Javaslatok a BATrT-t módosító T/2883. számú törvényjavaslattal kapcsolatban

Tovább fokozódhatnak az ország gazdasági problémái és romolhat a környezet állapota, amennyiben a jelenlegi formájában kerül elfogadásra a Budapesti Agglomerációról szóló törvényjavaslat. Az országgyűlés előtt fekvő előterjesztés elfogadása esetén tovább fogynának a zöldterületek, folytatódhat a városi terjeszkedés. Tovább pusztulnának a természeti értékeink és a termőföld, növekedne a térségben a már most is gyakran elviselhetetlen gépjármű-forgalom. Az új, lazább beépítések újabb infrastruktúra-építéseket kényszerítenének ki, ami jelentős anyagi áldozatokat követelne az egyébként is súlyos pénzügyi gondokkal küszködő államtól, önkormányzatoktól és a lakosságtól. A lazább beépítés következtében a közműhálózatok és a közszolgáltatások kihasználtsága is alacsonyabb, mint a sűrűbben beépített területeken, ami a régi és az új fogyasztók számára egyaránt növeli az üzemeltetési költségeket.

A törvényjavaslat tartalmazza például a Szentendre és Szigetmonostor közötti úgynevezett Kishíd megépítésének lehetőségét, amelynek megvalósulása esetén veszélybe kerülne a Szentendrei-szigeti vízbázis, amely másfél millió embert lát el jó minőségű ivóvízzel, alacsony költségek mellett.  Szintén aggályos a tököli repülőtér fejlesztésének terve, amely károsíthatja a Budapesttől délre eső térség ivóvízbázisát is. (A terv ellen évek óta tiltakozik a helyi lakosság.) A törvényjavaslat beépíthetővé tenné a korábbi honvédelmi területeket, így a páratlan természeti értékekkel rendelkező a Tétényi-fennsíkot. Megnyílna az út „az 1914 előtt sportolási célra használt területek” beépítésére is.

Az új törvénynek, a nemzetközi jó példákat követve, a beépítésbe vont területek jobb kihasználását, a természeti értékek megóvását, valamint a rendelkezésünkre álló, nagy költséggel megépített infrastruktúrák (víz- és csatornahálózat, oktatási és egészségügyi intézmények stb.) jobb kihasználtságát kellene ösztönöznie. A sikeres európai városoknak az elmúlt évtizedben sikerült fékezniük a terjeszkedést, kompaktabb településszerkezetet alakítottak ki, és törekedtek a rozsdaövezetek (a leromlott ipari és az elavult lakóterületek) újjáélesztésére.

A Levegő Munkacsoport részletes javaslatokat juttatott el Szaló Péter területrendezési és építésügyi helyettes államtitkárnak, kérve, hogy a kormány kezdeményezze a törvényjavaslat módosítását.

Hírfigyelő