Példaértékű együttműködés az elektronikus útdíjszedésben

Mint arról több autós honlap is hírt adott, TOLL2GO néven új szolgáltatást vezettek be a tehergépkocsik kilométer-arányos útdíjszedésében Ausztriában. A Németországban használatos fedélzeti rendszerrel felszerelt tehergépkocsik ezután külön osztrák egység felszerelése nélkül is használhatják az ausztriai fizetős autópályákat, és fizethetik segítségével az úthasználati díjat.

2004. január elseje óta hatályos az osztrák autópályákat kezelő Asfinag és a svájci vámhivatal szerződése, amelynek alapján a svájci utak használatához szükséges fedélzeti rendszer (az EU terminológia szerint on-board equipment, röviden OBE) Ausztriában is használhatóvá vált. Vagyis annak, aki Svájcon és Ausztrián is áthaladva fuvaroz a közúton, elég a svájci fedélzeti rendszert beszereltetnie, mert azzal fizetni tudja az autópályadíjat Ausztriában is. Idén szeptember elsejével hasonló lehetőséget kaptak azok a fuvarozók is, akik tehergépkocsijukba a németországi rendszerű OBE-t szereltették.

Német OBUEgyelőre azonban mindkét megállapodás egyoldalú, hiszen az osztrák autópályák használatához szükséges berendezés sem a svájci, sem a németországi díjfizetéshez nem elég okos. Németországban ugyanis a megtett út elektronikus rögzítése műholdas útvonalkövetéssel, Svájcban pedig digitális menetíró készülékkel történik. Ausztriában viszont a tehergépkocsi útját az út mellett-fölött elhelyezett érzékelőkkel követik, és abból számítják ki, merre járt, mennyit használta az utat. A méréshez egy rádiós azonosító berendezéssel látják el a tehergépkocsikat. A rendszerek közötti átjárhatóságot (interoperabilitás) az teszi lehetővé, hogy mind Németországban, mind Svájcban rádiós azonosítási lehetőséget is beépítenek a fedélzeti rendszerekbe az országúti ellenőrzés megkönnyítése végett.

Tekintve, hogy mind az osztrák, mind a cseh, mind a lengyel, külső észlelésre épülő útdíjszedő rendszert a Kapsch szállította, azt várhatta volna az ember – de különösen a tehergépkocsi-vezetők, akik alig látnak ki a szélvédőn a sok rádiós azonosítótól –, hogy a lengyel vagy a cseh útdíjszedővel előbb állapodnak meg az osztrákok. Ezt már akár a csehországi és az idén indult lengyelországi rendszer tervezésekor megtehették volna, de mégsem így történt. Úgy látszik valakinek fontosabb volt, hogy külön vásároltasson azonosítót a cseh és a lengyel autópályákra a teherautósokkal, még azokkal is, akik már rendelkeztek osztrák OBE-vel.

Az Európai Bizottság 2009/750/EK határozata előírja az útdíjat elektronikusan beszedő minden cégnek, hogy tegye nyilvánosan elérhetővé azon technikai feltételeket, amelyek lehetővé teszik a különféle fedélzeti rendszerek bejelentkezését az ő hálózatukba. A határozat a 2004/52/EK irányelv végrehajtását szolgálja. Ez az irányelv előírja a kölcsönös átjárhatóságot a rendszerek között annak érdekében, hogy ne kelljen a teherautósoknak minden tagállamban – vagy esetleg minden autópályán – külön eszközt használniuk. Az átjárhatóság úgy valósul meg – a jövőben –, hogy az útdíjat nem közvetlenül egy adott útdíjszedőnek fizeti a járművezető, hanem az Európai Elektronikus Útdíjszedő Rendszer (EETS) valamelyik szolgáltatójának. Attól az EETS szolgáltatótól, akivel szerződik, kap egy olyan fedélzeti rendszert, amely minden, valamilyen elektronikus útdíjszedő rendszer hatálya alá eső európai úton lehetővé teszi a használati díj kiszámítását műholdas vagy érzékelős útvonalkövetésnél egyaránt. A megtett út utáni számlát is az EETS szolgáltatójától kapja, aki aztán elszámol az egyes utakon az útdíjat szedő állami vagy magántársaságokkal. (Bővebben>> )

Szlovákiai OBEAhhoz, hogy egy EETS szolgáltató ki tudjon lépni a piacra, fedélzeti rendszerének készen kell állnia a kapcsolat kialakítására valamennyi európai elektronikus útdíjszedő rendszerrel. Vagyis addig nem érdemes piacra lépnie, amíg mindegyik útdíjszedő ki nem adta a maga interoperabilitási dokumentumát, és meg nem bizonyosodott arról, hogy az általa forgalmazott fedélzeti rendszer mindenütt megfelel a közreadott követelményeknek. Így van ez annak ellenére, hogy van olyan gyártó, aki már kínál Európa egész területén használható fedélzeti rendszert.

Az osztrák Asfinag és a német Toll Collect megállapodása azért fontos e történetben, mert azt mutatja, hogy lépésről lépésre is lehet EETS szolgáltatóvá válni. E pillanatban ezt a fokozatos piacra lépést a német Toll Collect és a szlovákiai Skytoll tudhatja nagyobb beruházás nélkül megvalósítani, mert az ő fedélzeti rendszerük alkalmas a műholdas útvonalrögzítésre, és van benne az érzékeléshez szükséges rádiós egység is. Kíváncsian várjuk a kettejük megállapodását az OBE-k kölcsönös elfogadásáról!

Vargha Márton
a Levegő Munkacsoport témavezetője

Hírfigyelő