Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint továbbra is gond a koromkibocsátás

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség új jelentése bemutatja, hogy több európai országban, köztük Magyarországon is a korom koncentrációja még mindig a megengedett és az ajánlott határértékek felett van.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European Environmental Agency, EEA) idén is elkészítette a levegőtisztaságra vonatkozó jelentését. A jelentés megállapítja, hogy ugyan az utóbbi években jelentős javulás volt tapasztalható a levegőtisztasággal kapcsolatban általában, azonban a részecskeszennyezés (PM–kibocsátás, szálló por) területén a helyzet továbbra sem jó. Emellett a talajközeli ózon (O3) a másik legproblémásabb terület az emberi egészség szempontjából. Összességében az elmúlt húsz évben Európában számos légszennyező anyag (például a savasodást okozó kén-dioxid, SO2) kibocsátása jelentősen visszaesett, így Európa levegőjének minősége jobb lett. Ugyanakkor az európai városlakók csaknem harmada van kitéve a szálló por túlzott koncentrációjának. Jacqueline McGlade, az EEA ügyvezető igazgatója kijelentette, hogy „sok országban a légszennyező anyagok koncentrációja még mindig a megengedett és az ajánlott határértékek felett van”.

Az EEA jelentése megállapítja, hogy az EU városi lakosságának ötöde olyan területen lakik, ahol a PM10-re vonatkozó 24 órás levegőtisztasági EU-s határértéket (50 mikrogramm/köbméter) túllépte a koncentráció 2010-ben. Amennyiben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által ajánlott határértéket vesszük alapul (20 mikrogramm/ köbméter), akkor már az EU urbánus lakosságának négyötöde ki volt téve a határértéket meghaladó a levegőszennyezésnek. A PM2,5 tekintetében ezek az arányok még magasabbak, holott ezek a részecskék kisebb méretüknél fogva mélyebbre jutnak a tüdőbe.

 

1. ábra Az EU városi lakosságának azon százaléka, amely ki van téve az EU, illetve a WHO határértéket meghaladó levegőszennyezésnek1. ábra: Az EU városi lakosságának azon százaléka, amely ki van téve az EU, illetve a WHO határértéket meghaladó levegőszennyezésnek
(zárójelben: a határértékek mikrogramm/köbméterben, kivéve, ahol másképp jelöltük)
Forrás: EEA, 2012: Air quality in Europe – 2012 report. http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2012

A színezés a becsült kitettség mértékét jelöli, vagyis a városi lakosság azon arányát, amelyet a határérték feletti szennyeződés sújt

Magyarország esetében fontos megjegyeznünk, hogy az éves átlag hazánkban azért jobb, mert a meteorológiai körülmények miatt áprilistól augusztusig kevés a PM-immisszió (vagyis a levegőben kisebb a koncentrációja), és ez leviszi az éves átlagot. Ugyanakkor azért magas az életvesztés nálunk, mert novembertől március közepéig viszont a medence jelleg (Kárpát-medence) hátráltatja a levegő tisztulását.

 

2. ábra Éves átlagos PM10 koncentráció 2010-ben2. ábra: Éves átlagos PM10 koncentráció 2010-ben
Forrás: EEA, 2012: Air quality in Europe – 2012 report. http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2012

Hírfigyelő