Az Európai Duna Régió hírei

Az Európai Unió külügyminiszterei elfogadták az Európai Duna Régió (EDR) stratégiáját, amelyet június 24-én várhatóan jóváhagy az Európai Tanács is. Ezzel hivatalosan is megkezdődik a stratégia végrehajtása.

A magyar EU-elnökség gyakorlatilag teljesítette azt a kitűzött célját, hogy 2011 első félévében az EU elfogadja az EDR stratégiáját. Az előkészítés alig több mint két évig tartott. Összehasonlításként, a Balti Régióban 10 évig dolgoztak az ottani stratégián, noha a tagországok közötti gazdasági-politikai és társadalmi különbségek semmivel sem nagyobbak, mint az EDR 14 országa között.
Most az lesz a feladat, hogy az előkészítés során felmerült és az egyezség érdekében elnapolt, tisztázatlan kérdésekre próbáljunk megnyugtató válaszokat találni. Bár az EDR egyáltalán nem a Dunáról, hanem még a vízgyűjtő területénél is nagyobb, 800 ezer négyzetkilométernyi területről szól, a legtöbb nézetkülönbség – egyelőre – a Dunával kapcsolatos. Háttéralkuk, kölcsönös bizalmatlanság és elégtelenül előkészített döntések helyett nyílt szakmai vitákra, hatáselemzésekre van szükség a Duna hajózhatóságával, mederkialakításával, az infrastruktúrák (kikötők, vasút, vízi út, energiahálózatok stb.) kiépítésével kapcsolatban.

Műszaki és gazdasági kérdésekben távolról sincsen egyetértés. Ugyanakkor egyetlen ország sincs abban a helyzetben, hogy átgondolatlan, párhuzamos kapacitásokat létrehozó, illetve alacsony hatásfokú projektekre költsön magán-, de különösen közösségi forrásokat. Még károsabb lenne, ha az egyes beavatkozások más területek (mezőgazdaság, vidékfejlesztés, biodiverzitás stb.) vagy földrajzi térségek rovására történnének. Ne siessünk a döntésekkel, hanem szánjunk elegendő időt az alternatívák kidolgozására és az egyeztetésekre.
Szerencsére vannak olyan programok is, amelyek nem sértenek érdekeket, „csak” sok munkát, egyeztetést és kisebb-nagyobb forrásokat igényelnek. Honlapunkon is sokat emlegetjük a szelíd vízi sportok programját, amelynek egyes elemeit a Magyar Kajak-Kenu Szövetség dolgozott ki különféle szervezetekkel, klubokkal, önkormányzatokkal együttműködve. Ezek be is kerültek a magyar EDR programok közé. Sorsuk azonban, több más, korábban beadott programmal együtt, egyelőre bizonytalan. Itt említenénk meg, hogy június 25-én délután az uniós elnökségünk zárásával kapcsolatos ünnepségek keretében kerül sor egy látványos vízi felvonulásra. Ennek részleteiről még hírt adunk a honlapunkon a következő hetekben.

Beliczay Erzsébet
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese

Hírfigyelő