Csökken az időzített bombák száma

A terepszint alatti beépítések engedélyeztetési eljárásaiban figyelembe veszik a Levegő Munkacsoport ajánlásait – vagyis a tavaly márciusi konferenciánk eredményes volt.

Amikor minden meghívottnak és résztvevőnek eljuttattuk tavaly márciusi, Város a terepszint alatt című, a Magyar Állami Földtani Intézettel közösen megtartott konferenciánk teljes anyagát, a konferencia tapasztalatairól szóló, egy évvel ezelőtti cikkünkben megjegyeztük: bízunk abban, hogy konferenciánknak hasznos utóélete lesz, az érdekelt önkormányzatok, szakhatóságok, településgeológiai szakemberek és környezetvédők közötti kapcsolattartás formájában.

 A konferencián a Fővárosi Önkormányzat és a budapesti kerületek önkormányzatai jelentős számban képviseltették magukat. Talán részben ennek is köszönhető, hogy a településrendezési eljárásokban való részvételem során hatását több önkormányzat esetében tapasztaltam. A szakhatósági egyeztető tárgyalásokon minden esetben befogadták a Levegő Munkacsoportnak azt a javaslatát, hogy a szabályozási előírások szövegében szerepeljen kötelező érvénnyel az, hogy a talajvíz szabad áramlását műszaki eszközökkel biztosítani kell.

Ennek az előírásnak a szerepeltetése a rendeletekben jelentős előrelépés a korábbi gyakorlathoz képest, mert bár a szabályozási tervek alátámasztó munkarészeiben rendszerint utaltak arra, hogy a létesítmény a talajvíz szintjét és az áramlási viszonyokat káros mértékben ne változtassa meg, és erre a hatástanulmányok is legtöbb esetben kitérnek, az építési engedélyezési tervekben erre vonatkozó műszaki megoldások nem mindig jelentek meg.

Az építési engedélyezési tervekre ugyanis csak az kötelező ellenőrizhető módon, ami a szabályozási terv rendeleti részében szerepel. Így is fennáll a kivitelezési tervekben történő változtatás kockázata.

De még nagyobb volt a kockázat, amikor ez az utasítás még nem szerepelt az önkormányzatok településrendezési terveinek szabályozási előírásaiban. Így kerülhették ki a problémát felületes indoklással például a József nádor téri mélygarázs építési terveinek műszaki leírásában. (Többek között emiatt fellebbeztük meg az építési engedélyt.)

Konferenciánkra való konkrét utalást tapasztaltam „a Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. Kerületi önkormányzati rendelet” módosításáról szóló rendelet tervezet szakhatósági egyeztetési eljárásában. A tervezet kimondja:

A Rendelet 21. §-a új (7) bekezdéssel egészül ki: (7) A talajvízáramlás biztosítására és a talajvízszintből adódó tervezési követelményekre irányuló szakvéleményt az egy szintet meghaladó mélygarázsok esetén a KSZT (kerületi szabályozási terv—Sch.M.) alátámasztó munkarészeinek tartalmaznia kell.”

A módosítás Részletes indoklása ezzel kapcsolatban így szól:

A Levegő Munkacsoport által 2011 márciusában Város a terepszint alatt címmel megrendezett konferencián, majd annak ajánlásai között kerületünk természeti adottságait érintő felvetések szerepeltek. A magas talajvízszint, a Dunához lejtő talajvízáramlás miatt indokolt az ezekre irányuló szakvélemény kidolgoztatása a KSZT-kben szereplő építési követelmények megalapozásához.”

Mivel e módosítás május 15-én lép hatályba, a Vizafogó lakótelep fejlesztéséről szóló településrendezési tervhez már kötelező érvénnyel készül majd ilyen szakvélemény.

Bár a lakótelep szomszédságában lévő, Esztergomi út–Árboc utca–Váci út–Róbert Károly körút által határolt területre készített, igen jelentős terepszint feletti és terepszint alatti beépítést tartalmazó Kerületi Szabályozási Tervet 8/2012. számon már március 12-én, vagyis a KVSZ 21. § (7) bekezdésének hatályba lépését két hónappal és 2 nappal megelőzve hagyta jóvá a XIII. kerületi Képviselő-testület, az ésszerű elővigyázatosságban és az Önkormányzat méltányosságában bízva reméljük, hogy erre irányuló szakvélemény fogja eldönteni, hogy a terepszint alatti beépíthetőség ne okozhasson kárt a szomszédos lakóházak alapjainak állagában.

Az építési tervezést megelőző alapos szakmai tanulmány által elkerülhető lenne, hogy a mélygarázs építés időzített bombaként működjön… – mint ahogyan konferenciánk záró előadásában az addigi tapasztalatok alapján elhangzott.

Schnier Mária
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese

Hírfigyelő