Készülőben a nemzeti éghajlatvédelmi stratégia

Készülőben a nemzeti éghajlatvédelmi stratégia

Láng István akadémikus vezetésével megkezdődött a nemzeti éghajlatvédelmi stratégia kidolgozása. Eddig hazánknak nem volt ilyen anyaga, holott az éghajlatvédelem a társadalmi és gazdasági élet számtalan területét érinti. A kidolgozás többlépcsős folyamatának első lépésein már túl vagyunk: a Mezőgazdasági és a Környezetvédelmi Bizottság támogatta az elképzelést, és a kormányprogramba is bekerült az éghajlatvédelmi stratégia kidolgozása.

A Levegő Munkacsoport véleményezte a Kiss Csaba (EMLA) által összeállított koncepcionális vázlatot. Fő elemként kiemeltük, hogy az éghajlatvédelmi stratégia mindkét pillére (megelőzés, alkalmazkodás) egyaránt fontos, nem elég csupán a megváltozott éghajlathoz való alkalmazkodás. Az üvegházhatású gázok csökkentésében Magyarországnak is ki kell vennie részét, ugyanis az egy főre jutó kibocsátásunk közel másfélszerese a világátlagnak, így hazánkat ennek megfelelő felelősség terheli a kibocsátás csökkentés terén.

Felvetettük többek között továbbá, hogy:

-- az éghajlatvédelmi stratégia szervesen épüljön be a nemzeti fejlesztési dokumentumokba, képezze azoknak integrált részét,
-- készüljön el közép- és hosszútávú üvegházhatású-gáz kibocsátás csökkentési stratégia Magyarország számára, amely lefekteti, hogy Magyarország hogyan kíván részt vállalni a globális éghajlatvédelem előmozdításában,
-- az árviszonyok terelése abba az irányba, hogy az üvegházhatású-gáz kibocsátással járó tevékenységek megdráguljanak, ugyanakkor az „éghajlatbarát” tevékenységek olcsóbbak legyenek

Hírfigyelő