Egyházasfalu jobb energiát választ!

A nyugati határszélen fekvő Egyházasfalu község általános iskolájából állami utasításra ki akarták telepíteni a felső tagozatot. Az iskola megmentése érdekében olyasmivel rukkoltak elő, ami az országban egyedülálló: megálmodták az Energia-felsőtagozatot.

A Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodáját is megkeresték, hogy nézze át szakmai szemmel a terveket és adjon javaslatokat, kiket keressenek meg az elképzelés valóra váltásához. A szülők és iskoláért aggódó lakosok által megálmodott koncepciót eljuttatták a döntéshozók számára és több rendezvénnyel igyekeztek felhívni a figyelmet az abszurd iskolacsonkolási tervek ésszerűtlenségére (iskolaölelés, iskolafutás). Az elképzelést siker koronázta – legalábbis egyelőre – szeptemberben nem kell idegen környezetben, távoli iskolában kezdeni a tanulást.

A kierőltetett költözés nem csupán egyszeri hurcolkodást jelentett volna. Napi ingázás a törvény által megengedett legnagyobb távolságra, sőt a falu egyes végein lakó diákok esetében még a törvényesnél is messzebbre. A falubusz 80-90 kilométeres ingázása a diákokkal, napközben a tanárokkal, délben és délután a napközisekkel – nap mint nap. Mivel a falubusz kis kapacitású benzines jármű, ezért a reggeli fordulókat duplán kellett volna lebonyolítani, ami felvetette a lépcsőzetes iskolakezdés szükségességét is. Rosszabb esetben a ma még bicikliző gyerekeket autóval ingáztatnák.. Zaj, fosszilis energia felhasználása és légszennyezés – azért a kétes értékű célért, hogy a tanköteles felsősök ne itt tanuljanak, hanem másutt.

Átlátva a helyzetet Egyházasfaluból a szülők, tanárok és a diákok képviselői egy alternatív tervvel keresték meg az iskolafenntartót: Energia-felsőtagozatot Egyházasfalun!

Klebelsberg Kuno 1926-os oktatási rendelete előírta, hogy mindenütt 4 kilométeren belül legyen az iskola, ha van legalább 20 család vagy 30 tanköteles korú gyermek a körzetben; Hogy a gyermekek egyedül tudjanak iskolába menni – gyalog, hiszen akkoriban a kerékpár luxusnak számított. A rendeletet 1930-ig – a gazdasági válság ellenére – maradéktalanul végrehajtották, 5000 új iskolatermet és 1525 pedagóguslakást építve.]

Energia-felsőtagozat

A szó alapfokú energia-kiegészítést jelent a felső tagozatosok számára – "akiknél az iskola nem viszi, hanem hozza a pénzt".

Mit jelent az, hogy a tanuló (a családjának) hozza a pénzt? – kérdeztük a koncepció egyik kidolgozóját, dr. Dőry Istvánt, a Nyugat-Magyarországi Egyetem docensét.

Mindannyian valahol élünk. Elköltjük a pénzt, de arányaiban a legtöbbet energiaforrásokra (földgáz, benzin, villany, gázolaj, víz, tűzifa, élelmiszerek) fordítjuk. Amikor azonban a diák házi feladatként megméri a fogyasztást, amikor megtanul számolni az energiával, hőszigeteléssel, megismeri a takarékosság és a hatékonyság különböző módszereit, több pénzt csinál havonta, mint amennyi fejkvóta az iskolánál marad. Amikor pedig kiképeződik házi megújulóenergia-tanácsnokká, akkor azzal is segít, hogy a különféle – olykor kétes értékű – megújulós beruházások közül a legjobbat és a legolcsóbbat ismeri, választja, a megfelelő pályázati forrásokkal együtt. Természetesen a suli-energetikai beruházások – példamutató módon – az iskola büdzséjét is segítenek helyreállítani.”

Ilyen módon természetesen megszűnik a kényszerű ingázás, helyette délutánonként szolárműhellyel, iskolakerttel, megújuló energetikai témanapokkal találkozhatnak az érdeklődő diákok. Állandó honismereti és iskolai szintű energia ökotech-kiállítást lehetne kialakítani a szomszédos, üresen álló KALOT épületében.Az Energia-felsőtagozat gondolatköre kiterjed a lehető legtöbb tantárgyra: fizikán, kémián, energia-matekon kívül az irodalmi és történelmi tanulmányokra is. A hetedikes és nyolcadikos diákok összevont történelem projekt óra keretében megvitathatnák például a XVII. és a XX. század energiahasználati lehetőségeit és szokásait.

Az új energiakoncepció is jár majd némi közlekedéssel. Kerékpárral is meg lehet látogatni a szomszédos Nikitsch (Füles, Fileź) bioszolár fűtőművét, de még egy másik hasonló megújuló energiás üvegház is 10 kilométeres távolságban van, Kroatisch Minihof határában. Eljuthat minden diák legalább egyszer a szélerőművek belsejébe és a Fertő-tavi természetvédelmi kenutúrára.

A tervek megvalósítását a Levegő Munkacsoport szakmai tanácsadással segítette.

Egyházasfalu kitűnő energiaformában van. Az iskola hatékony, családias, de növekvő, hiszen egy 40 lakásos ökofalu is épül a falu határában a vasútállomás mellett. Erre van előre!

Lenkei Péter
a Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájának vezetője

Hírfigyelő