Kinek az érdeke a zöld ombudsman ellehetetlenítése?

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa (JNO) eddigi tevékenysége során számos olyan vizsgálatot végzett, amelyek nyomán korrupciógyanús, illetve törvényellenes ügyeket sikerült megelőzni. Amennyiben az országgyűlés megszavazza a JNO hatásköreinek és intézményi biztosítékainak elvételét, akkor a korrupt, a törvényeket nem tisztelő emberek vérszemet kaphatnak.

Az országgyűlés elé nemrég olyan törvényjavaslat került, amely gyakorlatilag megszüntetné a zöld ombudsman intézményét. Bár a 2012 januárjában életbe lépő új Alaptörvény szerint jövő nemzedékek képviseletét az alapvető jogok biztosának helyettese látja el, a törvényjavaslat szinte minden hatáskörét elvenné és az intézményi garanciáit is felszámolná. A törvényjavaslathoz előremutató módosító javaslatokat egyaránt nyújtottak be kormánypárti és ellenzéki képviselők, azonban ezeket (néhány kevésbé lényeges kivételtől eltekintve) a parlamenti többség leszavazta. A szavazást követő napon a gazdasági élet, a tudományos szféra és a civil szervezet képviselőit tömörítő Országos Környezetvédelmi Tanács egyhangúan fogadta el azt az állásfoglalást, amelyben a következőket jelenti ki: Az alapvető jogok biztosáról címet viselő, az Országgyűléshez T/3585 számon előterjesztett törvényjavaslat nincs összhangban Magyarország Alaptörvényével és nem veszi figyelembe az OKT által korábban a tárgyban készítetett állásfoglalásokat, ezáltal egy előreláthatólag nem hatékony jogvédelmi rendszert alkot meg.”

A zöld ombudsmannak az elmúlt években számos törvényellenes, illetve a társadalom érdekeit sértő ügyletet sikerült megakadályoznia. Így például ha nem lett volna JNO, akkor minden bizonnyal átszervezték volna a regionális vízközműveket, majd privatizálták volna; a Páty melletti termőföldek átminősítésével, 14 rendbeli jogsértés árán, korrupciógyanús óriásberuházás létesült volna; a tokaji történelmi borvidék közvetlen szomszédságába egy 50 MW teljesítményű szalma-égető erőmű épülne; eltűnt volna a törvényileg védett Dunakeszi tőzegláp; az évszázados magyar haszonnövényeket őrző génbankokat eladták és felszámolták volna.

A visszásságok ellen fellépő, a törvények betartatásán őrködő, a jelen és a jövő nemzedékek érdekeit védő intézmény megsemmisítése hozzájárulna a bűnözés növekedéséhez, a társadalmi igazságtalanságok és feszültségek erősödéséhez, a lakosság egészségi állapotának romlásához. Az intézkedés kedvezőtlenül befolyásolja az ország nemzetközi megítélését is. A zöld ombudsman intézményének leépítése csak azoknak kedvez, akik igyekeznek a jogszabályokat megkerülni. Pedig a jogsértő magatartásokra vonatkozó panaszok folyamatosan érkeznek a civil szervezetekhez és az állami szervekhez – nemcsak a lakosság, hanem az előírásokat komolyan vevő multinacionális cégektől és a hazai vállalkozásoktól is.

A biztonságot, a jogszabályok betartatását segítő szervek gyengesége a fejlődésben elmaradt országok jellemzője. Ezzel szemben a világ legversenyképesebb országaiban a legszigorúbbak a biztonságot szolgáló (környezet- és egészségvédelmi stb.) előírások és az ellenőrzés feltételei olyanok, hogy ezeket ez előírásokat be is tudják tartatni. Magyarországnak nem Etiópia, mégcsak nem is Görögország, hanem a stabil gazdaságot és társadalmat fenntartani képes, biztonságos Skandinávia kellene hogy a követendő minta legyen.

Lukács András
a Levegő Munkacsoport elnöke

Hírfigyelő