Milliós bírság a tiltott mérgekért!

Illegális növényvédő szert használt két hazai agrárcég

A növényvédő szer lobbi heves támadása a Levegő Munkacsoport ellen teljesen alaptalan volt. Ezt most egy újabb eset támasztja alá, amelyben bizonyításra került, hogy Magyarországon ismét  tiltott növényvédő szereket használtak fel. A Beta Agro Kft. és a GSD Agrárprodukt Kft. sopronhorpácsi telephelyén háromféle növényvédő szer került szabálytalanul felhasználásra, amiért egymilliós bírságot szabott ki az illetékes hatóság.
A Levegő Munkacsoport egy névtelen levél nyomán fordult a hatóságokhoz, melyben azt állították, hogy a zsirai polgármester törvényellenes bányászati tevékenységet folytat, továbbá illegálisan helyezett el hulladékokat és engedélyek nélkül használ növényvédő szereket az általa vezetett cég. Sajnos valamennyi panasz megalapozottnak bizonyult.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságának Operatív Ellenőrzési Főosztályával közösen 2010. június 14-én növényvédelmi célellenőrzést tartott az engedélyköteles termékek felhasználását vizsgálva a Beta Agro Kft. és a GSD Agrárprodukt Kft. sopronhorpácsi telephelyén. A raktárban magyarországi felhasználási engedéllyel nem rendelkező, német feliratozású növényvédő szereket, azok kiürült göngyölegét, továbbá magyar engedélyokirattal nem rendelkező, lejárt szavatossági idejű és visszavont engedélyokiratú növényvédő szereket találtak. A szerek felhasználását az érintett cégek elismerték. Így olyan hatóanyagok kerülhettek hazai élelmiszerekbe, melyek ismeretlen kockázatot jelentenek a fogyasztók számára.

Növényvédő szeres göngyölegek égetése a cég zsirai telephelyén
Növényvédő szeres göngyölegek égetése a cég zsirai telephelyén

Az idevágó jogszabály, az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 5. §-ának (6) bekezdése szerint: „Engedélyköteles terméket Magyarországon csak az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által kiadott engedély alapján, e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint lehet forgalomba hozni és felhasználni.” Továbbá a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 5.§-ának (1) és (2) bekezdése szerint: „A növényvédő szereket csak az engedélyezett módon, a munkaegészségügyi és a kémiai biztonsági szabályok maradéktalan betartásával szabad felhasználni. Növényvédő szereket a növényvédő szer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének (a továbbiakban: engedélyokirat), illetve címkéjének az ember és környezet veszélyeztetését megelőző előírásai, valamint a felhasználásra és a növényvédelmi technológiára vonatkozó utasításai betartásával lehet felhasználni.” Ugyanezen jogszabály 22. §-ának (1) bekezdése szerint: „A felhasználási tevékenységet folytató felelőssége kiterjed a növényvédő szerek jogszabálynak megfelelő vásárlására, szállítására, tárolására és kijuttatására vonatkozó tájékoztatásra, kijuttatására, a keletkezett hulladék előírásszerű kezelésére, a növényvédő szer címkeszövegében megfogalmazott előírások betartására, valamint az ezekkel összefüggő egyéb tevékenységekre. Az ebből származó kötelezettségek csak más szolgáltatásra jogosultra, vagy az időközben megszerzett megfelelő engedélye esetén, a megrendelőre ruházhatók át.”
Ezért a hatóság a céget engedélyköteles termék felhasználási szabályainak megsértése miatt 1.000.000 forint növényvédelmi bírság megfizetésével sújtotta. Az illegális bánya rekultivációjának elmulasztása miatt pedig további 500.000 forint bírságot vetett ki a földterület tulajdonosára.

2010. szeptember 10.

Lenkei Péter
a Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájának vezetője

 

Hírfigyelő