Az Olimpia park története 2002-től napjainkig

Az V. kerület egyik legnagyobb összefüggő zöldfelületete, hatalmas fákat tartalmazó parkja a Balassi Bálint utca és a Duna-part között terül el. Amikor a Levegő Munkacsoport 2005-ben „A köztünk élő fák” című ismeretterjesztő kiadványban fotókat közölt róla, fénykorát élte, de már akkor is veszélyben volt.

A Levegő Munkacsoport rendszeresen részt vett a Fővárosi Főépítészi Iroda által lebonyolított keretövezet átsorolási eljárások szakmai vitáin, így 2002 márciusában ezúton jutott tudomásunkra, hogy a kerületi önkormányzat közparkból „fásított köztér” övezetbe akarja soroltatni az Olimpia parkot abból a célból, hogy mélygarázst építhessenek alatta. Hasonló sorsra szánták a dús lombozató kis Honvéd teret is. Az ilyen irányú átsorolásokat a Levegő Munkacsoport ellenezte, és felháborodott levelet írt az akkori fővárosi főépítészhez, Dr. Schneller Istvánhoz. A Honvéd teret sikerült megmentenie, továbbra is aláépíthetetlen „közkert” maradt, de az Olimpia park övezeti besorolása azóta Z-FK. Ekkor a Levegő Munkacsoport írt a kerületi polgármesternek, Karsai Károlynak is az önkormányzat által kezdeményezett zöldterületek alatti mélygarázs-tervek elleni érveit felsorolva, és kérte az Olimpia park fáinak védetté nyilvánítását. Ezzel a kéréssel azonban az akkori képviselő-testület nem értett egyet, mert a 2004. évben jóváhagyott Kerületi Városrendezési Szabályzat 74. §-a tartalmazza az Olimpia park alatti mélygarázs létesítésének szándékát, igaz, hogy csak a tér területének 50 százaléka alatt, és azzal a megjegyzéssel, hogy az értékes fák körül legalább 5-5 méteres gyökérzóna biztosítandó. (Mivel láttuk a Szabadság téri mélygarázs építését, nem voltak illúzióink abban a tekintetben, hogy a kivitelezők betartják-e az ilyen előírásokat…) A Levegő Munkacsoport vitákat folytatott az akkori kerületi főépítésszel, próbálta a mélygarázs építési helyének kijelölését minél kisebbre vetetni. Azóta szinte hozzánk nőtt az Olimpia park sorsáért való aggodalom.

2007 őszén a Levegő Munkacsoport már az új polgármesterhez és főépítészhez intézett levelet, és tárgyaltunk a mélygarázs ötletének elvetése érdekében.

Megnyugtató áttörés 2012 májusában történt, amikor a kerületi Főépítészi Iroda és a Levegő Munkacsoport közötti megbeszélés alapján készült emlékeztetőben leírhattuk a főépítész által adott új tájékoztatást, hogy ”az Olimpia park területe alatt várhatóan nem készül mélygarázs.” Ezen a tárgyaláson a főépítész már felújítási szándékokra tett utalást a parkkal kapcsolatban.

Az Olimpia park felújítási terveinek elkészítésével a kerületi önkormányzat az S-TÉR Kft. tájépítész mérnökeit bízta meg, és elvégeztette a park fáinak felmérését. Ezeket a dokumentumokat a Levegő Munkacsoport ez év júniusban ismerhette meg, amikor meghívást kapott az Önkormányzat Főépítészi Irodájának tárgyalójában tartott tanácskozásra, amelyen a tervezők és a Belváros–Lipótváros Városüzemeltető Kft. kertészmérnök szakemberei is részt vettek. A Levegő Munkacsoport már a Védegylet kertészmérnökével együtt vett részt a tárgyaláson, akivel már a Ferenciek tere fáinak megmentése érdekében is együttműködött, szakmai véleményére támaszkodva. (A Levegő Munkacsoport a Védegylet Egyesülettel és a Szindikátus Összefogás a Városért Egyesülettel néhány alkalommal más, budapesti településrendezési és zöldfelület védelmi eljárásban is – egymás véleményét erősítve – vesz részt.)

Az Olimpia park mindkét részének nagy platánjai tehát – tíz éves küzdelem után – megmenekültek attól, hogy helyükre mélygarázs kerüljön. De tavaszi sétám alkalmával szomorúan tapasztaltam, hogy a park egyetlen védett fáján, a négytörzsű platánon sajnos a platánokra nézve veszélyes, ún. csúcsszáradás betegsége jelent meg. Koronája már nem olyan csodálatosan hibátlan, mint nyolc évvel ezelőtt volt, tetején feltűnően meredezik több kis kopasz ág. Ennek a betegségnek szakszerű, óvatos kezelése szükséges, amit javaslatunkra az Önkormányzat és a Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. még az ősszel el fog végeztetni.

A kertészeti felmérés során is felmerültek problémák. Az északi rész két nagy ezüstjuhar fáján a komplex favizsgálat közben több olyan, szemrevételezéssel, valamint műszeres vizsgálattal megállapítható sérülés, fabetegség vált nyilvánvalóvá, ami egyikük esetében kidőlésveszélyt jelentett, amit sem ágkönnyítéssel, sem támasszal nem lehetett ellensúlyozni. A sudáron hat méter magasságban lévő tapló termőtest alatt a fa biztonsági tényezője vészesen csökkent, és a tapló feletti rész statikailag teljesen bizonytalanná vált. Az önkormányzat ezért nem vállalta fel a balesetveszély állandósítását, és a fa kivágatása mellett döntött.

Erre a drámai aktusra a lakosságot nem készítették fel, nem hirdették meg előre sehol, okait sem ismertették. A még szép, bár már korábban is csonkolt lombkoronával rendelkező fa látványos halála viharos érzelmi reakciókat váltott ki, amit a sajtó – színes híranyagként – a szokott leleményességével kihasznált.

Megjegyzem, hogy 2002-ben, amikor keretövezeti átsorolás miatt az egész park veszélybe került, és a Főpolgármesteri Hivatal udvarán kért ugyan tőlem nyilatkozatot ezzel kapcsolatban valamelyik televízió, a hír – ha egyáltalán leadták – nem keltett visszhangot. A lakosság nem is tudja, hogy a kerületi szabályozási terv még máig is mélygarázs-építés lehetőségét tartalmazza az Olimpia park helyén. Ennek ellenére mélygarázs helyett parkfelújítás történik, ennek minden költségvonzatával, ami miatt a kerületi Önkormányzatnak most már nem lehet érdeke a park mélyépítés miatti megsemmisítése.

Jövő évben esedékes a fővárosi kerületek új építési és városrendezési szabályzatának megalkotása. Ebben már nem fog mélygarázs szerepelni az Olimpia park területén!

Schnier Mária
Levegő Munkacsoport

Hírfigyelő