Mitől élők a lakótelepek? - Tavaszi séták a Vizafogón

A Népfürdő utca–Dunavirág utca–Párkány utca–Viza utca között elterülő Vizafogó lakótelepről az egyeztetési fázisban lévő településrendezési terv alátámasztó munkarészében olvasható: „Az elmúlt években a terület körül nagyobb fejlesztések valósultak meg, a hídfőnél magas házas beépítés kezd kialakulni.” Már kialakult: két magas épületkomplexum nyomja agyon a látképet az Árpád híd pesti hídfőjénél, és a híd déli rézsűjében három vaskos irodaház díszlik a korábbi növényzet helyett a Dunavirág utca túloldalán, a lakótelep északi szomszédságaként, széles járdáján kis fákat tartalmazó keskeny, bár dekoratív zöldfelülettel.

A lakótelep déli szomszédja a nemrég épült Riverside ház tiszteletet parancsoló tömege.

Az átépülő területhez viszonyítva a lakóterület közterületi struktúrája, épületeinek megjelenése megkopott” – írja ugyanez a munka.

Ennek ellenére, ha már tízemeletes lakóterületről van szó, nekem a Vizafogó lakótelep jobban tetszik, mint a Riverside ház. Építészeti megjelenésként is barátságosnak találom a Népfürdő utcai házak egyhangúságot megtörő, egymás felé forduló, szépen megtervezett zöldfelületek közé illeszkedő „Z” alaprajzát, a földszinteken lévő üzlethelyiségek praktikus kihasználhatóságát.

Igaz, hogy vannak problémák, hiszen a 30 éve épült panelházak energiafogyasztása magas, ennek megfelelően a távfűtésszámlák összege is. A szigetelés, az egységes korszerűsítés költségei nagyobbak lennének, mint amit a lakástulajdonosok közösségei külső támogatás nélkül meg tudnának oldani, tehát marad minden a régiben…

Mélygarázsok a Vizafogó lakótelepen nincsenek, ennek ellenére egyetlen autót sem láttam zöldfelületen parkolni, bár ma már a személygépkocsi-tulajdonlás aránya jóval nagyobb, mint a lakótelepek építésekor volt. Valóban sok az autó, azonban a felszíni parkolók mennyisége kielégítőnek mondható. A házak között ilyen célból lebetonozott részen fásított parkolók vannak, és ehhez hasonlóan a Népfürdő utca zöldfelületei melletti kocsiúton, de a Népfürdő utca széles járdáin is parkolnak autók a gyalogos közlekedés zavarása nélkül. Szabályosan felfestett parkolók vannak a Párkány utcai házsor mögött, a Vizafogó sétányon pedig grünbetonos parkolók vannak kialakítva, ahol még egyelőre valóban zöld volt a fű.

„…elöregedett népességi mutatók itt nem jellemzők. A terület kedvező városmorfológiai elhelyezkedése miatt újabb fiatalabb generációk költöznek be, megfigyelhető a lakosságcsere”– írja a korábban hivatkozott munka elemzése.

A Vizafogó lakótelep vonzereje azonban nem csupán kitűnő fekvésében rejlik.

A régi lakótelepekre – mint amilyen ez is – jellemző a minimum 50%-os zöldfelületi arány. A jelenlegi Budapesti Városépítési Keretszabályzat szerint épülő újaknál ez már csak 35%, és nem tudhatjuk, mit tartalmaz majd a most készülő fővárosi rendezési szabályzat.

A gyönyörű zöldterületek idillikus környezetet teremtenek a játszóterek számára, és a fák közötti padokon az idősebb korosztályba tartozó emberek is szívesen üldögélnek. A cukrászdák elé kitett asztaloknál fiatalok beszélgetnek.

Ez a lakótelep él. Bár a Népfürdő utcán nagy autóforgalom zajlik, az elválasztó, fasoros zöldsáv ezt jótékonyan takarni hivatott. A lakótelep belsejében, a Vizafogó sétányon, ahol az iskola, óvoda, bölcsőde van, békés a hangulat.

Mivel a Levegő Munkacsoport által rendezett lakossági megbeszéléseken elhangzottak olyan panaszok, miszerint a Dunavirág utca túloldalán lévő irodaházak vendégei is a lakótelep utcáin, járdáin parkolnak, érdeklődtem a Posta irodaháza előtt posztoló illetőtől, hogy hol vannak a mélygarázsok bejáratai és van-e bennük szabad hely. „Bejáratok az épületsor két végénél vannak, szabad hely azonban nincs!” – hangzott a magabiztos válasz.

Feltűnt azonban, hogy a széles Dunavirág utcai autóút mindkét oldalán tömött sorban parkolnak az autók. Ennek tükrében a felvilágosítás nem tűnt reálisnak. Az a feltételezésem, hogy az irodasor előtti gépkocsik tulajdonosai nem a mélygarázsok telítettsége miatt parkoltak a felszínen.

A barátságos Vizafogó sétány déli végénél, a Viza utca túloldalán a Riverside ház egyhangú fala zárja a látványt. A Párkány utca felé haladva a Viza apartmanház nyomasztó tömege következik. Ezek már rangos téglaépületek, valószínűleg kicsit tágasabb, „korszerűbb” lakásokkal, az épületek alatt mélygarázzsal. Közterületi helypazarlás nincs. Az épület szűkre szabott belső karéjában lévő tetőkertek fái a távoli jövőben sem nőnek akkorára, hogy takarják az egymással szemben lévő ablakokat.

Hosszú, forró nyarak jönnek. Nem csak a téli fűtés lesz drága, hanem a vízfogyasztás és a nyáron elviselhető klíma megteremtése is. A tetőkertek fennmaradása a talajnedvesség optimális szinten tartását biztosító automata berendezés állandó működtetésétől függ. Az eredeti altalajjal közvetlen vertikális kapcsolatban álló zöldfelületeken lévő fák azonban idővel önfenntartóvá válnak, gyökérzetükkel elérve a talajvíz közeli földrétegeket.

Érdekes volt számomra a lakossági megbeszélések tapasztalata. A jelenlévők egyetértettek abban, hogy még több zöldfelület lenne jó. További magas épületeket nem szeretnének a környékükön. Reménykedve fogadták azt az információt, hogy a XIII. kerületi Önkormányzat tárgyalásokat folytat a Fővárosi Önkormányzattal annak érdekében, hogy az Árpád híd déli hídfőjénél a 25812 helyrajzi számú területet (mely szimmetrikus az északi oldalon lévő Dagály strand legértékesebb, fás zöldfelületével) intézményi építési övezetből minősítsék át zöldterületi övezetté. A mélygarázsokat nem hiányolták, főleg akkor nem, ha azok a meglévő zöldfelületek helyén épülnének.

A megbeszélésekről emlékeztető készült (ld. a következő oldalon). Az itt élők további véleményét a Levegő Munkacsoport szívesen fogadja közzétett elérhetőségein.

A megbeszélések megrendezését és a lakossággal való kommunikációt Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata támogatta.

Schnier Mária
Levegő Munkacsoport


Emlékeztető

A LAKÓTELEP FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEI ÉS A TERVEZETT VÁROSKÖZPONT KÖZÖTTI ÖSSZHANG”

témában a Levegő Munkacsoport által rendezett lakossági megbeszélésről

Időpont: 2013. április 19. délután 17 órai kezdettel
Helyszín: Budapest XIII., Esztergomi út 54/b., a társasház földszinti közös képviselői irodája
Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint.

A Levegő Munkacsoport képviselője bemutatkozott és üdvözölte a megjelenteket.

Röviden ismertette a két terv lényegét, kiemelve, hogy a buszpályaudvar és a Sconto áruház helyére tervezett Városközpont (Róbert Károly krt.–Váci út–Árboc utca–Esztergomi út által határolt terület) szabályozási tervét a XIII. kerület képviselő-testülete már 2012 márciusában jóváhagyta, a Vizafogó lakótelep (Népfürdő utca–Dunavirág utca–Párkány utca–Viza utca által határolt terület) szabályozási terve még egyeztetés alatt áll, mert az önkormányzat kiegészíteni kívánja azt a Duna-partig terjedő területtel, közvetlenebb gyalogos kapcsolatot szabályozva ki a Duna-parttal, és egy jelenleg intézményi övezetben lévő területet zöldfelületi övezetté akar átminősíttetni.

Ezután meghallgatta a jelenlévő érintett lakosság hozzászólásait, és igyekezett válaszolni a feltett kérdésekre.

Hozzászólások a parkolással kapcsolatban:

  • Jelenleg senki nem parkol zöldfelületen, nem igénylik a felszínen parkoló autók zöld lugassal (pergolával) való lefedését, részben, mert az is pénzbe kerül, fenntartást igényelne, és vonzaná a hajléktalanokat.

  • A híd rézsűjén épült nagy irodaházak vendégei az irodaházak mélygarázsai helyett napközben a lakótelep felszíni parkolóit és járdáit használják, pedig a lakótelep fizetőparkoló övezet, de úgy látszik, az irodaházak mélygarázsai drágábbak…

  • Mélygarázsok építésére és használatára nincs költségkerete a lakosságnak. Egyébként is sokan szeretik az ablakuk alatt látni a gépkocsijukat. (Ez kissé ironikus megjegyzésként hangzott el.)

  • Az egyik lakásszövetkezet elnöke úgy értesült, hogy át akarják szervezni a felszíni parkolást, ami a férőhelyek számának csökkenését eredményezné.

Egyéb témákkal kapcsolatban:

  • A panelházak bővítési ötleteit nem tartották életszerűnek, a jelenlévők közül senki nem támogatta az emeletráépítéseket, sem az egyéb irányba való bővítéseket.

  • Az iskola melléképületét az utóbbi időben szinkronstúdiónak adták bérbe, ez a kertet elfoglaló autóparkolót jelent, ami az ott gyalogosan közlekedő gyerekekre veszélyes. Még a konyha közelében is parkolnak, gyakran cserélődnek a gépkocsik, ami egészségtelen levegőt okoz az iskola ablakai alatt.

  • A megbeszélésen résztvevők meg vannak elégedve a lakótelepen és a környéken lévő kereskedelmi ellátottsággal, nem tartják szükségesnek, hogy a Sconto és a buszpályaudvar helyén is létrejöjjön bevásárlóközpont. Van elég a Váci úton és a környéken.

  • Érdeklődtek, milyen magasak lennének a tervezett Városközpont magasépületei. Erre pontos választ nem tudtunk adni, részben, mert változhatnak a jogszabályok, részben, mert a szabályozási terv táblázata és a szabályozás 1.4. pontja között is némi eltérést látunk…

  • Tájékoztattuk a jelenlévőket, hogy a tervezett Városközpontra tudomásunk szerint még nem jelentkezett beruházó, tehát még sok minden változhat, beszélhetünk az Önkormányzattal és a majdani beruházókkal is.

  • Minden résztvevő szerint még több zöldfelületre van szükség.

A megbeszélés rendkívül élénk hangulatban zajlott.

Az emlékeztetőt Schnier Mária (Levegő Munkacsoport) állította össze


Emlékeztető

A LAKÓTELEP FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEI ÉS A TERVEZETT VÁROSKÖZPONT KÖZÖTTI ÖSSZHANG”

témában a Levegő Munkacsoport által rendezett második lakossági megbeszélésről

Időpont: 2013. április 26. délután 17 órai kezdettel
Helyszín: Budapest XIII., Esztergomi út 54/b., a társasház földszinti közös képviselői irodája
Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint.

A Levegő Munkacsoport képviselője bemutatkozott és üdvözölte a megjelenteket, akik közül néhányan már a 19-iki megbeszélésen is részt vettek. Kihangsúlyozta, hogy a lakossággal folytatott mostani megbeszélések Budapest XIII. kerületi Önkormányzat támogatásával történnek. Mivel a múltkori megbeszélésen az egyik résztvevő szerint a Levegő Munkacsoport képviselője nem nyújtott elég információt a tervekről, ezúttal rendszerezve ismertette a jóváhagyott Városközpont szabályozási tervének paramétereit, és a Vizafogó lakótelep Népfürdő utca–Dunavirág utca–Párkány utca–Viza utca által határolt területre vonatkozó, még szakhatósági egyeztetés alatt álló elképzeléseket alaptérkép segítségével mutatta be.

A lakosság reménykedve vette tudomásul, hogy az önkormányzat egy jelenleg még intézményi övezetben lévő nagyobb területet szándékozik a Fővárosi Önkormányzattal átsoroltatni zöldterületi övezetbe. Azonban többen élénk ellenkezéssel fogadták a Dunavirág utcai szolgáltatóházak fejlesztési szándékait. Szerintük azok kapacitása most is elegendő. Nem kellenek ide mélygarázsok, különösen a Gyógyszertár melletti terület fejlesztését ellenezték, ahol a sportterületi fejlesztés alatt kétszintes parkoló is épülhetne az egyeztetés alatt álló terv szerint, 340 parkolóhellyel. Ezt a területet, bár egy része betonozott focipálya az ott lévő fák és füves terület miatt, a lakosság zöldterületként tartja számon, és zöldterületként ragaszkodik hozzá. Szerintük a mélygarázs tetején nagyobb fák nem nőhetnének meg. Ismét megemlítették az Árpád-híd rézsűjében épült hatalmas irodaházak parkolási helyzetét, szerintük nem használják ki azok mélygarázsait az oda látogató ügyfelek. Nehezményezik, hogy bár az egyik nagy épületet a Posta irodái foglalják el, a lakosságot szolgáló postahivatal nincs a lakótelepen. Volt, aki az irodaházak előtti zöldfelületet tartja fölösleges luxusnak annak tükrében, hogy emiatt a parkoló autók a lakótelepet lepik el. A Dunavirág utcai szolgáltatóházak és a sportterület alá elgondolt mélygarázsok egyesek szerint nem a lakótelepet szolgálnák.

A Dunavirág utca és a Párkány utca találkozásánál lévő bekerített területre építési és egyéb törmeléket hordanak valahonnan ismeretlen tettesek. A Dunavirág utcai részen, az Esztergomi úti ház melletti, elkerített, volt fásított autóparkoló területének sorsa többeket nyugtalanít, nem szívesen látnának itt további magas épületeket, ahogyan a Párkány utca és Esztergomi út közötti, jelenlegi zöldfelületen sem, amelynek zöldterületi fejlesztését szeretnék kérni az Önkormányzattól.

A panelházak energiafogyasztásáról is szó került, hiszen köztudomású, hogy azok energiamérlege többszöröse az egyéb típusú épületekének.

Konfliktushelyzetet jelent azonban, hogy a lakóközösségek anyagi helyzete nem teszi lehetővé a szigetelés megrendelését, hiszen vannak olyan lakástulajdonosok, akik számára nagyon megterhelő lenne az esetleg 1-2 évtizedig tartó havi 8-10 ezer forintos részlettörlesztés.

Folytak tárgyalások egyes ajánlattevő cégekkel más fűtési módokra való áttérésről is, ami többek szerint előnyös fizetési konstrukcióval lett volna megvalósíthat0ó, de részben a kétcsöves fűtési rendszer hiánya, részben más okok miatt ezeket az ajánlatokat mégsem tudták elfogadni.

A résztvevő lakók egyöntetűen kifogásolták, hogy a leendő Városközpont teherforgalma a Dunavirág utcán keresztül valósulna meg, ami nagy zajterheléssel és légszennyezéssel járna.

A Városközpont mélygarázsának Esztergomi útra és Árboc utcára tervezett kijáratait a jelenlévők a zaj- és légszennyezés miatt egyöntetűen felháborítónak találták és elutasították.

A Levegő Munkacsoport képviselője megjegyezte, hogy a lakótelep bejárása közben gyönyörködött a szépen gondozott zöldfelületekben, a fákban, bokrokban, ápolt előkertekben, melyek nagy részét a lakosság – különösen a Párkány utcaiak és az Esztergomi úti házak lakói – ültették és gondozzák. Erre rendszeresen kérnek és kapnak önkormányzati támogatást. (A beszélgetések helyszínéül szolgáló termet csodálatos kerten keresztül lehetett megközelíteni.) A Népfürdő utcai házak közötti zöldfelületek ideális környezetet teremtenek a játszótereknek és nem csupán a Margitszigetre nyíló kilátás teszi vonzóvá a lakótelepet.

A Levegő Munkacsoport képviselője kérte a lakosságot, hogy e-mailben és telefonon tegyen további konkrét javaslatokat. A félkész emlékeztetőket e célból megküldi azoknak, akik megadták e-mail elérhetőségüket.

Az emlékeztetőt Schnier Mária (Levegő Munkacsoport) állította össze

Hírfigyelő