Megsemmisítené a védett forrást Szentendre városvezetése?

Egy forrás védetté nyilvánítását kezdeményezte Szentendrén a Levegő Munkacsoport, a zöldhatóság már másodfokon is megalapozottnak találta a kérést. Nem így Szentendre városvezetése, akik újabb iparterületeket és lakóparkokat feltáró utat terveztek ide, fittyet hányva a természeti értékekre. Egy képviselő telekspekulációban is érintett lehet.

Szentendrei lakosok keresték meg a Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodáját egy fairtás kapcsán, hogy a területen található források és a természeti környezetük károsodhat. A bejelentés nyomán az iroda vezetője megtekintette a helyszínt és tájékozódott, hogy szerepel-e hatósági nyilvántartásban a forrás, de nem volt ilyen bejegyzés. Ezért 2011. június elsején kezdeményezte a Levegő Munkacsoport, hogy a szentendrei Püspökmajor és Tófenék határában fakadó források meglétének tényét, kiterjedését és védőidomát a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség határozatban rögzítse és kerüljön be az ingatlan-nyilvántartásba. A hatósági eljárás során 2012. március 5. és 2013. május 4. között tíz helyszíni szemlét végeztek, melyek során mérésekkel bizonyították, hogy a forrás a törvényi kritériumoknak megfelelően legalább időszakosan 5 liter/percnél nagyobb vízhozammal bír. A hatóság ennek alapján kijelölte a forrás kiterjedését és védőidomát is, továbbá intézkedett, hogy az ingatlan-nyilvántartásban rögzítsék, hogy az érintett ingatlanokon országos jelentőségű védett természeti terület található.

A határozat ellen az ingatlanok tulajdonosai és Szentendre Város Önkormányzata fellebbezést nyújtott be. Furcsaság az ügyben, hogy az egyik ingatlantulajdonos egyben önkormányzati képviselő is, aki egy több hektáros értékes vizes élőhelyet a közelben már tönkretett, több méter magasan sittel töltötte fel a telkét a helyi építési hatóság asszisztálása mellett.

Az önkormányzat fellebbezésében kifejtette, hogy „a védőidom kijelölése sérti az Önkormányzat és Szentendre Város közösségének érdekét, ugyanis a Vasúti villasor északi részén elhelyezkedő út a Helyi Építési Szabályzatban fontos közlekedő elem, a tervezett nyugati tehermentesítő útra rákötő gyűjtőút. A kijelölt védőidom miatt az út megvalósítása teljesen ellehetetlenülne, a kerülő nyomvonal kialakítása pedig súlyos áldozatokkal járna.” Kérdés persze, hogy vajon hogyan derítették ki, mi a városi közösség érdeke, és honnan tudja a fellebbezést aláíró dr. Dietz Ferenc polgármester, hogy a városlakók inkább kristálytiszta vizű forrásokkal, zöldterületekkel körbevett települést, vagy iparnegyedekkel és zajt, szmogot az orruk alá pöfögő, forgalommal teli utakat akarnak a városban. Vagy az ott ingatlannal rendelkező önkormányzati képviselő jelenti a közösséget? Mégsem lehet a telkét vastag pénzekért út céljára kisajátítani, mert forrás van rajta? Nehezen jutnak a közeli sittel feltöltött, iparterületi telkére a kamionok?

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség azonban hűen követte a törvény betűjét, az első fokú határozatot helyben hagyta, így jogosnak ítélte a Levegő Munkacsoportnak a forrásokat és az azt övező értékes vizes élőhelyeket védő kérelmét. A határozat még nem jogerős.

Lenkei Péter,
a Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájának
vezetője

Hírfigyelő