Önkormányzati lapok – gügyögés vagy párbeszéd a lakossággal?

Az adófizetők pénzén, „ingyenesen” megjelenő önkormányzati lapok jól tükrözik, hogy mi a véleménye a polgármesternek, a képviselőtestületnek a kerületben élőkről és saját feladataikról. Nem gondoljuk, hogy a polgármesterek, képviselők iskolai végzettsége olyan mértékben különbözne az egyes kerületekben, mint amekkora a kerületi lapok közötti színvonalkülönbség. Vannak, ahol partnernek tekintik a választókat, kikérik a véleményüket, beszámolnak a tervekről, és igyekeznek az együttműködés adta lehetőségeket a település javára kihasználni. Máshol viszont a paternalista szemlélet, önfényezés, bulvárlapokba illő cikkek túlsúlya a jellemző. Sokszor még a helyi vállalkozások termékeinek, kisebb cégek szolgáltatásainak hirdetései is hiányoznak ezekből a lapokból. Szembetűnő, hogy a lapok közötti színvonalkülönbség tartós, nem függ az éppen vezető pozícióban levő párttól, a polgármester személyétől. Sokkal inkább a lakosok iskolázottságával függ össze.

A sértődések elkerülésére a bécsi kerületi lapok példáját említjük. Ezek minden szerdán vagy csütörtökön 630 ezer példányban megjelenő ingyenes hetilapok. Ízelítő a témáikból: az új parkolási rendszer csendben elaludt, vita a gépjárműforgalom betiltásáról a stadion körül, 72 ezer kérdőív a lakáshelyzetről, új parkot avatnak, amire büszkék lehetünk - amit szégyellhetünk (beküldött fotók), kerékpárút lezárása, új kutyafuttatók, egy vendéglő zavarja a lakók nyugalmát, családi nap a szennyvíztisztító telepen, kulturális események, apróhirdetések, növelni kell a hiányszakmákban a tanoncok ösztöndíját, hol lehet szakmát tanulni, a belügyminiszter a helyi rendőrőrsökről, házhoz menő idősápolás, küzdelem a reuma ellen, bioélelmiszerek, autómárka bemutatás, X színész 70 éves.

A bécsi önkormányzat más módon is törekszik a lakosság szakszerű, érdemi tájékoztatására. Például az önkormányzat által alapított és a városi közmű holdinghoz tartozó TINA VIENNA iroda nemrég egy 50 oldalas kiadványt jelentett meg a bécsi közművekről, közszolgáltatásokról, fejlesztésekről. A kiadvány népszerű stílusban mutatja be a várossal kapcsolatos technológiákat, az élhetőséget szolgáló megoldásokat, a városházán működő magisztrátusok tevékenységét. Jól tükrözi ez a kiadvány a városvezetés törekvését, hogy a lakosságot bevonja a város működésének részleteibe is. Érezzen mindenki felelősséget a városért, vigyázzon az értékeire!- A kiadvány kérdéseket tesz fel és illusztrált, közérthető válaszokat ad a hulladékkezeléssel, a hőszigetekkel, a közlekedéssel, az akadálymentesítéssel stb. kapcsolatban. Igyekszik valódi tudást, színvonalas ismereteket adni, a lakosságban egészséges lokálpatriotizmust éleszteni. A TINA VIENNA az Okos Város stratégia keretében elemzéseket, stratégiákat készít, fejlesztéseket koordinál. Honlapjuk német és angol nyelvű.

A város megbízásából szerződéssel működő non-profit vállalkozások vezetik a területkezelési és rehabilitációs irodákat (Gebietsbetreuung Stadterneuerung),amelyek ingyenes tanácsot adnak lakásügyben (bérleti és üzemeltetési díjak, bérleti szerződések, felújítási támogatások, bérbeadás, lakógyűlések, közszolgáltatási szerződések), bérlemények, szomszédságok felújításában (felújítási és támogatási tanácsadás, szakmai előadások, belső udvarok zöldítése), helyi vállalkozások támogatásában, a társadalmi részvétel, a lakosság beleszólásának megszervezésében (rendezvények, fórumok, találkozás a képviselőtestületekkel), kulturális események, közös társadalmi munkák szervezésében.

Fenti képünket a bécsi Leopoldstadt kerület önkormányzati újságjának honlapjáról vettük. A kerület történelmi Augarten parkjának közel egyharmadát korábban privatizálták. Egy civil kezdeményezés a megmaradt terület védelem alá helyezését, pihenőpark jellegének megőrzését szorgalmazza. Az önkormányzat újságban helyet kapnak a terület beépítése, magán célokra való hasznosítása ellen tiltakozók érvei és az aláírásgyűjtésre való felszólítás is. Vajon elképzelhetőnek tartjuk-e, hogy Budapesten bármely kerületi újság hasonlóképpen járjon el a Városliget beépítési tervei kapcsán?

A Levegő Munkacsoport a témához kapcsolódóan korábban 0,80×1,00 m-es posztereket készített. A „Zöld városok titka” című kiállítás beltéri táblái kívánságra kölcsönözhetők.

Beliczay Erzsébet

 

Hírfigyelő