TAGSZERVEZETÜNK

Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület

A Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület (ZSMTE) 1989-ben klubként indult, és csak az első év után alakult egyesületté. Működése a Békás-patak vízgyűjtő területéhez kapcsolódik, melyen 11 település helyezkedik el: Biatorbágy, Budajenő, Etyek, Herceghalom, Mány, Páty, Perbál, Telki, Tinnye, Tök és Zsámbék. Ebből tíz település Pest megyéhez, ezen belül a Piliscsabai meg a Budaörsi kistérséghez, egy település pedig Fejér megyéhez és a Bicskei kistérséghez tartozik. A tagság létszáma 20-25 fő között van (köztük geológusok és környezetüket féltő helyiek egyaránt), de az ország minden területéről akadnak támogató tagjai és számos külső szakértővel is rendelkezik.
Amint nevéből is kitűnik, az egyesület elsősorban táj- és környezetvédelemmel foglalkozik. Célja a Zsámbéki-medence területének táj-, természet- és környezetvédelmi célú vizsgálata és védelmének ösztönzése, a táji értékekhez illő fejlesztések segítése, a környezeti nevelés, illetve a céloknak megfelelő táji és országos kapcsolatok létesítése.
Tevékenységi köre tehát meglehetősen sokrétű. Önkéntes munkával kiadványokat szerkesztenek (Nyakas, Zsámbéki Medence Tájvédelmi Tájékoztató), melyek megjelentetése forrás hiányában jelenleg sajnos szünetel. Táji, történeti kutatásokat végeznek például a helyi társadalom tájfejlesztési feladatairól, a Békás-patak „zöld folyosóként” való új életre keltéséről, a medence egyedi tájértékeiről és a falusi turizmusról. A helyi védett természetvédelmi területekről (töki és zsámbéki Nyakas-tető, pátyi Sasfészek-tó) készített szakmai háttéranyagokkal segítik a Zsámbéki-patak revitalizációjának tervezését és a Sasfészek-tó kezelési tervének elkészítését. Szakértők bevonásával közreműködnek a Zsámbéki Zichy-kert jövőjével kapcsolatos egyeztetésekben is, továbbá botanikai, ökológiai, talajtani és más szakvélemények alapján véleményezik a településfejlesztési és területrendezési terveket a Garancsi-tóról (Tinnye), a Főkút-forrásról, a Sasfészek-tóról (Páty), a Kis-forrásról (Perbál), a Nyakas-tetőről (Tök, Zsámbék) és egyéb területekről.
Fontos feladatuknak tartják a környezeti nevelést, és ehhez kapcsolódóan rengeteg programot szerveznek települési és iskolai szinten is. A környezetvédelem szempontjából jeles napokon (Föld Napja, Madarak és Fák Napja Világnap) például rendhagyó órákat tartanak az általános iskolákban, de egyéb rendezvények és versenyek is zajlanak („Milyennek látom a környezetemet” című rajzversenyek). Ezenkívül tájismereti vándor népfőiskolát, valamint tájismereti és madarász táborokat is szerveznek. Sort kerítettek már elektronikai hulladékgyűjtésre Pátyon, Zsámbékon és Tökön, valamint használt sütőolaj begyűjtésére is Pátyon. Évente megrendezik az előadásokkal egybekötött kőzet- és ásványkiállítást a Budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központban, és parlagfű gyűjtéssel küzdenek az özönfajok ellen. Aktívan részt vesznek a Zöld gyűrű programban és különböző szakmai konferenciákon. Együttműködnek a hatóságokkal a napi környezetvédelmi problémák megoldásában, de akár környezetvédelmi szakdolgozatokhoz is segítséget nyújtanak.
A ZSMTE jó kapcsolatokat ápol a térségi és országos civil szervezetekkel és a helyi önkormányzatokkal egyaránt. Öt civil szervezettel összefogva közösen hívták életre a Budavidék Zöldút Szövetség melynek célja egykori szekérutak, illetve történelmi útvonalak mentén megvizsgálni a gyalogos, kerékpáros és lovas útvonalakat, kialakítani egy útvonalhálózatot, és erről egy térképet készíteni. Ezekre különböző jelzőkövek kihelyezésével szeretnék felfűzni a helyi értékeket, segítve a tájékozódást, és népszerűsíteni a helyi termékek készítőit és azokat a szolgáltatókat, akik támogatásukkal, együttműködésükkel hozzájárulhatnak a kistáji szelíd turizmus fellendüléséhez. Ennek a Zöldútnak egy szakaszát avatják május 8-án Perbálon.
A Zsámbéki-medence karsztvizekben és forrásokban is igen gazdag. Nem csoda tehát, hogy a befektetők különösen kedvelik. Ezért a helyi akciók, demonstrációk szervezése is az egyesület munkájához tartozik. Ilyen sikeresen megakadályozott környezetromboló beruházás volt az óriás hulladéklerakó terve, a repülőtér létesítésének terve, a jogerős építési engedély nélkül épülő galvánüzem, valamint a Sasfészek tó betemetése. Felléptek a veszélyes üzemnek minősülő vegyianyag-raktár létesítése, a Kálvária-domb beépítése, a műanyagüzem levegőszennyezése és új műanyagüzem Zsámbékra települése ellen is. Legutóbb a Pátyra tervezett golf-falu ügye borzolta a kedélyeket, amely jelenleg az Alkotmánybíróság döntésére vár. A ZSMTE határozottan fellép a környezetromboló beruházás ellen.

Elnök: Fésű József György; alelnökök: Zsarnóczay István és Simon Anikó
Postacím: 2072 Zsámbék, Pf. 19.
E-cím: anikozsmte@t-online.hu; telefon: 06-20-553-2723

Elérhetőség: zsmte@zpok.hu
Telefon: 23/343-510, 30/290-9452, fax: 23/343-525

Hírfigyelő