Levél Dr. Matolcsy György miniszterjelölt úrnak az adórendszerről

Budapest, 2010. május 4.

Dr. Matolcsy György úr
miniszterjelölt
Budapest

Tisztelt Miniszterjelölt Úr!

Gratulálunk a Fidesz-KDNP választási győzelméhez, és Önnek személyesen a nemzetgazdasági miniszterré jelöléséhez. Kinevezését örömmel fogadjuk, hiszen Ön írásaiban, nyilatkozataiban több alkalommal is elkötelezetten nyilatkozott a zöld gazdaság kialakítása mellett.
Amint azt Ön is többször hangsúlyozta, a hamarosan megalakuló kormány egyik legfontosabb és legsürgősebb teendője az adórendszer átalakítása lesz. Engedje meg, hogy az alábbiakban röviden kifejtsem a Levegő Munkacsoport ezzel kapcsolatos álláspontját, remélve, hogy ezzel is segítjük majd a hazánk érdekében végzett felelősségteljes munkáját.
Bármilyen adócsökkentést nyilvánvalóan csak úgy szabad megtenni, hogy az ne járjon megszorításokkal a közszférában és a szociális juttatásoknál. Ennek egyik fő oka az, hogy az ilyen megszorítások esetén csökken a kereslet a hazai kis- és középvállalkozások (kkv-k) termékei, szolgáltatásai iránt, ami legalább olyan mértékben sújtja őket, mintha jelentősen megemelnék az adóikat.i Egy ilyen adócsökkentés legfeljebb a multikat segítené, amelyek lényegében nem függnek a hazai kereslettől, hiszen elsősorban exportra termelnek. Tehát még tovább növekedne a hazai kkv-k hátránya.
További ok, hogy a válságból történő kilábalásnak és a gazdasági versenyképesség javításának alapfeltétele a közszféra megerősítése. Egy ország vagyonának túlnyomó részét ugyanis az eszmei tőke teszi ki, és minél fejlettebb egy ország, annál nagyobb az eszmei tőke aránya.ii Az eszmei tőkét a munkaerő képzettsége és egészségi állapota, a jogbiztonság, az elszámoltathatóság, a politikai stabilitás, az erőszakmentesség, a hatékony kormányzati működés, a szabályozás és ellenőrzés minősége, valamint a korrupciómentesség alkotja. Mindezt pedig elsősorban a közszféra tudja megteremteni. (Természetesen a közszférában is növelni kell a hatékonyságot, biztosítani a teljesítmények mérését, az ellenőrzést és a számonkérhetőséget.) A közszférán belül is kiemelten kell kezelni az oktatást, a képzést, mivel az e célra fordított összegek jelentik a leghatékonyabb befektetést társadalmunk és gazdaságunk számára.iii
Nem tartjuk járható útnak az államháztartási hiány további növelését sem.
Szükségesnek és lehetségesnek tartjuk viszont az adórendszer jelentős egyszerűsítését, az adócsalások, adóelkerülések visszaszorítását, az adórendszer igazságtalanságainak csökkentését, az arányosabb közteherviselés megteremtését. Véleményünk szerint ennek egyik rendkívül fontos eleme kell, hogy legyen az emberi munkát terhelő adó- és járulékterhek csökkentése és ezzel párhuzamosan a súlyosan környezetszennyező, nagy energia- és nyersanyagigényű termékek, tevékenységek fokozottabb megadóztatása, illetve ezek adó- és egyéb kedvezményeinek felszámolása. Egy ilyen átalakítás elősegítené a foglalkoztatottság növekedését, a hazai gazdaság versenyképességének javítását az importtal szemben, továbbá visszaszorítaná a környezetszennyező, egészségkárosító tevékenységeket. Az adórendszer ilyen jellegű módosítására a Levegő Munkacsoport már számos konkrét javaslatot tett az Európai Unió és az OECD ajánlásai alapján.iv Kérem Miniszterjelölt Urat, hogy vizsgálja meg ezek megvalósításának lehetőségét.
Üdvözöljük azt a – sajtóban is megjelent – álláspontját, hogy csökkenteni kívánja az energiafelhasználás költségeit. Ezt energiatakarékossággal és az energiahatékonyság javításával lehet elérni, amit az adók megfelelő differenciálásával is célszerű ösztönözni.
Mellékelem rövid tájékoztató füzetünketv, amely egy konkrét példán mutatja be az említett intézkedések előnyeit. Szintén mellékelem az Európai Zöld Költségvetés állásfoglalásátvi, amely tények alapján ismerteti az általunk is javasolt adóreform kedvező hatásait. Természetesen szakértőink is örömmel állnak az új kormány rendelkezésére az országunkért végzett felelősségteljes munkája segítésére.

Őszinte nagyrabecsüléssel:

Lukács András
elnök

Hírfigyelő