füves terület többi része sem vált vonzó építési telekké, máig is beépítetlen.)
Bár a civil szervezet megalakulása egy konkrét ügyhöz köthető, csatlakozó nyilatkozatukban már általánosabb célt fogalmaztak meg: véleményt nyilvánítani a vizafogói lakótelep lakosságát érintő kérdésekben. Mivel az egylet indulásakor nem kívánt vezetőket kinevezni, harmincöt alapító tagja folyamatos kapcsolatban áll egymással, és mindig az éppen ráérő tagok írják a leveleket, illetve mennek el a fórumokra. Ezt szem előtt tartva, részt vesznek a szabályozási terveket ismertető lakossági fórumokon, amelyeket a XIII. kerületi önkormányzat szerencsére meg szokott tartani. Megpróbálták polgármesterüket is (mint országgyűlési képviselőt) rávenni, hogy javasoljon olyan törvényt, amely a városokban az egy főre jutó kötelező zöldterületet szabályozná, ám ez mindeddig nem vezetett eredményre. Közben két másik kerületbeli civil szervezettel együtt az állampolgári jogok országgyűlési biztosához fordultak a városi lakosok egészséges környezethez való jogának védelmében.


Az egylet tagjai magas szinten tájékozottak a városrendezésre, -tervezésre vonatkozó aktuális kérdésekben, és állandó kapcsolatot tartanak a Levegő Munkacsoporttal. A környéküket érintő településrendezési eljárásokban rendszeresen konzultálnak a civil szervezettel, de önállóan is adnak véleményezéseket, észrevételeket, szükség esetén részt vesznek a szakhatósági egyeztető tárgyalásokon is. Bár – civilekként – vétójoggal nem rendelkeznek, de amint néhány példa is tanúsítja, a Levegő Munkacsoporttal összefogva el tudtak érni kisebb-nagyobb változtatásokat.

Az Árpád-híd pesti hídfőjénél épült tornyok és a Gateway irodaházak ellen ugyan hiába tiltakoztak, de vannak egyéb tervek, amelyeknek jogszabály szerinti eljárásai még nem zárultak le, így még nyitva állnak a lehetőségek a területfelhasználás humánusabb kialakítására. Így például a volt Szikra nyomda helyén tervezett beépítési tervek egyeztetési eljárását is figyelemmel kísérték, véleményezést adtak be. Ez a terv a beruházó csődje miatt jelenleg áll, még a környezetvédelmi engedély iránti kérelmet sem nyújtották be a hatósághoz, amelynek eljárásában szintén részt fognak venni a Levegő Munkacsoporttal együtt.
Az Árpád-híd melletti Volán buszpályaudvar helyére gigantikus megjelenésűre tervezett „Városközpont” beépítési mutatóit egyelőre csak csekély értékkel sikerült mérsékeltetniük. A beépítési sűrűség még mindig túlzott, a teljes aláépítettség miatt fák telepítése nem lesz megoldható, és nevetségesen kevés helyet hagynak zöldterületek számára. Különösen a lakóházak közvetlen közelébe nyíló, 2400 autót fogadó mélygarázs ellen tiltakoznak. Határozott fellépésüknek köszönhetően a további tervezési folyamatba is bevonják őket. Ennek a tervnek az építési engedélyezési eljárása még nem zárult le, hátravan a környezetvédelmi eljárás, amelyhez több reményt fűzünk.

Az ismertetőt Erő Zsuzsa (a Vizafogói Városvédő Egylet tagja) írása nyomán összeállította: Schnier Mária
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese

Hírfigyelő