Csökkent-e már a kilométerarányos útdíj hatására a levegőszennyezés?

Változatos módokon érheti el a használatarányos útdíj a tehergépkocsik okozta levegőszennyezés csökkenését – vagy helyenkénti növekedését.  Korábban már foglalkoztunk a leterelődéssel, most az üres fuvarok arányának változását vesszük górcső alá a Központi Statisztikai Hivatal éves, negyedéves jelentései alapján a szállítási teljesítményekről.

A gazdasági nehézségek, fuvarozó vállalkozásoknál a fuvarszerzés megnehezülése, a fuvardíjak stagnálása, esetleges csökkenése mind-mind arra ösztönözheti a fuvarozókat, hogy igyekezzenek visszfuvarokat szerezni,  racionalizálni az útvonalakat, esetleg több szállítót egy fuvarral kiszolgálni és így tovább. A KSH adatai azt mutatják, hogy ilyen törekvések 2005 óta biztosan jelen vannak az áruszállításban. (Korábbi adatokat nem vizsgáltunk.) A járművek kihasználtsága egyenletesen emelkedik, az üres fuvarok aránya pedig csökken. (1. ábra)

1. ábra: Járműkihasználtság és az üresen metgett út alakulása Magyarországon 2005 és 2013 között

2013 a használatarányos útdíj szempontjából csonka év volt, ezért jobb nem az éves, hanem a negyedéves adatokra hagyatkozni. Ezeket más bontásban találtuk meg a KSH honlapján, az úgynevezett gyorsjelentések között. 2010 óta vannak negyedéves adatok, melyekben – az egyes évek azonos negyedéveit összevetve egymással – szintén látszik az üres fuvarok arányának csökkenése.(2. ábra)

2. ábra: Az üresen megtett utak összevetése negyedévről negyedévre 2010 és 2013 között

Ez a grafikon azt mutatja, hogy 2012 minden negyedéve jobb volt, mint 2011-beli párja, és a csökkenés 2012-ről 2013-ra nem lett gyorsabb sem a harmadik, sem a negyedik negyedévben. Ha viszont a KSH által megadott bontásban vizsgáljuk az üres fuvarok arányának alakulását a negyedévek szerint, már találunk olyan áruszállítási szegmenst, ahol a csökkenés szembetűnő volt 2013 harmadik és negyedik negyedévében. Az adatok ugyanis azt mutatják, hogy más volt a trend 2010 és 2013 között a megbízásos – fuvardíjas –, és a sajátszámlás, illetve a szállítási ágazatba és a más ágazatokba sorolt vállalatok üresfuvar-arányaiban.

A szállítási ágazatba sorolt vállalkozásoknál egyenletesen csökkent az üres fuvarok aránya minden negyedévben. (3. ábra) Sőt, 2012 első negyedéve 3 százalékponttal volt jobb, mint egy évvel előtte. A csökkenés nem lett erősebb az előző évieknél 2013-nak sem a harmadik, sem a negyedik negyedévében. Viszont a más ágazatba sorolt vállalkozóknál az üres fuvarok aránya 2010-ről 2011-re még nőtt is, viszont 2012-ről 2013-ra már erősen, rendre 1,96, 2,57, 3,57 és 3,71 százalékponttal csökkent. Az, hogy az éves átlagokban ez nem látszik, annak tudható be, hogy a szállítási ágazatba sorolt vállalkozások futásteljesítménye a nem oda soroltakénak általában közel kétszerese.

3. ábra: Üresfutás a szállítási ágazatban és a más ágazatokban

Érdemes megnézni egy másik csoportosítást is, a fuvardíjasakét és a saját számlásokét. Futásteljesítményben itt egy az öthöz közeli az arány a fuvardíjas szállítások javára.(4. ábra)
Ezen a csoportosításon is látszik, hogy a fuvarozók már 2011-ben igyekeztek csökkenteni az üres fuvarok arányát, és nem tettek a korábbiaknál nagyobb, látványos erőfeszítést a csökkentésre az útdíj bevezetésének hatásra. Viszont a saját számlás fuvaroknál már jelentős a változás. A másik csoportbelinél amúgyis 10 százalékponttal magasabb üresfuvar-arány nem zavarta a szállítókat, az 2011-ben növekedett is. Viszont 2013-ban negyedévenként rendre 2,47, 2,19, 4,10 és 3,78 százalékpont a csökkenés.

4. ábra: Üresfutások a saját számlás és a fuvardíjas szállításban

Úgy véljük, a saját számlás szállításban az üres fuvarok 2013. évi harmadik és negyedik negyedévi csökkenéséből legalább 1,5 százalékpont már a használatarányos útdíjnak köszönhető. Futásteljesítményben ez összesen 3 707 385,0 kilométer. Száz kilométerenként 10 literes átlagfogyasztással számolva a megtakarított dízel üzemanyag 370 738,5 liter. Egy liter gázolajból mintegy 2,5 kg széndioxid lesz, tehát feltehetően a használatarányos útdíjnak köszönhető, hogy 2013 második félévében legalább 926 tonna széndioxid-kibocsátás megtakarítódott a teherszállításban. (A számítások konzervatívak, a valódi csökkenés ennél minden bizonnyal magasabb, a szerk.)

Vargha Márton
közlekedési felelős
Levegő Munkacsoport

Hírfigyelő