Megóvható-e a Sas-hegy az autóktól?

Sikerül-e megóvni a Sas-hegyi Természetvédelmi Területet a gépjármű forgalom ártalmaitól? Ez a kérdés szerepelt a Sas-hegy Védő Egyesület lakossági fórumán és Újbuda 2012. évi közmeghallgatásán

Évek óta húzódó, a természetvédelmi területet fenyegető probléma az a Budapest XI. kerületi önkormányzat részéről fel-felmerülő szándék, hogy kiépítsék az autóforgalom számára a Dayka Gábor utca középső szakaszát. Az országos védettségű Sas-hegyi Természetvédelmi Terület és a Sas-hegyi víztározó között ez az utca egy 160 méteres szakaszon elkeskenyedik és csak gyalogosan használható.  
A Levegő Munkacsoport helyi tagszervezete, a 22 éves múlttal rendelkező Sas-hegy Védő Egyesület (amelynek működéséről 20 éves jubileuma alkalmából a Lélegzetnyi 2010. novemberi számában jelent meg cikk) szakmai érvekkel próbálja meggyőzni a terv helytelenségéről az önkormányzat illetékeseit. Bár az önkormányzat korábban megígérte, hogy nem teszi átjárhatóvá az autóforgalom számára az utcát a Budaörsi út és a Hegyalja út között, most újra előtérbe került a téma, mégpedig a szomszédos utcák rendkívül nagy forgalma és a Farkasréti Iskola (Érdi út) környékén balesetveszélyesen torlódó, járdán is parkoló személygépkocsik miatt.

November 27-én a Sas-hegy Védő Egyesület „Kinek az érdeke a Dayka Gábor utca megnyitása a gépjármű forgalom előtt?” címmel egy rendkívül jól megszervezett lakossági fórumot tartott a Rubin Szálló egyik konferenciatermében. A fórumra meghívták az önkormányzat képviselőit, a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési, valamint Környezetvédelmi Osztályát és a kerületi főépítészt. Az érintett lakosság részéről több mint százan vettek részt, megtöltve a termet.
A szenvedélyes hangvételű fórum a számonkérés jegyében zajlott. A szakmai bevezető előadások után dr. Buzna Margit, az egyesület elnöke ismertette a korábbi és jelenlegi polgármester régebbi nyilatkozatait, miszerint a Dayka Gábor utca ezen szakaszának kiépítését nem tervezik, hiszen nem készült rá szabályozási terv.
A lakosok azonban néhány héttel ezelőtt az interneten nyomára bukkantak annak a szerződésnek, amit az önkormányzat egy úttervező céggel kötött. A szerződésben első helyen szerepel a Dayka Gábor utca szóban forgó szakasza kiépítésének tervezése. Mivel a szerződést a polgármester írta alá, nyilvános szemrehányással illették ezért, megemlítve a felelőtlen gazdálkodás fogalmát is. Szemrehányás érte a Városgazdálkodási Bizottság tagjait is, akik zárt ülésen tárgyaltak egy olyan napirendi pontot, melyben – útkarbantartási témák között – szerepelt a Dayka Gábor utcai szakasz átalakítása is.
Az egyesület elnöke nehezményezte, hogy annak ellenére, hogy a Sas-hegy Védő Egyesület 2007 óta bejelentkezett ügyfél az önkormányzatnál a térséget érintő tervek tekintetében, nem kérték ki előzetes véleményét az utca átjárhatóvá tételének tervezése előtt. A fórum számos hozzászólója egyetértett abban, hogy az utcát nem szabad a gépjárműforgalom számára átjárhatóvá tenni, még egy irányban sem. Hangsúlyozták, hogy ez nem tehermentesítené a szomszédos utcákat.
A meghívott önkormányzati képviselők és szakemberek közül csak azoknak a válaszát fogadta élénk tetszésnyilvánítás, akik kifejtették, hogy egyetértenek a lakossággal abban, hogy nem szabad megnyitni a Dayka Gábor utcát, és ígéretet tettek arra, hogy ezt az álláspontjukat fogják érvényesíteni.
A Levegő Munkacsoport elnökhelyettese hozzászólásának elején megjegyezte, hogy nem tartja helyesnek az egyes személyek ellen irányuló támadó hangnemet, és a közös összefogást javasolta. Elmondta, hogy amikor értesült a tervekről, levélben kérte a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) szakmai véleményét arról, hogy az autóút kiépítése mennyiben veszélyeztetné a természetvédelmi területet, és árajánlatot kért a FŐMTERV-től a térség forgalmi felmérésére és prognózist a Dayka Gábor utca esetleges megnyitásának esetére. A DINPI igazgatója válaszában kifejtette, hogy a természetvédelmi terület mellett létrejövő autóforgalom súlyosan károsítaná annak védett növényállományát és ritka, máshol már fel nem lelhető állatfajainak élőhelyét. Az érintett lakosság és a DINPI véleményét szem előtt tartva, a Levegő Munkacsoport határozottan ellenzi a Dayka Gábor utca átjárhatóvá tételét a gépkocsiforgalom számára. Ugyanakkor javasolta az átmenő forgalom megtiltását Sas-hegy valamennyi utcájában, és a lakosság személygépkocsi használatának csökkentését.
Felszólalt néhány lakos a szomszédos Rákó utcából és Süveg utcából is, akik biztosították az önkormányzatot arról, hogy – bármilyen nagy náluk a forgalmi terhelés – az itt lakók nem kívánják a Dayka Gábor utca megnyitását, mert fontosnak tartják a természetvédelmi terület védelmét, illetve azt, hogy maradjon meg a nyugalmas, viszonylag szennyeződésmentes terület a lakóhelyük közelében.
A fórum végén javasolta egy helyi lakos, hogy mivel a tapasztalatok szerint az iskola környékén a legsúlyosabb a forgalmi helyzet, mert a szülők autóval hordják a gyerekeket iskolába, meg kellene szervezni az iskolabusz járatot. Ezt az ötletet a fórum résztvevői élénk lelkesedéssel fogadták. (A Levegő Munkacsoport képviselője is ezt tartotta a legjobb hozzászólásnak.)

December 3-án rendezte meg Újbuda Önkormányzata éves közmeghallgatását a Polgármesteri Hivatal Zsombolya utcai nagytermében. A lakosság által felvetett, levélben előre jelzett problémák között főleg a Dayka Gábor utcai téma szerepelt, melynek a november 27-iki fórumhoz hasonló hangvételű tárgyalása töltötte ki a rendezvény időtartamának  legnagyobb részét. A közönség soraiban is nagyrészt Dayka Gábor utcai lakosok ültek, de itt már hangsúlyosabban képviselte magát a másik oldal is. Bár a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság levelének részleteit a Sas-hegy Védő Egyesület vezetőségi tagja felolvasta, és a polgármester nyitóbeszédében kijelentette, hogy olyan beruházást nem támogatnak, ami káros hatással van a természeti értékekre, de a természetvédelem fontosságára, a védett terület országos és nemzetközi jelentőségére a megnyitás mellett érvelők – bár számban kisebbségben maradtak – nemigen voltak vevők… A Levegő Munkacsoport elnökhelyettesének, aki ismét elmondta a fórumon elhangzott állásfoglalását, a lakosság gépjármű-használatának csökkentésére vonatkozó javaslatára sem siettek ígéretet tenni, még azok is mellőzték ezt a vonatkozást, akik a térség természeti értékeinek megóvása mellett érveltek.

A fórum és a közmeghallgatás végső soron nem nyújtott jogi biztosítékot arra, hogy a Dayka Gábor utcát a Polgármesteri Hivatal nem alakíttatja gépjármű forgalom számára átjárhatóvá. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság az eljárásokban szakhatósági jogkörrel már nem rendelkezik. „Tájékoztatás kiegészítés” tárgyú levelében azt írja, hogy: amennyiben a fejlesztés érinteni fogja a Budai Sas-hegy Természetvédelmi Területet, úgy az eljárásokban természetvédelmi kezelőként lehet érintett. Korábbi, határozottabb hangvételű levele után így nyilatkozik: „Amennyiben a Dayka Gábor utca közlekedésfejlesztése jelentős forgalomnövekedést generálva megvalósul, úgy a védett terület elkerítése válik szükségessé a Dayka Gábor utcával határos területeken.”
Remélhetőleg a Dayka Gábor utcai lakosság erélyes fellépése befolyásolja az önkormányzat döntését, megfogadva a helyi lakosok és a Levegő Munkacsoport álláspontját.

Schnier Mária
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese

Hírfigyelő