Mérgező vegyszer a paradicsomban

A civil szervezet június elején megvizsgálta, hogy az áruházláncok polcain megjelenő zöldségek és gyümölcsök tartalmaznak-e veszélyesnek minősített vegyszermaradékokat.

A Levegő Munkacsoport szakemberei uborkát, paradicsomot és epret vásároltak öt áruházlánc egy-egy budapesti üzletében (az egyik áruházban epret nem árultak), majd ezeket egy holland laboratóriumban megvizsgáltatták1. A 14 vizsgált minta közül háromban (egy uborkában, egy paradicsomban és egy eperben) nem talált szermaradékot a laboratórium. Egy budapesti áruházban vásárolt – és a szóbeli tájékoztatás szerint hazai termesztésű – paradicsommintában viszont öt különféle vegyszermaradékot mutatott ki a vizsgálat, többek között az uniós forgalomból kivont procimidon nevű hatóanyagot is. Ezt a hatóanyagot megtalálták egy másik áruházban vásárolt fürtös uborkában is. A procimidont a magyar hatóság 2007. július 16-án kivonta a forgalomból és a türelmi idő is lejárt 2009-ben. A procimidont az USA Környezetvédelmi Ügynöksége lehetséges emberi rákkeltőként, az Európai Unió pedig a szaporodási képességet károsító anyagként tartja nyilván, de a hatóanyag felkerült az EU hormonrendszer károsító anyagokat tartalmazó listájára is.

Egy-egy vizsgálatsorozatban mindig más-más árusítóhely termékei közelítik meg, vagy lépik át a határértéket, így a Levegő Munkacsoport mintái a legkevésbé sem reprezentatív, ráadásul ezen vizsgálatok átfutási ideje kb. 10 nap, így nem teszi lehetővé, hogy egy-egy konkrét termékkel kapcsolatban információval szolgálhassanak, hiszen az a mérési eredmények elkészítésekor már vélhetően nincs a polcokon. A hatósági mérések esetén van arra lehetőség, hogy a betakarítás során, esetleg a határállomásokon vegyenek mintát, és azt saját laboratóriumban értékelve olyan gyorsan kapjanak eredményeket, hogy azt fel lehessen használni egy-egy problémás tétel kiszűrésére.

Ezért a Levegő Munkacsoport arra kéri a szupermarketláncokat, hogy nyugat-európai mintára tegyenek önkéntes intézkedéseket a szennyezett termékek forgalmazásának megszüntetésére, és feltétlenül tartsák, illetve tartassák be beszállítóikkal a hatályos előírásokat. A 2010. június 7-től hatályos új uniós szabályok2 szerint ugyanis a korábbinál sokkal szigorúbb határértékek érvényesek a zöldség- és gyümölcstermékekre, ezért az áruházaknak fokozottan figyelniük kell beszerzéseikre. A civil szervezet által megvizsgált mintákra még nem vonatkoztak ezek a szigorúbb határértékek, de figyelmeztető lehet, hogy a szennyezettnek mért paradicsommintában az új határérték 7,5-szerese volt a vegyszermaradék-szint.

Egy másik uniós előírás értelmében 2012-ig minden tagállamban Növényvédelmi Akciótervnek kell készülnie. A Levegő Munkacsoport szorgalmazza, hogy a vidékfejlesztési tárca fokozott súllyal vegye figyelembe a zöld szervezetek javaslatait a terv kidolgozásában, hisz annak célja a növényvédő szerek jelentette egészségügyi és környezeti kockázatok csökkentése.

Simon Gergely, Pál János
a Levegő Munkacsoport munkatársai

1A Levegő Munkacsoport méréseit a Növényvédőszer Akcióhálózat (Pesticide Action Network, PAN) nevű nemzetközi civil szervezet finanszírozta.

2 Az 1097/2009. számú uniós rendelet értelmében jelentősen csökken 11 peszticid megengedhető mennyisége. A zöld szervezetek által régóta bírált procimidon esetében például az eddigi 5 mg helyett 0,02 mg-ban korlátozták az egy kg-ra eső megengedett mértéket.

Hírfigyelő